คลังวัสดุ และสินค้าตกแต่ง
โครงสร้าง / คอนกรีต
Online
Online
Online
บทความ

LEGO SYSTEM เป็นมากกว่าผนังทั่วไป เปรียบเสมือนสนามทางด้านศิลปะ ที่เราสามารถสร้างงานประติมากรรมบนนั้นได้ และเพื่อตอบโจทย์การออกแบบสำหรับผู้อยู่อาศัย บางทีผนังที่เรียบทึบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมเสมอไป บางพื้นที่การใช้สอยต้องการรับแสงและลมจากธรรมชาติ LE...

บทความ

การออกแบบ หรือการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆตามประเภทการใช้งานล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่นการออกแบบ และปรับปรุงโรงงาน หรือ คลังสินค้า ซึ่งพื้นที่การใช้งานบางส่วนภายในอาคารอาจเป็นพื้นที่ ที่ต้องการแสงสว่าง และลมจากธรรมชาติ เพื่อการหมุนเวียนถ่ายเทขอ...

Online

สมาร์ท คูณบล็อค (Smart X Block)

โครงสร้าง คอนกรีต


Online
Online
Online
บทความ

การระบายอากาศภายในบ้านพักอาศัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การถ่ายเทหมุนเวียนอากาศภายใน ช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ และพัดลมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค หรือ กลิ่นอับภายในตัวบ้าน จึงทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกถึงความสดชื่น และเย็นสบ...

บทความ

เมืองไทยจัดว่าเป็นเมืองร้อน การเลือกใช้วัสดุสำหรับงานออกแบบจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ และถือเป็นสิ่งแรกที่นักออกแบบต้องคำนึงถึง เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานผู้อยู่อาศัยมากที่สุด ผนังSmart Four Ventilation Block เป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ทดแทนผนังทึบแบบเดิมๆ ...

Online
Online
Online

อุปกรณ์ช่างปูน

โครงสร้าง คอนกรีต


Online
Online

กำลังหาสินค้า หรือบริการ?
โพสท์ความต้องการ ให้เราช่วยแนะนำแบรนด์ให้คุณ

...