สเปคกระจกฉนวนกันความร้อน (Insulated Glass Unit หรือ IGU) สำหรับนำไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมประหยัดพลังงาน Green Architecture

กระจกฉนวนความร้อน คือ กระจกดัดแปลงด้วยกระบวนการ (Process) ต่างๆ เพื่อตอบสนองจุดประสงค์การใช้งานในการป้องกันความร้อน และการประหยัดพลังงานเป็นหลัก โดยการนำกระจกตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปมาประกบกัน (กระจกที่นำมาใช้เลือกได้หลายประเภท) โดยมีเฟรมอลูมิเนียม และช่องว่างคั่นกลางระหว่างกระจกทั้ง 2 แผ่น โดยช่องว่างดังกล่าวจะบรรจุสารดูดความชื้นแล้วใส่ฉนวน เช่น อากาศแห้ง หรือ ก๊าซเฉื่อย เพื่อคุณสมบัติในการป้องกัน หรือ ลดความร้อนจากภายนอกที่จะเข้าสู่ภายในอาคาร และมีผลโดยตรงต่อการใช้พลังงานในอาคาร จึงทำให้ประหยัดการใช้พลังงานภายในอาคารได้มากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของกระจกฉนวนความร้อน (Insulated Glass Unit หรือ IGU) รุ่น igglas จากแบรนด์ TYK

 • ป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้ามาในอาคาร และสามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง 95%-98%
 • ช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ และช่วยรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้คงที่สม่ำเสมอ
 • ยอมให้แสงผ่านเข้ามาภายในอาคารมากแต่ความร้อนที่จะผ่านกระจกเข้ามาน้อยมาก
 • ไม่ทำให้เกิดฝ้า หรือ หยดน้ำ แม้ว่าอุณหภูมิภายในกับภายนอกจะแตกต่างกันมาก
 • ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคารได้ดีกว่ากระจกธรรมดา
 • สามารถรับแรงดันลมได้
 • ให้ความปลอดภัยในอาคาร ในกรณีที่ใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์ หรือ กระจกนิรภัยหลายชั้นมาผลิตเป็นกระจกฉนวนความร้อน

การนำไปใช้งาน

สามารถนำไปใช้งานได้กับอาคารขนาดเล็ก ไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ หรือ อาคารสูงระฟ้า ที่ต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นด้านเสียง อุณหภูมิ และการประหยัดพลังงาน (Green & Eco Architecture)

สเปคกระจกฉนวนกันความร้อน รุ่น igglas จากแบรนด์  TYK

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประภทหลักๆ ดังนี้

 • Insulated
 • Laminated Insulated

Insulated Specification

Insulated No.1 (รหัส IGLE70CL0606P3)

 • Glass Color : Clear
 • Detail Layer : Insulated 6 mm. LE70 SF#2 + Air Gap 12 mm. + 6 mm. Clear
 • Thickness : 24.00 mm.
 • Ultraviolet Transmittance : 42
 • Light to Solar Gain (ควรมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.2) : 1.16

Insulated No.2 (รหัส IGSLHN7CL0606P3)

 • Glass Color : Neutral
 • Detail Layer : Insulated 6 mm. N70 SF#2 + Air Gap 12 mm. + 6 mm. Clear
 • Thickness : 24.00 mm.
 • Ultraviolet Transmittance : 44
 • Light to Solar Gain (ควรมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.2) : 1.26

Insulated No.3 (รหัส IGNF70TCL0606P3)

 • Glass Color : Neutral
 • Detail Layer : Insulated 6 mm. SN70T SF#2 + Air Gap 12 mm. + 6 mm. Clear
 • Thickness : 24.00 mm.
 • Ultraviolet Transmittance : 23
 • Light to Solar Gain (ควรมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.2) : 1.85

Insulated No.4 (รหัส IGNF70TCL0606P3)

 • Glass Color : Grey
 • Detail Layer : Insulated 6 mm. LNGY SF#2 + Air Gap 12 mm. + 6 mm. Clear
 • Thickness : 24.00 mm.
 • Ultraviolet Transmittance : 9
 • Light to Solar Gain (ควรมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.2) : 1.20

Laminated Insulated Specification

Laminated Insulated No.1 (รหัส IGLCLLE70.4060638CL06P3)

 • Glass Color : Clear
 • Detail Layer : LMIGU 6 mm. Clear + Clear PVB 0.38 + 6 mm. LE70 SF#2 + Air Gap 12 mm. + 6 mm. Clear
 • Thickness : 30.38 mm.
 • Ultraviolet Transmittance : 0
 • Light to Solar Gain (ควรมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.2) : 1.29

Laminated Insulated No.2 (รหัส IGLCLSLHN7.4060638CL06P3)

 • Glass Color : Neutral
 • Detail Layer : LMIGU 6 mm. Clear + Clear PVB 0.38 + 6 mm. N70 SF#2 + Air Gap 12 mm. + 6 mm. Clear
 • Thickness : 30.38 mm.
 • Ultraviolet Transmittance : 0
 • Light to Solar Gain (ควรมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.2) : 1.35

Laminated Insulated No.3 (รหัส IGLCLNF70T.4060638CL06P3)

 • Glass Color : Neutral
 • Detail Layer : LMIGU 6 mm. Clear + Clear PVB 0.38 + 6 mm. SN70T SF#2 + Air Gap 12 mm. + 6 mm. Clear
 • Thickness : 30.38 mm.
 • Ultraviolet Transmittance : 0
 • Light to Solar Gain (ควรมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.2) : 1.89

Laminated Insulated No.4 (รหัส IGLCESLHN7.4060638CL06P3)

 • Glass Color : Grey
 • Detail Layer : LMIGU 6 mm. Euro Grey + Clear PVB 0.38 + 6 mm. N70 SF#2 + Air Gap 12 mm. + 6 mm. Clear
 • Thickness : 30.38 mm.
 • Ultraviolet Transmittance : 0
 • Light to Solar Gain (ควรมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.2) : 1.05

Laminated Insulated No.5 (รหัส IGLCENF70T.4060638CL06P3)

 • Glass Color : Grey
 • Detail Layer : LMIGU 6 mm. Euro Grey + Clear PVB 0.38 + 6 mm. SN70T SF#2 + Air Gap 12 mm. + 6 mm. Clear
 • Thickness : 30.38 mm.
 • Ultraviolet Transmittance : 0
 • Light to Solar Gain (ควรมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.2) : 1.48

Laminated Insulated No.6 (รหัส IGLCLNF50T.4060638CL06P3)

 • Glass Color : Bluish
 • Detail Layer : LMIGU 6 mm. Clear + Clear PVB 0.38 + 6 mm. SN50T SF#2 + Air Gap 12 mm. + 6 mm. Clear
 • Thickness : 30.38 mm.
 • Ultraviolet Transmittance : 0
 • Light to Solar Gain (ควรมากกว่า หรือ เท่ากับ 1.2) : 1.87

ตัวอย่างการนำกระจกฉนวนกันความร้อน รุ่น igglas จากแบรนด์ TYK ไปใช้ในโครงการประเภทต่างๆ 

Project : Harley Davidson

 • ประเภทอาคาร : โชว์รูม และสำนักงาน
 • ลักษณะการนำไปใช้งาน : ผนังกระจก และฟาซาดอาคาร (ขนาด 2 ชั้น)

Project : Veyla Natai Residences

 • ประเภทอาคาร : รีสอร์ท (ระดับ 5 ดาว)
 • ลักษณะการนำไปใช้งาน : ช่องแสงกระจก และประตู-หน้าต่างกระจกห้องพัก

Project : 7-Eleven Thara Square

 • ประเภทอาคาร : ซูเปอร์มาร์เก็ต
 • ลักษณะการนำไปใช้งาน : ผนังกระจกอาคาร

การเลือกใช้งาน กระจกฉนวนกันความร้อน igglas จากแบรนด์ TYK  เพื่อให้เกิดความสวยงาม และให้คุณค่าในการใช้งานสูงสุด ผู้ใช้ควรเลือกขนาด และประเภทของกระจก ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการออกแบบ ฟังก์ชั่นการใช้งานของอาคาร สไตล์การตกแต่ง และบริบทสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ รวมไปถึงการพิจารณาลักษณะโครงสร้างในจุดที่จะติดตั้งว่ามีความแข็งแรงปลอดภัยมากน้อยเพียงใด

ถ้าหากผู้ใช้งานเลือกใช้กระจกฉนวนกันความร้อน igglas ได้อย่างเหมาะสมสัมพันธ์กับลักษณะของอาคารนั้นๆ ก็จะทำให้อาคารมีความสวยงาม ให้อรรถประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด อีกทั้งยังให้ความแข็งแรงปลอดภัย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง และทำให้ควบคุมเงินทุนได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสมอีกด้วย

ท่านใดที่สนใจกระจกฉนวนกันความร้อน igglas จากแบรนด์ TYK

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงค์นี้

https://www.wazzadu.com/brand/104/contact

หรือ สอบถามข้อมูล และติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์ ฝ่ายขาย 02-960-2790 ,02-434-9590 -9

มือถือ 085-111-5238​

Line: @tykgroup ,E-mail: info@glassform.co.th

TYK
Because "I love glass" ที่กลาสฟอร์ม พวกเรารักและให้ความใส่ใจกับกระจกทุกแผ่น เพราะเรามองกระจกเป็นมากกว่าวัสดุตกแต่งทั่วไป เพราะเราเห็นความสวยงามในการสร้างสรรค์ผลงานกระจก และเพราะเราเห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่เกิดจากการใช้สินค้าของเรา ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

TYK

brand

โพสต์เมื่อ

TYK

brand

โพสต์เมื่อ

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
เทรนด์แต่งบ้านใหม่มาแรง ปี2023

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ