บ้านทรุดตัว กับ บริบทชั้นดินรอบๆบ้านทรุดตัว มีสาเหตุต่างกันอย่างไร...?

"ปัญหาบ้านทรุด" เป็นปัญหาใหญ่ที่เจ้าของบ้านหลายๆคนหวาดกลัวไม่อยากพบเจอ เพราะถ้าเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่ซ่อมแซมได้ยากยิ่ง หรือ บางรายอาจเสียหายหนักจนถึงขั้นต้องขายบ้านทิ้งก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ วันนี้เราจึงจะพาทุกท่านมาดูกันว่าระหว่างสาเหตุบ้านทรุดตัว กับ บริบททรุดตัว ให้ความเสียหายต่างกันอย่างไร ซึ่งจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น ตามมาชมกันเลยครับ

บ้านทรุดตัวไปพร้อมชั้นดิน 

ผนังบ้านร้าวเป็นรอยยาว , พื้นบ้านแยกออกจากกัน หรือ ผนังแยกออกจากโครงสร้างคาน ปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดจากบ้านทรุดตัวไปพร้อมชั้นดิน 

- สาเหตุการทรุดตัว

สาเหตุในกรณีบ้านทรุดไปพร้อมชั้นดินมีหลายรูปแบบ ดังนี้

- ความบกพร่องในการออกแบบ ในกรณีนี้เกิดจากการก่อสร้างโดยที่ไม่ได้มีการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น บ้านในต่างจังหวัดหลายๆหลังมักสร้างกันเอง โดยที่ไม่ได้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมให้ถูกต้องตามกฏหมาย

- เสาเข็มเกิดความบกพร่อง เช่น เกิดการแตกหักชำรุดในขณะที่ติดตั้ง

- เสาเข็มรับน้ำหนักไม่ได้ หรือ มีขนาดที่ไม่สัมพันธ์กับขนาดอาคาร ซึ่งอาจจะเกิดจากการคำนวณที่ผิดพลาด หรือ ชั้นดินเกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ก่อสร้างไปแล้ว เช่น ชั้นดินเกิดการเคลื่อนตัว หรือ ภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อชั้นดิน จึงทำให้ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของเสาเข็มเปลี่ยนไป

- โครงสร้างตัวบ้าน และฐานรากเยื้องศูนย์ (ศูนย์กลางของเสาเข็มไม่ตรงกับเสาบ้าน) จะมีผลทำให้ฐานรากพลิกตัว และอาจทำให้บ้านทรุดเอียงในด้านที่เยื้องศูนย์ 

- เสาเข็มสั้นเกินไป โดยไม่ทะลุไปถึงชั้นดินแข็ง เมื่อระดับของน้ำใต้ดินลดต่ำลง ดินจะยุบตัวมาก และเป็นผลให้เสาเข็มทรุดตัวตามไปด้วย ถ้าโครงสร้างของบ้านถูกออกแบบมาได้มาตรฐานตัวบ้านจะไม่เสียหายมากนัก แต่ระดับของบ้านจะจมลงไปพร้อมชั้นดินจนกว่าชั้นดินจะถึงจุดอัดแน่น

- เกิดการเคลื่อนตัวของดิน ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบจากภายนอก เช่น มีการขุดดินบริเวณข้างเคียงทำให้ดินเคลื่อนตัวดันเสาเข็มของบ้านให้เคลื่อนจากตำแหน่งศูนย์เดิม เป็นสาเหตุการทรุดตัวที่มักจะเกิดขึ้นภายหลังจากสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

บริบทชั้นดินรอบๆบ้านทรุดตัว

พื้นที่จอดรถทรุดตัวแยกจากตัวบ้าน , ดินใต้บ้านทรุดจนเห็นเสา และท้องคานคอดินโผล่ออกมา หรือ ถึงขั้นหนักเข้าจนทำให้ท่องานระบบต่างๆขาดออกจากกัน ปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดจากบริบทชั้นดินอ่อนรอบๆบ้านทรุดตัวลงไปเรื่อยๆ ในขณะที่ตัวบ้านและเสาเข็ม (ส่วนใหญ่เป็นบ้านที่ใช้เสาเข็มยาว) ยังคงตั้งอยู่บนชั้นดินแข็งที่อยู่ลึกลงไปถัดจากชั้นดินอ่อน

- สาเหตุการทรุดตัว

สาเหตุหลักมักจะเกิดจากการถมดิน และปรับหน้าดินบนพื้นที่ ที่เคยเป็นแอ่ง หรือ หนองน้ำมาก่อน แล้วดำเนินการก่อสร้างทันที โดยที่ชั้นดินที่นำมาถมใหม่ยังไม่ทันได้ยุบตัวให้แน่นคงที่ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่ได้ทำกำแพงกันชั้นดินอ่อนสไลด์ เมื่อก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ บริบทชั้นดินอ่อนที่อยู่รอบๆตัวบ้าน ที่ไม่มีกำแพงกันดินมากั้นไว้ก็จะค่อยๆยุบตัวลงไปเรื่อยๆจนกว่าชั้นดินจะแน่น(จะยุบตัวมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง)

จึงส่งผลให้เสา และท้องคานคอดินของบ้านโผล่ออกมาให้เราเห็น และทำให้พื้นที่ใต้บ้านกลายเป็นโพรงขนาดใหญ่ อีกทั้งยังทำให้ที่จอดรถ หรือ พื้นที่รอบๆบ้าน แยกออกจากตัวบ้านอย่างเห็นได้ชัด และขั้นหนักก็คือ ท่อน้ำทิ้ง หรือ ถังดักไขมันที่ใช้สำหรับรองรับของเสียในงานระบบสุขาภิบาลอาจถึงขั้นขาดแยกออกจากกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่มาจากการอาบน้ำ ถ่ายทุกข์ ล้างจาน ซักผ้า อะไรต่อมิอะไร ....มันจะใหลลงไปรวมกันที่ใต้ถุนอาคาร 

เมื่อท่วมสะสมไปนานๆ ก็จะกัดกร่อนเสา และคานคอดินซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของบ้านแตกเป็นรอยร้าวเพราะแช่น้ำตลอดเวลา จนเหล็กเส้นภายในเสาระเบิดออกมา ทำให้ปูนแตก เสาแทบจะยืนต้นไม่ได้ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก นอกจากนี้สัตว์เลื้อยคลาน หรือ สัตว์มีพิษต่างๆก็จะเข้ามาอาศัยอยู่ใต้ถุนอาคารเป็นจำนวนมากอีกด้วย

สามารถสอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ได้ที่ kemrex Call Center  02-026-3140 ต่อ 0​ ​

Website : www.kemrex.com​  ,FB Page : Kemrex​

Kemrex
จากประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมมากกว่า 50 ปี ของ SUTEE GROUP ทำให้ทราบถึงปัญหาและความยุ่งยากของระบบฐ
านรากในรูปแบบเดิม เช่น การควบคุมระยะเวลา และปัญหาด้านค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการเกิดความเสียหายของพื้นที่บริเวณใกล้เคียง บริษัท SUTEE GROUP จึงนำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยีระบบฐานรากแบบใหม่จากเยอรมนี ซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านวิศวกรรมมาตราฐานระดับสากลมาเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับงานก่อสร้าง โครงสร้างทุกรูปแบบและบริษัทเข็มเหล็กยังเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย

เข็มเหล็ก ผู้นำนวัตกรรมด้านฐานราก โดยพลิกโฉมระบบฐานรากของเมืองไทยและภาคพื้นเอเชีย ให้การก่อสร้างระบบฐานรากเป็นเรื่องง่าย ควบคุมได้แม่นยำ ทั้งในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตอบรับการขยายตัวของประเทศไทยและประเทศในภาคพื้นเอเชีย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต

ลูกค้าที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์เข็มเหล็ก ทางบริษัทฯ จะให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การแนะนำผลิตภัณฑ์ ปรึกษาการใช้งานเบื้องต้น โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรคอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

Kemrex

brand

โพสต์เมื่อ

Kemrex

brand

โพสต์เมื่อ

Kemrex

brand

โพสต์เมื่อ

ไอเดียมาใหม่

Gate

writer

โพสต์เมื่อ

Gate

writer

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ