แบบรอยต่อมาตรฐาน สำหรับงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Connection for Architectural)

ในปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำเหล็กรูปพรรณรีดร้อนไปใช้ในการก่อสร้างอาคารในรูปแบบต่างๆแพร่หลายเพิ่มมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติเด่นของเหล็กรูปพรรณที่ให้ความสวยงามทันสมัย  มีความแข็งแรงทนทาน มีหน้าตัดโครงสร้างที่เพรียวบางกว่าคอนกรีต ขึ้นโครงสร้างได้เร็ว และแม่นยำ หรือเมื่อไม่ใช้งานแล้วก็สามารถรื้อถอนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ โดยไม่ต้องทำลายทิ้งเหมือนคอนกรีต

ด้วยจุดเด่นนี้เองจึงทำให้เราพบเห็นสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากความสวยงาม และอรรถประโยชน์ในการใช้งาน ก็คือความปลอดภัย และคุณภาพมาตรฐานของโครงสร้างเหล็ก ซึ่งก็เกี่ยวข้องทั้งในแง่ของตัววัสดุ การออกแบบโครงสร้าง รวมไปถึงกระบวนการก่อสร้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

ในงานโครงสร้างเหล็ก จุดที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆก็คือรอยต่อเหล็กแบบต่างๆ (Steel Structure Connection) ซึ่งรอยต่อในงานโครงสร้างเหล็ก คือจุดที่จะทำให้ตัวอาคารมีความแข็งแรง ให้ความคุ้มค่าในการใช้งาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ถ้าหากมีการออกแบบ มีการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม และมีการประกอบติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง 

แต่ในมุมกลับกันถ้าการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ และการประกอบติดตั้งทำผิดวิธี ใช้รูปแบบที่ไม่เหมาะสมกับประเภทอาคาร และไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รอยต่อในงานโครงสร้างเหล็กจะกลายเป็นจุดที่มีโอกาสทำให้โครงสร้างทั้งหมดวิบัติ และจะมีผลร้ายตามมาทันที ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานภายใน และภายนอกอาคารโดยตรง

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทต่างๆ

ด้วยเหตุนี้เององค์ความรู้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ รอยต่อในงานโครงสร้างเหล็ก ที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบ และก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมประเภทโครงสร้างเหล็ก 

ดังนั้น Wazzadu Encyclopedia x Siam Yamato Steel (SYS) จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ รอยต่อสำหรับงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Connection for Architectural) มาเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร ช่าง ผู้รับเหมา หรือผู้ที่สนใจ สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าว ไปใช้ต่อยอดในการทำงานของตนเองได้อย่างเป็นประโยชน์ ซึ่งเนื้อหาจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น ตามมาชมกันเลยครับ

ตำแหน่งรอยต่อโครงสร้างที่สำคัญในจุดต่างๆของอาคาร

 • รอยต่อระหว่างตอม่อคอนกรีต และเสาเหล็ก
 • รอยต่อระหว่างเสา และเสา
 • รอยต่อระหว่างเสา และคาน
 • รอยต่อระหว่างคาน และคาน
 • รอยต่อระหว่างเสา และโครงหลังคา
 • รอยต่อระหว่างคานหลังคา (จันทัน)

วิธีการทำรอยต่อ

ในปัจจุบันรอยต่อในงานโครงสร้างเหล็ก จะใช้วิธีการทำหลักๆอยู่ 2 รูปแบบ คือ การใช้สลักเกลียว (Bolting) และการเชื่อม (Welding)

***ในอดีตวิธีการทำรอยต่อจะนิยม การใช้หมุดย้ำ (Reveting) แต่ในปัจจุบันไม่นิยมใช้วิธีนี้แล้ว

การใช้สลักเกลียว (Bolting)

จุดเด่นของรอยต่อแบบสลักเกลียว

 • เหมาะสำหรับงานที่ต้องการรื้อถอนไปประกอบใหม่ หรือ โครงสร้างสำเร็จรูป
 • ติดตั้งง่าย ใช้เครื่องมือช่างมาตรฐานในการติดตั้ง
 • มีสลักเกลียว และแหวนรองให้เลือกตามความเหมาะสม
 • มีความแม่นยำถ้าหากใช้โปรแกรมทางวิศวกรรมในการคำนวณตำแหน่งการเจาะ 
 • ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง 

จุดด้อยของรอยต่อแบบสลักเกลียว

 • บางโครงสร้างควรใช้สลักเกลียวแบบพิเศษ เช่น โครงสร้างที่มีการสั่นสะเทือนมากๆ เพื่อป้องกันการคลายตัว
 • ต้องใช้ความแม่นยำสูง หากเจาะตำแหน่งผิดจะแก้ไขได้ยาก
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดมีส่วนยื่นออกมา ทำให้มีผลต่อการทำงาน อาจไม่เหมาะกับงานบางประเภท

การเชื่อม (Welding)

จุดเด่นของรอยต่อแบบการเชื่อม

 • เป็นรอยต่อแบบยึดแน่น มีความแข็งแรงมาก
 • ประกอบง่าย ประหยัดวัสดุ และค่าก่อสร้าง
 • เป็นรอยต่อที่เรียบง่าย ไม่มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆ
 • เป็นรอยต่อที่ให้ความประณีตทางสถาปัตยกรรม
 • สามารถทำการเชื่อมรอยต่อได้ แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยาก

จุดด้อยของรอยต่อแบบการเชื่อม

 • เป็นรอยต่อถาวร ไม่สามารถถอดออก หรือนำไปประกอบใหม่ได้
 • ต้องใช้ไฟฟ้าในการเชื่อม หากไม่มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจะไม่สามารถทำงานได้
 • มีแสงรบกวนในระหว่างการเชื่อม
 • รอยเชื่อมสามารถเป็นจุดที่เกิดสนิมได้
 • ต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์ หรือมีความชำนาญในการเชื่อม

ตัวอย่างแบบรอยต่อมาตรฐาน สำหรับงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Connection for Architectural)

ตัวอย่าง : ลักษณะรอยต่อคานกับคาน

ตัวอย่าง : ลักษณะรอยต่อคานหลักกับคานย่อย

ตัวอย่าง : ลักษณะรอยต่อเสากับคาน

ตัวอย่าง : ลักษณะรอยต่อเสากับเสา

ตัวอย่าง : ลักษณะรอยต่อเสากับคานหลังคา

ตัวอย่าง : ลักษณะรอยต่อเสากับโครงถักหลังคา

ตัวอย่าง : ลักษณะรอยต่อเสากับตอม่อ

ตัวอย่าง : ลักษณะรอยต่อระหว่างคานหลังคา (จันทัน)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ สำหรับงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก

 • SHEET PILE (ชีทไพล์) สำหรับงานกำแพงกันดิน และแนวป้องกันน้ำ

  โครงสร้าง เหล็ก

  ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

  Online
 • CUT BEAM (คัท-บีม) สำหรับงานโครงถักหลังคา

  โครงสร้าง เหล็ก

  ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

  Online
 • CHANNEL (เหล็กรางน้ำ) สำหรับงานบันไดและแปหลังคา

  โครงสร้าง เหล็ก

  ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

  Online
 • ANGLE (เหล็กฉาก) สำหรับงานเสาส่งไฟฟ้า และวิทยุ

  โครงสร้าง เหล็ก

  ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

  Online
 • H-BEAM (เอช-บีม) สำหรับงานโครงสร้างเสา คาน และโครง ถัก ขนาดใหญ่

  โครงสร้าง เหล็ก

  ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

  Online
 • I-BEAM (ไอ-บีม) สำหรับงานรางเครน

  โครงสร้าง เหล็ก

  ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

  Online
 • เหล็กความยาวพิเศษ (Customized Length)

  โครงสร้าง เหล็ก

  ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

  Online
 • เหล็ก SM520 เหล็กรูปพรรณกำลังสูงจาก SYS

  โครงสร้าง เหล็ก

  ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

  Online

ข้อมูลด้านบริการ สำหรับงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก

 • Online
 • Online
 • งานป้องกันสนิม (Rust Protection)

  โครงสร้าง เหล็ก

  Online
 • Online
 • Cellular Beam เซลลูลาร์ บีม คานแปรรูปแบบมีช่องเปิด

  โครงสร้าง เหล็ก

  ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

  Online

ข้อมูลอ้างอิง

- ชุดข้อมูล Steel Connection รอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม จัดทำขึ้นโดย บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line@ : @wazzadu.com

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
ระแนงตกแต่งบ้านพรีเมียม

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ