รีโนเวทคลังสินค้าเก่าให้เป็นอาคารสำนักงาน ที่เน้นการนำอากาศ และแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคาร

สถาปัตยกรรมแบบ Layering Matrix ที่เน้นการนำแสงธรรมชาติมาใช้ภายในอาคาร ซึ่งเป็นการดัดแปลงรีโนเวทคลังสินค้าเก่า ในนครหังโจว ประเทศจีน ให้กลายเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Dave & Bella โดยมีขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า 7,500 ตารางเมตร ออกแบบโดย LYCS Architecture

สภาพอาคารคลังสินค้าเก่าก่อนรีโนเวท

สภาพภายในอาคารก่อนรีโนเวท

 

สำนักงานใหญ่ Dave & Bella แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่เขต บินเจียง ของนครหางโจว เป็นอาคารสำนักงานอเนกประสงค์ที่ดัดแปลงมาจากคลังสินค้าเก่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีการปฏิรูปบริษัทขึ้นมาใหม่ ความท้าทายหลักในการออกแบบคือการจัดลำดับพื้นที่ ที่เหมาะสมกับโปรแกรมการใช้งานแบบต่างๆโดยผสมผสานฟังก์ชันเสริมอื่นๆเข้าไปเพิ่ม 

 

อาคารที่มีอยู่เดิม คือ โกดังสินค้าเก่าที่ใช้ในการเก็บสินค้าเย็บปักถักร้อย ซึ่งขนาดความกว้าง 50 เมตร และยาว 50 เมตร โดยตัวอาคารมีลักษณะเป็นเชิงลึกที่ยาว และมีโครงสร้างเสา คาน ที่ค่อนข้างถี่มากจึงทำให้ภายในอาคารไม่มีความสว่างปลอดโปร่ง และไม่ค่อยมีการระบายอากาศ ซึ่งทำให้การออกแบบครั้งใหม่นี้ มีการปรับโครงสร้างใหม่บางส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งาน ซึ่ง LYCS Architecture ต้องการมุ่งเน้นงานออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีลูกเล่นที่แอบซ่อนไว้ได้อย่างน่าสนใจ โดยต้องมีความเหมาะสมกับโครงสร้างเดิม เพื่อให้ได้พื้นที่ทำงานที่หลากหลาย พร้อมการนำแสงธรรมชาติ และอากาศ มาใช้งานภายในอาคารให้ได้มากที่สุด

เพื่อแก้ปัญหาเรื่องแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ จึงออกแบบให้มีเอเทรียมภายในตัวอาคาร โดยปรับใช้โครงสร้างให้เป็นแบบช่วงพาดยาวที่ปราศจากเสา และคาน โดยออกแบบให้ผนังภายในของอาคาร เป็นผนังกระจกขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรง พร้อมกับการสร้างช่องแสง Skylight ที่ทำจากกระจกเพื่อเพิ่มแสงสว่างจากด้านบนของตัวอาคาร ให้กับพื้นที่การทำงานภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับระดับความสว่างของห้อง ให้อยู่ในระดับที่สะดวกสบายด้วยการใช้แสงจากธรรมชาติ

การใช้กระจก และผ้าม่านภายในอาคารทั้ง 3 ด้านนั้น ไม่เพียงแต่ทำให้อาคารสว่างขึ้น แต่ยังสร้างลำดับความสำคัญเชิงพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานได้อย่างเป็นสัดส่วน โดยเส้นทางการสัญจรภายในอาคารทั้งในมิติระนาบดิ่ง และราบ ไม่ว่าจะเป็นทางลาด หรือ บันได ที่คอยทำหน้าที่เชื่อมต่อโปรแกรมการใช้งานต่างๆในทุกระดับ ถูกออกแบบมาให้มีความแตกต่างระหว่างความสูงที่สลับกันในแต่ละพื้นที่ 

โดยเส้นทางสัญจรภายในอาคารจะลัดเลาะตัดผ่าน Matrix ระหว่าง Layer ช่องว่างของระบบโครงสร้างเดิมจากพื้นที่หนึ่ง ไปอีกพื้นที่หนึ่ง แม้ในระดับที่ต่างกันได้อย่างต่อเนื่อง ลื่นใหล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับการใช้งานของผู้ใช้อาคารในแต่ละจุดได้ค่อนข้างลงตัว เหมาะสม และทำให้ผู้ใช้มีความรู้สึกเพลิดเพลินในการใช้งานมากขึ้น

นอกจากนี้หน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ในส่วนของ Facade อาคาร ยังทำหน้าที่ดึงแสงธรรมชาติภายนอกเข้ามาสู้ภายในอาคารได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการออกแบบช่องหน้าต่างกระจกในมุมเฉียงที่แตกต่างกัน และยื่นออกมาจากระนาบผนัง มีส่วนทำให้อาคารดูเบา และสวยงามแปลกใหม่มากขึ้นอีกด้วย

ภาพกราฟฟิกที่แสดงให้เห็นถึงการออกแบบ และการวางตำแหน่งของเส้นทางสัญจรภายในอาคาร

ในมิติที่แปลกใหม่ โดยเชื่อมต่อพื้นที่ในแต่ละส่วนได้อย่างลื่นใหล

และยังมีความสัมพันธ์กับการใช้งานที่เหมาะสม

#Wazzadu #Glassform #Glass #GlassIdeasDesign #DaveAndBellaHeadquarters #LYCSArchitecture #ArchitectureDesign

Because "I love glass" ที่กลาสฟอร์ม พวกเรารักและให้ความใส่ใจกับกระจกทุกแผ่น เพราะเรามองกระจกเป็นมากกว่าวัสดุตกแต่งทั่วไป เพราะเราเห็นความสวยงามในการสร้างสรรค์ผลงานกระจก และเพราะเราเห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่เกิดจากการใช้สินค้าของเรา ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

GLASSFORM by TYK verified brand
โพสต์เมื่อ
GLASSFORM by TYK verified brand
โพสต์เมื่อ
GLASSFORM by TYK verified brand
โพสต์เมื่อ

ไอเดียมาใหม่

Solignum verified brand
โพสต์เมื่อ
Zeitgeber brand
โพสต์เมื่อ
Wazzadu.com verified contributor
โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...