จับเทรนด์การออกแบบห้องน้ำในปี 2019!

Pinterest

วันนี้พวกเราทีมงาน Wazzadu.com ได้ร่วมมือกับแบรนด์ Korex ได้จับเทรนด์การออกแบบห้องน้ำในปี 2019 รวมถึงแนะนำการเลือกใช้ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ในการใช้งาน...

 

ใครจะรู้ว่าการออกแบบภายในห้องน้ำก็มีความสำคัญไม่แพ้กับพื้นที่ส่วนอื่น เพราะต้องมีฟังก์ชันที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ตรงจุด และรองรับพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลายกับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนปกติ เด็ก ผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย ดังนั้นการออกแบบภายในห้องน้ำจึงมีรูปแบบ และเทคนิคที่สำคัญอยู่หลายส่วนด้วยกัน

www.metropolismag.com

Flow Space Design

" ไม่ใช่แค่การจัดวาง...แต่เป็นการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งาน "

 

โดยทั่วไปหลักการออกแบบห้องน้ำจะนิยมการจัดวางรูปแบบของสุขภัณฑ์ตามตำแหน่งที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นที่ รวมถึงแบ่งสัดส่วนระหว่างส่วนเปียกและส่วนแห้งออกจากกัน แต่สำหรับเทคนิค " Flow Space Design " ที่เลือกมานำเสนอในวันนี้ จะมีวิธีการออกแบบพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้จะใช้ได้ดีกับการจัดพื้นที่ภายในห้องน้ำสาธารณะ เช่น ห้องน้ำภายในปั๊มน้ำมัน, ห้องน้ำภายในโรงเรียน, สำนักงาน เป็นต้นฯ

 

เทคนิคการออกแบบ Flow Space : คือเทคนิคการจัดการพื้นที่ เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่าเดิม ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายขึ้น สำหรับพื้นที่ภายในห้องน้ำขนาดเล็กที่มีพื้นที่แคบ จะทำยังไงให้สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้มากขึ้นกว่าเดิม เทคนิค Flow Space จะทำหน้าที่ในการลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย เพื่อลดปัญหาที่มีอยู่เดิม

 

ตัวอย่างการออกแบบ Flow Space : ห้องน้ำภายในอาคาร 35 ตารางเมตร เราสามารถเลือกออกแบบโดยจัดลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อยได้โดยแบ่งความสำคัญออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1. ความสำคัญมาก 50% คือบริเวณของพื้นที่ชำระ ส่วนที่ 2. พื้นที่รอง 30% คือบริเวณอ่างล้างมือ และส่วนที่ 3. ได้แก่ทางเดินจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20% 

 

และนอกจากนั้น การออกแบบในลักษณะ " Flow Space Design "  ภายในห้องน้ำในปี 2019 ที่ให้ความสำคัญในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานผสมผสานเข้ากับงานดีไซน์ที่สวยงาม ทำให้สามารถแบ่งรูปแบบออกเป็น 3 วิธี

 

  • แบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งาน
  • ออกแบบ Universal Design
  • การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เสริม

interiordesignprojects / oasisgroup.it

[ แบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งาน ]

 

สำหรับรูปแบบแรกของเทคนิค Flow Space Design ที่ถูกแยกออกมานั้นคือการ "แบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งาน" เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอย และเป็นการจัดพื้นที่เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งสามารถแยกย่อยได้เป็น 3 ส่วนด้วยกัน

 

ทางเดิน : การเว้นระยะทางเดินภายในห้องน้ำของอาคารสาธารณะ ในกรณีมีพื้นที่แคบจะมี 1 ช่องทางสัญจรความกว้างเฉลี่ยอยู่ที่ 0.80 - 1.20 m จัดวางส่วนของอ่างล้างหน้าไว้ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับส่วนชำระ และหากมีพื้นที่กว้างขึ้นมาหน่อยทางเดินจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว ประมาณ 1.20-2.40 เมตร โดยสามารถแบ่งส่วนสำหรับอ่างล้างหน้าออกจากส่วนที่ชำระได้

 

พื้นที่ทั่วไป : ในความหมายของพื้นที่ส่วนนี้ คือบริเวณอ่างล้างหน้าที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้ร่วมกันได้ โดยที่ไม่เข้าไปปะปนในส่วนชำระ นอกจากนั้นพื้นที่บริเวณนี้ยังทำหน้าที่รองรับการใช้งานในระยะสั้น จึงทำให้ต้องมีการออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายหรือหมุนตัวได้สะดวก

 

พื้นที่ชำระ : การออกแบบพื้นที่ชำระภายในห้องน้ำของอาคารสาธารณะ ที่เน้นการใช้งานของห้องชำระจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการจัดวางสัดส่วนมากกว่าพื้นที่อื่น หากพื้นที่ภายในทั้งหมดเฉลี่ย 100% พื้นที่ชำระจะกินพื้นที่มากถึง 70% ด้วยกัน รวมถึงขนานของห้องน้ำแต่ละห้องจะมีค่าเฉลี่ยความกว้างและความยาวอยู่ที่ 0.90 x 1.50 m. และความสูง 1.80 - 2.20 m. แล้วแต่ขนาดความสูงของฝ้าเพดานในแต่ละพื้นที่

smoothierecipkl / solusceramics

[ ออกแบบ Universal Design ]

 

อีกหนึ่งเทคนิคของ Flow Space Design อย่างการออกแบบห้องน้ำด้วยหลัก Universal Design เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้สามารถรองรับการใช้งานของคนทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ถูกต้องตามหลักสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นไปอีกขั้น สามารถแบ่งรูปแบบได้ 2 ส่วน 

 

ขนาดพื้นที่ใช้งาน : สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ ขนาดของพื้นที่ และขนาดของสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำ ในสวนของพื้นที่จะมีระยะอยู่ที่ 1.70 x 1.70 m. และควรมีพื้นที่โล่งภายในห้องน้ำเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.50 m. สำหรับผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพสามารถหมุนวีลแชร์ได้สะดวก สำหรับขนาดของสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือควรติดตั้งให้อยู่ในระยะ 0.25-1.20 cm. และโถสุขภัณฑ์ของมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 40 – 45 cm. โดยเลือกโถสุขภัณฑ์แบบที่กดชำระแบบก้านโยก รวมถึงการติดตั้งสายชำระไว้ด้านข้างให้ห่างจากโถชำระ 0.10 cm. โดยประมาณเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 

อุปกรณ์เสริม : ในห้องน้ำทุกห้องต้องมีการติดตั้งราวจับตั้งแต่บริเวณหน้าทางเข้า ยาวมาจนถึงบริเวณอ่างล้างมือ รวมไปถึงราวพยุงบริเวณข้างโถชำระทั้ง 2 ฝั่ง ขนาดติดตั้งเว้นระยะจากพื้นประมาณ 70 ซม. และนอกจากนั้นวาวล์สำหรับเปิดปิดก๊อกน้ำรวมถึงปุ่มกดของโถสุขภัณฑ์ควรใช้แบบก้านโยกหรือมือปัดทั้งหมด เพื่ออำนวยความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ที่สำคัญควรติดตั้งปุ่มฉุกเฉินในกรณีเกิดอันตราย

acd.com.hk / fromupnorth

[ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เสริม ]

 

การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์เสริมที่ได้คุณภาพ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบด้วยเทคนิค Flow Sapce Design นอกจากนั้นยังเปรียบเสมือน option เสริมที่จะทำให้พื้นที่ภายในห้องน้ำสวยงาม ปรับเปลี่ยนบรรยากาศให้น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น

 

วัสดุปูพื้น : สิ่งที่สำคัญในเรื่องของการออกแบบ วัสดุเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยรองรับการใช้งานภายในห้องน้ำได้ดียิ่งขึ้น สำหรับวัสดุที่นิยมเลือกใช้และมีความเหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ กระเบื้องแกรนิตโต้ เพราะกระเบื้องชนิดนี้มีคุณสมบัติในการกันความชื้น กันลื่นได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่น

 

ไฟส่องสว่าง : โดยทั่วไปโคมไฟที่ใช้ภายในห้องน้ำสาธารณะ จะเลือกใช้ชุดโคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้าเพดานทำให้ได้ค่าความสว่างกระจายได้ทั่วพื้นที่ และนอกจากนั้นการเลือกติดตั้งชุดโคมไฟผนังจะช่วยเพิ่มมิติ สร้างบรรยากาศให้ห้องน้ำน่าใช้งานเป็นเท่าตัว

นอกจากการออกแบบพื้นที่ด้วยเทคนิค Flow Space Design รวมถึงเทคนิคต่างๆแล้ว การเลือกผนังสำหรับกั้นห้องน้ำเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ และด้วยความใส่ใจในการใช้งานภายในห้องน้ำของผู้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป Laminated FormBoard จากแบรนด์ Korex จึงสามารถตอบโจทย์การใช้งานภายในห้องน้ำของอาคารสาธารณะได้ทุกประเภท ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่าง แข็งแรง, กันน้ำ, ทนต่อความชื้น, ไม่ลามไฟ, ป้องกันรอยขูดขีด รวมถึงประโยชน์และการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย 

 

สามารถรับชมผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ที่เพจ korex หรือที่เว็บไซต์ www.korex.co.th และหากใครที่กำลังมองหาไอเดียการนำวัสดุสำหรับตกแต่งอยู่ละก็ ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่ Wazzadu.com ของเราได้เลยครับ

Catalog Product​

(สามารถดูข้อมูล Spec วัสดุเพิ่มเติมได้ที่นี่)

  • ผนังกั้นห้องน้ำ Korex ชนิด Laminated foam board

    ห้องน้ำ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป

    Online

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงค์นี้

www.wazzadu.com/page/korexthailand/contact​

สอบถามข้อมูล และติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์ ฝ่ายขาย -

  Tel :  093-505-2638​​

 

#Wazzadu  #ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป #LaminateFormBoard

เริ่มต้นเมื่อปี 2522 บริษัท ศรีมัฆวาฬภัณฑ์ จำกัด ได้ทดลองออกสินค้าผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ซึ่งขณะนั้นยังเป็นสินค้าใหม่มากในวงการก่อสร้าง และได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร จึงได้มีการพัฒนาขึ้นมาตลอด จนเป็นที่ยอมรับของตลาดเป็นอย่างดี จึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัท โคเรกซ์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2527 โดยใช้ชื่อสินค้าว่า ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป “โคเรกซ์” ซึ่งบริษัทฯเป็นทั้งผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้ง ปัจจุบันมีวัสดุให้เลือกถึง 4 ชนิด
1. ชนิดคอมแพคลามิเนท
2. ชนิดโฟมบอร์ดลามิเนท
3. ชนิดไม้โฟมลามิเนท
4. ชนิดไม้เคลือบเมลามีน
และในอนาคตก็จะมีวัสดุชนิดใหม่ออกมาอีก ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเตรียมการ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
water ladder

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ