คุณสมบัติเด่นของ "กำแพงกันดินสำเร็จรูป" และวิธีนำไปใช้งาน

วันนี้ Wazzadu.com ขอแชร์เรื่องราวของ "กำแพงกันดินสำเร็จรูป" จาก CPS ว่ามีคุณสมบัติเด่นของและวิธีนำไปใช้งานอย่างไร และจะตอบโจทย์งานด้านไหนบ้าง ไปชมกันเลยครับ...

ข้อดีของ "กำแพงกันดินสำเร็จรูป" (Retaining Wall)

คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานสำหรับการกันดินพังทลาย ที่เกิดจากปัญหาภายนอก และภายใน ตัวอย่างเช่น การชะล้าง การกัดเซาะของกระแสน้ำ กระแสลม (ปัญหาจากภายนอก) การปริตัวของปริมาณดินที่ได้รับแรงดันจากน้ำใต้พื้นผิว (ปัญหาจากภายใน)

ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในระยะยาวมากกว่าการใช้วัสดุทดแทน

 ข้อดีของ "คอนกรีตแบบสำเร็จรูป" (Precast concrete components) การสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปไว้ก่อน แล้วค่อยย้ายมาประกอบนั้นทำได้ง่าย สะดวกรวดเร็วกว่าการมาเทแบบก่อสร้างหน้างาน เพราะการสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากโรงงาน เราสามารถควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานที่ดีกว่าการขึ้นแบบหน้างาน

การทำงานที่สามารถแยกส่วน เพื่อทำขนานควบคู่กันไป เช่น การปรับพื้นที่ของหน้างานเพื่อการเตรียมพร้อม ระหว่างนั้นทางด้านโรงงานอุตสาหกรรมก็จัดเตรียมชิ้นงานสำเร็จรูป เพื่อการนำส่งไปยังพื้นที่หน้างาน ให้เกิดความสอดคล้องเพื่อเป้าหมายที่ลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว บวกกับวัสดุที่ได้ผลิตขึ้นจากโรงงานโดยตรงย่อมมีมาตราฐานคุณภาพที่ดีกว่าการสร้างหน้างาน

เมื่อนำข้อดีในส่วนของ กำแพงกันดิน กับ ชิ้นงานแบบหล่อสำเร็จมารวมกันจึงสรุปออกมาได้ 6 ข้อ ที่เป็นคุณสมบัติเด่นของกำแพงกันดินสำเร็จรูป จาก CPS ได้ตามนี้

1. ด้วยขนาดของ กำแพงกันดินสำเร็จรูป ที่มีขนาดใหญ่พอสมควร เหมาะกับการขนย้ายด้วยเครื่องจักร เมื่อเทียบสัดส่วนกับระยะเวลาในการขนย้าย และการติดตั้งมีความคล่องตัวรวดเร็วมากกว่าที่จะใช้แรงงานคน (แต่ถ้าไม่สะดวกใช้เครื่องจักร ทางบริษัทก็มีสินค้าขนาดเล็กที่สามารถขนย้ายได้)

 

2. เรื่องของราคาที่จะพอๆ กันกับระบบเดิม หรืออาจจะถูกกว่า ณ ที่ความแข็งแรงเท่ากันเมื่อรวมทั้งระบบ เนื่องจากระบบโดยรวมของบริษัทสามารถใช้งานร่วมกับ GeoGrid ทำให้ประหยัดในส่วนของฐานราก และติดตั้งได้ง่ายรวดเร็วซึ่งเมื่อเทียบกันแล้ว ความแข็งแรงเท่ากัน ระบบของ CPS จะมีราคาที่ถูกกว่า

 

3. กำแพงกันดินสำเร็จรูป จาก CPS มีมาตรฐานผลการทดสอบรองรับ

 

4. ขึ้นชื่อว่า กำแพงกันดินสำเร็จรูป ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับงานด้าน กันดินโดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับการกันดินในรูปแบบการใช้วัสดุทดแทน อาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวตามมา เช่น หน้าดินพังทลายจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ หรือการปริตัวออกของชั้นดินจากภายในสู่ภายนอกทำหเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินท์ และชีวิตได้ ซึ่งสาเหตุมาจากการใช้วัสดุทดแทนที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

 

5. สามารถใช้ร่วมกับเสาเข็มได้ เพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนดินที่ถมใหม่

 

6. สามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานโดยการก่อได้ในแนวตั้ง 90 องศา เพื่อใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า และสามารถปลูกพืชเพื่อสร้างทัศนียภาพให้สวยงามได้อีกด้วย

กำแพงกันดินสำเร็จรูป จาก CPS มีด้วยกันถึง 5 แบบเพื่อตอบรับการใช้งานที่หลากหลาย

รูปแบบที่ 1. กำแพงกันดินพร้อมฐานแผ่

การนำไปใช้งาน

 • ใช้ในการป้องกัน การสไลด์ของหน้าดิน
 • ใช้ในการป้องกัน การสไลด์ของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง
 • ใช้สร้างเป็นรั้วคอนกรีต เพื่อการใช้งานตามความต้องการ

รูปแบบที่ 2. บล็อกกำแพงกันดินขนาดใหญ่ (ผิวหน้าโค้ง)

การนำไปใช้งาน

 • ใช้ในการทำร่องน้ำ
 • ใช้ในการทำเป็นกำแพงสต็อกพืชผล ทางการเกษตรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
 • ใช้พื้นที่ของร่องด้วยการปลูกพืช เพื่อการสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามชวนมอง
 • ใช้ในการป้องกัน การสไลด์ของหน้าดิน
 • ใช้ในการป้องกัน การสไลด์ของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง
 • ใช้สร้างเป็นรั้วคอนกรีต เพื่อการใช้งานตามความต้องการ

รูปแบบที่ 3. บล็อกกำแพงกันดินขนาดเล็ก (ผิวหน้าลอนคลื่น)

การนำไปใช้

 • ใช้ในการทำร่องน้ำ
 • ใช้ในการทำเป็นกำแพงสต็อกพืชผล ทางการเกษตรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
 • ใช้พื้นที่ของร่องด้วยการปลูกพืช เพื่อการสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามชวนมอง
 • ใช้ในการป้องกัน การสไลด์ของหน้าดิน
 • ใช้ในการป้องกัน การสไลด์ของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง
 • ใช้สร้างเป็นรั้วคอนกรีต เพื่อการใช้งานตามความต้องการ

รูปแบบที่ 4. บล็อกกำแพงกันดินขนาดใหญ่ (ผิวหน้าเรียบ)

การนำไปใช้

 • ใช้ในการทำร่องน้ำ
 • ใช้ในการทำเป็นกำแพงสต็อกพืชผล ทางการเกษตรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
 • ใช้พื้นที่ของร่องด้วยการปลูกพืช เพื่อการสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามชวนมอง
 • ใช้ในการป้องกัน การสไลด์ของหน้าดิน
 • ใช้ในการป้องกัน การสไลด์ของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง
 • ใช้สร้างเป็นรั้วคอนกรีต เพื่อการใช้งานตามความต้องการ

รูปแบบที่ 5. บล็อกกำแพงกันดินขนาดเล็ก (ผิวหน้าเรียบ)

การนำไปใช้

 • ใช้ในการทำร่องน้ำ
 • ใช้ในการทำเป็นกำแพงสต็อกพืชผล ทางการเกษตรที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
 • ใช้พื้นที่ของร่องด้วยการปลูกพืช เพื่อการสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามชวนมอง
 • ใช้ในการป้องกัน การสไลด์ของหน้าดิน
 • ใช้ในการป้องกัน การสไลด์ของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง
 • ใช้สร้างเป็นรั้วคอนกรีต เพื่อการใช้งานตามความต้องการ

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่บอกถึง คุณสมบัติเด่น และวิธีการนำไปใช้ของผลิตภัณฑ์ "กำแพงกันดินสำเร็จรูป" จาก CPS ที่มีให้เลือกเพื่อการใช้งานตามความเหมาะสม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่องานเฉพาะทางโดยเฉพาะ ย่อมมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าของทดแทน

ตัวอย่างสินค้าเทียบเคียง

 • Retaining Wall L Series

  โครงสร้าง คอนกรีต

  2,475 บาท/ชิ้น

  Online
 • Retaining Wall Block - Small บล็อกกำแพงกันดิน (ขนาดเล็ก)

  สวน และภายนอกอาคาร บล็อกกำแพงกันดิน

  245 บาท/ก้อน

  Online
 • Retaining Wall Block - Large บล็อกกำแพงกันดิน (ขนาดใหญ่)

  สวน และภายนอกอาคาร บล็อกกำแพงกันดิน

  1,065 บาท/ก้อน

  Online

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงค์นี้

www.wazzadu.com/page/ccppavingstone/contact

บจก.ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ CPS จำหน่ายสินค้า เพื่อตอบโจทย์ในด้านงานการจัดการ Landscape โดยเฉพาะพื้นที่สโลปหรือแนวเนิน เชิงเขาต่างๆเรามีสินค้าเพื่อให้เหลือใช้ได้เหมาะสมกับงานและตอบโจทย์ในเรื่องของการติดตั้งง่าย ประหยัดแรงงานและเวลา เพราะเรามีนวัตกรรมในการใช้เครื่องจักรเข้ามาติดตั้ง จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ:
1)อบรมให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่มีทีมติดตั้งแล้ว
2)ปรึกษาฟรี และ สำรวจหน้างานฟรี ทั่วประเทศ แต่ถ้ากรณีลูกค้าให้ติดตั้ง ทางแบรนด์
ก็ได้ทำขั้นตอนเสนอราคากลับไปให้ค่ะ ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ