จับเทรนด์การออกแบบห้องน้ำในปี 2019!

Pinterest

วันนี้พวกเราทีมงาน Wazzadu.com ได้ร่วมมือกับแบรนด์ Korex ได้จับเทรนด์การออกแบบห้องน้ำในปี 2019 รวมถึงแนะนำการเลือกใช้ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ในการใช้งาน...

 

ใครจะรู้ว่าการออกแบบภายในห้องน้ำก็มีความสำคัญไม่แพ้กับพื้นที่ส่วนอื่น เพราะต้องมีฟังก์ชันที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ตรงจุด และรองรับพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลายกับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนปกติ เด็ก ผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย ดังนั้นการออกแบบภายในห้องน้ำจึงมีรูปแบบ และเทคนิคที่สำคัญอยู่หลายส่วนด้วยกัน

www.metropolismag.com

Flow Space Design

" ไม่ใช่แค่การจัดวาง...แต่เป็นการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งาน "

 

โดยทั่วไปหลักการออกแบบห้องน้ำจะนิยมการจัดวางรูปแบบของสุขภัณฑ์ตามตำแหน่งที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ รวมถึงแบ่งสัดส่วนระหว่างส่วนเปียกและส่วนแห้งออกจากกัน แต่สำหรับเทคนิค " Flow Space Design " ที่เลือกมานำเสนอในวันนี้ จะมีวิธีการออกแบบพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้จะใช้ได้ดีกับการจัดพื้นที่ภายในห้องน้ำสาธารณะ เช่น ห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมัน, ห้องน้ำภายในโรงเรียน, สำนักงาน เป็นต้นฯ

 

เทคนิคการออกแบบ Flow Space : คือเทคนิคการจัดการพื้นที่ เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่าเดิม ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายขึ้น สำหรับพื้นที่ภายในห้องน้ำขนาดเล็กที่มีพื้นที่แคบ จะทำยังไงให้สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้มากขึ้นกว่าเดิม เทคนิค Flow Space จะทำหน้าที่ในการลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย เพื่อลดปัญหาที่มีอยู่เดิม

 

ตัวอย่างการออกแบบ Flow Space : ห้องน้ำภายในอาคาร 35 ตารางเมตร เราสามารถเลือกออกแบบโดยจัดลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยได้โดยแบ่งความสำคัญออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1. ความสำคัญมาก 50% คือบริเวณของพื้นที่ชำระ ส่วนที่ 2. พื้นที่รอง 30% คือบริเวณอ่างล้างมือ และส่วนที่ 3. ได้แก่ทางเดินจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20% 

 

และนอกจากนั้น การออกแบบในลักษณะ " Flow Space Design "  ภายในห้องน้ำในปี 2019 ที่ให้ความสำคัญในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานผสมผสานเข้ากับงานดีไซน์ที่สวยงาม ทำให้สามารถแบ่งรูปแบบออกเป็น 3 วิธี

 

  • แบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งาน
  • ออกแบบ Universal Design
  • การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เสริม

interiordesignprojects / oasisgroup.it

[ แบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งาน ]

 

สำหรับรูปแบบแรกของเทคนิค Flow Space Design ที่ถูกแยกออกมานั้นคือการ "แบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งาน" เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย และเป็นการจัดพื้นที่เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งสามารถแยกย่อยได้เป็น 3 ส่วนด้วยกัน

 

ทางเดิน : การเว้นระยะทางเดินภายในห้องน้ำของอาคารสาธารณะ ในกรณีมีพื้นที่แคบจะมี 1 ช่องทางสัญจรความกว้างเฉลี่ยอยู่ที่ 0.80 - 1.20 m จัดวางส่วนของอ่างล้างหน้าไว้ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับส่วนชำระ และหากมีพื้นที่กว้างขึ้นมาหน่อยทางเดินจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว ประมาณ 1.20-2.40 เมตร โดยสามารถแบ่งส่วนสำหรับอ่างล้างหน้าออกจากส่วนที่ชำระได้

 

พื้นที่ทั่วไป : ในความหมายของพื้นที่ส่วนนี้ คือบริเวณอ่างล้างหน้าที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้ร่วมกันได้ โดยที่ไม่เข้าไปปะปนในส่วนชำระ นอกจากนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังทำหน้าที่รองรับการใช้งานในระยะสั้น จึงทำให้ต้องมีการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายหรือหมุนตัวได้สะดวก

 

พื้นที่ชำระ : การออกแบบพื้นที่ชำระภายในห้องน้ำของอาคารสาธารณะ ที่เน้นการใช้งานของห้องชำระจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการจัดวางสัดส่วนมากกว่าพื้นที่อื่น หากพื้นที่ภายในทั้งหมดเฉลี่ย 100% พื้นที่ชำระจะกินพื้นที่มากถึง 70% ด้วยกัน รวมถึงขนานของห้องน้ำแต่ละห้องจะมีค่าเฉลี่ยความกว้างและความยาวอยู่ที่ 0.90 x 1.50 m. และความสูง 1.80 - 2.20 m. แล้วแต่ขนาดความสูงของฝ้าเพดานในแต่ละพื้นที่

smoothierecipkl / solusceramics

[ ออกแบบ Universal Design ]

 

อีกหนึ่งเทคนิคของ Flow Space Design อย่างการออกแบบห้องน้ำด้วยหลัก Universal Design เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้สามารถรองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ถูกต้องตามหลักสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นไปอีกขั้น สามารถแบ่งรูปแบบได้ 2 ส่วน 

 

ขนาดพื้นที่ใช้งาน : สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ ขนาดของพื้นที่ และขนาดของสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ในสวนของพื้นที่จะมีระยะอยู่ที่ 1.70 x 1.70 m. และควรมีพื้นที่โล่งภายในห้องน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.50 m. สำหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพสามารถหมุนวีลแชร์ได้สะดวก สำหรับขนาดของสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือควรติดตั้งให้อยู่ในระยะ 0.25-1.20 cm. และโถสุขภัณฑ์ของมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 40 – 45 cm. โดยเลือกโถสุขภัณฑ์แบบที่กดชำระแบบก้านโยก รวมถึงการติดตั้งสายชำระไว้ด้านข้างให้ห่างจากโถชำระ 0.10 cm. โดยประมาณเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 

อุปกรณ์เสริม : ในห้องน้ำทุกห้องต้องมีการติดตั้งราวจับตั้งแต่บริเวณหน้าทางเข้า ยาวมาจนถึงบริเวณอ่างล้างมือ รวมไปถึงราวพยุงบริเวณข้างโถชำระทั้ง 2 ฝั่ง ขนาดติดตั้งเว้นระยะจากพื้นประมาณ 70 ซม. และนอกจากนั้นวาวล์สำหรับเปิดปิดก๊อกน้ำรวมถึงปุ่มกดของโถสุขภัณฑ์ควรใช้แบบก้านโยกหรือมือปัดทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ที่สำคัญควรติดตั้งปุ่มฉุกเฉินในกรณีเกิดอันตราย

acd.com.hk / fromupnorth

[ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เสริม ]

 

การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เสริมที่ได้คุณภาพ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบด้วยเทคนิค Flow Sapce Design นอกจากนั้นยังเปรียบเสมือน option เสริมที่จะทำให้พื้นที่ภายในห้องน้ำสวยงาม ปรับเปลี่ยนบรรยากาศให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

วัสดุปูพื้น : สิ่งที่สำคัญในเรื่องของการออกแบบ วัสดุเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยรองรับการใช้งานภายในห้องน้ำได้ดียิ่งขึ้น สำหรับวัสดุที่นิยมเลือกใช้และมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ กระเบื้องแกรนิตโต้ เพราะกระเบื้องชนิดนี้มีคุณสมบัติในการกันความชื้น กันลื่นได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่น

 

ไฟส่องสว่าง : โดยทั่วไปโคมไฟที่ใช้ภายในห้องน้ำสาธารณะ จะเลือกใช้ชุดโคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้าเพดานทำให้ได้ค่าความสว่างกระจายได้ทั่วพื้นที่ และนอกจากนั้นการเลือกติดตั้งชุดโคมไฟผนังจะช่วยเพิ่มมิติ สร้างบรรยากาศให้ห้องน้ำน่าใช้งานเป็นเท่าตัว

นอกจากการออกแบบพื้นที่ด้วยเทคนิค Flow Space Design รวมถึงเทคนิคต่างๆแล้ว การเลือกผนังสำหรับกั้นห้องน้ำเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ และด้วยความใส่ใจในการใช้งานภายในห้องน้ำของผู้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Laminated FormBoard จากแบรนด์ Korex จึงสามารถตอบโจทย์การใช้งานภายในห้องน้ำของอาคารสาธารณะได้ทุกประเภท ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่าง แข็งแรง, กันน้ำ, ทนต่อความชื้น, ไม่ลามไฟ, ป้องกันรอยขูดขีด รวมถึงประโยชน์และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย 

 

สามารถรับชมผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ที่เพจ korex หรือที่เว็บไซต์ www.korex.co.th และหากใครที่กำลังมองหาไอเดียการนำวัสดุสำหรับตกแต่งอยู่ละก็ ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่ Wazzadu.com ของเราได้เลยครับ

Catalog Product​

(สามารถดูข้อมูล Spec วัสดุเพิ่มเติมได้ที่นี่)

  • Korex Thailand

    ผนังกั้นห้องน้ำ Korex ชนิด Laminated foam board

    ห้องน้ำ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

    Online

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงค์นี้

www.wazzadu.com/page/korexthailand/contact​

สอบถามข้อมูล และติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์ ฝ่ายขาย -

  Tel :  093-505-2638​​

 

#Wazzadu  #ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป #LaminateFormBoard

เริ่มต้นเมื่อปี 2522 บริษัท ศรีมัฆวาฬภัณฑ์ จำกัด ได้ทดลองออกสินค้าผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ซึ่งขณะนั้นยังเป็นสินค้าใหม่มากในวงการก่อสร้าง และได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร จึงได้มีการพัฒนาขึ้นมาตลอด จนเป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นอย่างดี จึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัท โคเรกซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2527 โดยใช้ชื่อสินค้าว่า ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป “โคเรกซ์” ซึ่งบริษัทฯเป็นทั้งผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง ปัจจุบันมีวัสดุให้เลือกถึง 4 ชนิด
1. ชนิดคอมแพคลามิเนท
2. ชนิดโฟมบอร์ดลามิเนท
3. ชนิดไม้โฟมลามิเนท
4. ชนิดไม้เคลือบเมลามีน
และในอนาคตก็จะมีวัสดุชนิดใหม่ออกมาอีก ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเตรียมการ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

Korex Thailand verified brand
โพสต์เมื่อ
Korex Thailand verified brand
โพสต์เมื่อ
Korex Thailand verified brand
โพสต์เมื่อ

ไอเดียมาใหม่

PORT 09 verified brand
โพสต์เมื่อ
Moonler Stainless verified brand
โพสต์เมื่อ
ME Distribution กระเบื้องปูพื้น verified brand
โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...