ลดรอยต่อ ฟลอร์เต็มผืน กลมกลืนทุกสัมผัส

"สวย แต่รอยต่อเยอะ"

"ฝุ่นเกาะ ฝุ่นลงไปอยู่ในร่อง ทำความสะอาดยาก"

"เดินไม่สบายเท้า'

ปัญหาเหล่านี้ เป็นคำพูดที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ เป็นประสบการณ์ของคนที่เคยใช้พื้นไม้ลามิเนตแบบเดิมๆ แต่วันนี้ เราจะพาไปรู้จักพื้นไม้ลามิเนตที่จะช่วยให้ปัญหาที่รบกวนการตัดสินใจ ว่าจะเลือกปูพื้นลามิเนตดีมั้ย ? หมดไป ด้วยพื้นลามิเนตจากแบรนด์ Kronotex

ล ด ร อ ย ต่ อ

ลดรอยต่อของพื้นไม้ลามิเนต ที่มากับปัญหากวนใจต่างๆ นาๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝุ่นสะสมในร่อง ทำให้ยากต่อการทำความสะอาด หรือความไม่สม่ำเสมอซึ่งทำให้ความรู้สึกดีๆ ในการเดินบนพื้นต้องมีอันสะดุด พื้นลามิเนตจาก Kronotex จึงลดรอยต่อของพื้นไม้ลามิเนตแต่ละแผ่น เพื่อให้ความรู้สึกดีๆ ในการเดินมีมากขึ้นในทุกวัน

ฟ ล อ ร์ เ ต็ ม ผื น

เมื่อลดรอยต่อของพื้นไม้ลามิเนตลงแล้ว จึงทำให้การปูพื้นเป็นไปได้แบบเต็มผืน สม่ำเสมอเหมือนเป็นแผ่นเดียวกัน มองไปแล้วให้ความรู้สึกเหมือนกับไม้ธรรมชาติ ที่ช่วยขับเน้นให้ห้องต่างๆ ภายในบ้าน ดูสวยงาม ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ก ล ม ก ลื น ทุ ก สั ม ผั ส

ไม่ว่าจะ เดิน นั่ง นอน เมื่อพื้นลามิเนต มีความเรียบเนียน สม่ำเสมอ ไม่มีรอยต่อมาคอยขัดความรู้สึก จะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัย มีความรู้สึกดีๆ ด้วยสัมผัสของพื้นผิวที่รับรู้ได้ถึงความเป็นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับทุกสัมผัส ด้วยพื้นลามิเนตจาก Kronotex พื้นลามิเนตคุณภาพสูงเพราะผลิตจากประเทศเยอรมนี เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีการนำวัตถุดิบจากป่าปลูกของตนเอง เข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีความใส่ใจในการควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษต่ออากาศและสิ่งแวดล้อม กลมกลืนไปกับทุกสัมผัสของความรู้สึกดีๆ ที่สมาชิกทุกคนในบ้าน มีต่อพื้นลามิเนต

สิ น ค้ า เ ที ย บ เ คี ย ง

 • Kronotex Exquisit Pettersson Oak Beige

  วัสดุปูพื้น พื้นไม้

  1,360 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • Kronotex Exquisit Nostalgie Teak Silver

  วัสดุปูพื้น พื้นไม้

  1,360 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • Kronotex Exquisit Waveless Oak Dark

  วัสดุปูพื้น พื้นไม้

  1,360 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • Kronotex Exquisit Whitewashed Oak

  วัสดุปูพื้น พื้นไม้

  1,360 บาท/ตารางเมตร

  Online
Kronotex จากประเทศเยอรมนี มีนโยบายการดำเนินงานด้วยความเที่ยงตรงโปร่งใส และนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยนำวัตถุดิบจากป่าปลูกของตนเอง เข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีความใส่ใจในการควบคุมมิให้เกิดมลพิษต่ออากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงทั้งคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ