Siam Yamato Steel (SYS) เหล็กเอชบีม

TRUSTED brand

Siam Yamato Steel (SYS) เหล็กเอชบีม

SYS PRIMERBOND เหล็กพร้อมระบบป้องกันสนิม

โครงสร้าง เหล็ก

ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

Siam Yamato Steel (SYS) เหล็กเอชบีม

เหล็กความยาวพิเศษ (Customized Length)

โครงสร้าง เหล็ก

ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

Siam Yamato Steel (SYS) เหล็กเอชบีม

เหล็ก SM520 เหล็กกล้ากำลังสูงจาก SYS

โครงสร้าง เหล็ก

ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

Siam Yamato Steel (SYS) เหล็กเอชบีม

I-BEAM (ไอ-บีม) สำหรับงานรางเครน

โครงสร้าง เหล็ก

ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

Siam Yamato Steel (SYS) เหล็กเอชบีม

CUT BEAM (คัท-บีม) สำหรับงานโครงถักหลังคา

โครงสร้าง เหล็ก

ราคาเริ่มต้น 2x,xxx บาท/ตัน

Siam Yamato Steel (SYS) เหล็กเอชบีม

ที่จอดรถ T-Stand Model

อื่นๆ ที่จอดรถสำเร็จรูป

Siam Yamato Steel (SYS) เหล็กเอชบีม

ที่จอดรถ Flex Model

อื่นๆ ที่จอดรถสำเร็จรูป

0 บาท/เซท

...
Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ยอมรับ