Siam Yamato Steel (SYS) เหล็กเอชบีม

TRUSTED brand
SYS PRIMERBOND เหล็กพร้อมทำสีรองพื้นกันสนิม

โครงสร้าง เหล็ก

ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

เหล็กความยาวพิเศษ (Customized Length)

โครงสร้าง เหล็ก

ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

เหล็ก SM520 เหล็กรูปพรรณกำลังสูงจาก SYS

โครงสร้าง เหล็ก

ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

I-BEAM (ไอ-บีม) สำหรับงานรางเครน

โครงสร้าง เหล็ก

ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

CUT BEAM (คัท-บีม) สำหรับงานโครงถักหลังคา

โครงสร้าง เหล็ก

ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

ที่จอดรถ T-Stand Model

อื่นๆ ที่จอดรถสำเร็จรูป

ที่จอดรถ Flex Model

อื่นๆ ที่จอดรถสำเร็จรูป

0 บาท/เซท

...
Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ