ทำความรู้จักกับ Steel truss design ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

ทำความรู้จักกับ Steel truss design ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

        หากกล่าวถึง Steel Truss Design งานออกแบบโครงเหล็กถัก (Truss) หรือโครงข้อหมุน ที่คุ้นชินกันดีในแวดวงการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กับการออกแบบโครงสร้างที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสามเหลี่ยม โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ จันทัน (Upper Chord) ขื่อ (Lower Chord) ค้ำยันในแนวดิ่ง (Vertical Web) และ ค้ำยันในแนวเอียง (Diagonal Web) หรือการวางโครงสร้างให้มีลักษณะของช่วงพาดกว้างหรือยาวระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เพื่อเสริมการรับแรงไปจนถึงในแง่ของความสวยงามที่แต่ละรูปแบบก็ยังมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปตามดุลพินิจของวิศวกรและปัจจัยด้านอื่นๆ ซึ่งรูปแบบของโครงถัก (Truss) หรือโครงข้อหมุน ที่มักพบเห็นกับงานโครงสร้างต่างๆ อยู่บ่อยครั้งและนิยมเลือกใช้ในปัจจุบัน ได้แก่

โครงสร้างถักแบบโฮว์ (Howe Truss)  

        โครงสร้างถักแบบโฮว์ (Howe Truss) มักนิยมใช้กับโครงสร้างที่มีช่วงพาดกว้างหรือยาวไม่มากนัก อย่างโครงหลังคาและโรงจอดรถ ด้วยรูปแบบการวางจันทันเอียงเป็นจั่วสองข้างเท่าๆ กัน โดยมีขื่ออยู่ในแนวราบ มีค้ำยันในแนวดิ่ง และค้ำยันในแนวเอียง ระหว่างจันทันและขื่อในระยะเท่าๆ กัน โดยจำนวนของค้ำยันนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงถัก และดุลพินิจของวิศวกร 

โครงถักแบบโฮว์ยกระดับ 

        โครงถักแบบโฮว์ยกระดับ ลักษณะของจันทันจะถูกยกขึ้นทั้งสองด้านและไม่ถูกเชื่อมติดกับขื่อโดยตรง แต่จะเชื่อมผ่านค้ำยันแทน ซึ่งโครงถักรูปแบบนี้มักนิยมใช้กับโครงสร้างของโรงงาน โกดังเก็บสินค้า  

โครงถักคอร์ดเอียงขนาน  

        โครงถักคอร์ดเอียงขนาน หรือโครงถักที่มีลักษณะการวางของขื่อให้ขนานไปกับจันทัน เพื่ออรรถประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ใต้โครงหลังคาหรือมีช่องว่างภายในหลังคาสูงโปร่งขึ้น โดยที่โครงถักลักษณะดังกล่าวยังสามารถวางโครงสร้างได้ทั้งในรูปแบบของแนวเอียง (Slopping Flat Truss) และแบบแนวราบ (Flat Truss)

โครงถักแบบเอียงต่างมุม (Dual Pitch Truss) 

        โครงถักแบบเอียงต่างมุม (Dual Pitch Truss) เป็นโครงถักที่มีลักษณะของจันทันที่เอียงชันไปทางด้านหน้าแล้วลาดเทยาวมาด้านหลัง มีค้ำยันในแนวดิ่งค้ำส่วนยอด และมีค้ำยันในแนวเอียงทำมุมที่แตกต่างกันไปตามการรับน้ำหนักของโครงสร้าง

โครงถักแบบโค้ง (Curved Truss) 

        โครงถักแบบโค้ง (Curved Truss) มักใช้เป็นเหล็กรูปพรรณดัดโค้งในการใช้งาน โดยวางจันทันและขื่อในลักษณะที่ขนานกันตลอดช่วง นิยมเห็นโครงสร้างรูปแบบนี้กับโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะของโครงสร้างที่ซับซ้อน หรือมีการเอียงไปตามตัวของตัวอาคาร

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...
...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ