บล็อกก่อผนังประเภททั่วไป ประเภทมาตรฐาน มอก. และประเภททนไฟ มีลักษณะเด่นและมีวิธีนำไปใช้งานอย่างไร

วัสดุที่ใช้ในการก่อผนังได้แก่ อิฐมอญ อิฐมวลเบา และคอนกรีตบล็อกซึ่งเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมเนื่องจากใช้งานง่าย ราคาไม่แพง และให้เลือกใช้หลายรุ่นตามความเหมาะสมในการใช้งาน สำหรับวันนี้ Wazzadu.com จะพาไปทำความรู้จักกับบล็อกคอนกรีตว่ามีกี่ประเภท และแต่ละประเภทนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่บริเวณใด และมีขนาดเท่าไหร่บ้าง  

อิฐบล็อกมักเรียกกันด้วยภาษาตลาดโดยทั่วไปว่าคอนกรีตบล็อก ผลิตจากปูนซีเมนต์กับทรายจึงมีสีเทาแบบสีคอนกรีต ลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมมีรูกลวงตรงกลาง ทำให้มีคุณสมบัติช่วยถ่ายเทความร้อนได้ดี ใช้งานง่าย สะดวกในการทำงาน และใช้ก่อสร้างได้รวดเร็ว และมีราคาถูกกว่าวัสดุก่อชนิดอื่นๆ คอนกรีตบล็อกจึงจัดเป็นวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง

สำหรับคอนกรีตบล็อกประเภทรับน้ำหนักเหมาะสำหรับใช้เป็นกำแพงของอาคารประเภท โกดัง โรงงาน และคอนกรีตบล็อกประเภทไม่รับน้ำหนักเหมาะสำหรับใช้เป็น กำแพงรั้ว คอกสัตว์ ส่วนข้อเสียของคอนกรีตบล็อกทั่วไปคือ รับแรงกดได้น้อยกว่าอิฐชนิดอื่นๆ ไม่เหมาะในการเจาะหรือตอกยึดเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ บนผนัง และไม่สามารถเดินท่อประปา ท่อไฟฟ้าในผนังได้ เนื่องจากคอนกรีตบล็อกมีความเปราะ ดังนั้นหากต้องการเลือกใช้คอนกรีตบล็อกควรเลือกแบรนด์ที่มี มอก. เช่น CCP Pavingstone และตรวจสอบวิธีการใช้งานและมาตรฐานในการใช้งานกับผู้ผลิตให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง

บล็อกก่อผนังคอนกรีตสำเร็จรูปของ CCP Pavingstone มีให้เลือกใช้งาน 6 ประเภทคือ

1. อิฐบล็อกชนิดไม่มีมอก. ขนาด 7 x 19 x 39 ซม. 12.5 ก้อน/ตร.ม. 96 ก้อน/พาเลท 1,750 ก้อน/สิบล้อ 3,500 ก้อน/เทเลอร์

2. อิฐบล็อกชนิดรับน้ำหนัก ผ่านมาตรฐาน มอก.57-2533 และได้รับเครื่องหมาย “Made In Thailand” (MiT) มี 3 ขนาดคือ

 • ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,600ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
 • ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 1,100 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
 • ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

3. อิฐบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนัก ผ่านมาตรฐาน มอก.58-2533 และได้รับเครื่องหมาย “Made In Thailand” (MiT) มี 4 ขนาดคือ

 • ขนาด 7 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 96 ก้อน/พาเลท 1,750 ก้อน/สิบล้อ 3,500 ก้อน/เทเลอร์ 
 • ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,100ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
 • ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
 • ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

4. อิฐบล็อกชนิดรับน้ำหนัก ผ่านมาตรฐาน มอก.57-2560 และได้รับเครื่องหมาย “Made In Thailand” (MiT) มี 3 ขนาดคือ

 • ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,600ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
 • ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 1,100 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
 • ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

5. อิฐบล็อกชนิดไม่รับน้ำหนัก ผ่านมาตรฐาน มอก.58-2560 และได้รับเครื่องหมาย “Made In Thailand” (MiT) มี 4 ขนาดคือ

 • ขนาด 7 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 96 ก้อน/พาเลท 1,750 ก้อน/สิบล้อ 3,500 ก้อน/เทเลอร์ 
 • ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 72 ก้อน/พาเลท 1,100ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
 • ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
 • ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

*ปัจจุบันใช้มาตรฐาน มอก.57-2560 และ มอก.58-2560 เป็นเกณฑ์ในการเลือกใช้อิฐ คอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนักและชนิดไม่รับน้ำหนัก ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงมาจาก มาตรฐาน มอก.57-2533 และ มอก.58-2533 ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีคอนกรีตบล็อกทนไฟ (Fireproof Block) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ASTM  E119 และ BSI 476 เหมาะสำหรับการก่อสร้างที่มีข้อกำหนดเรื่องการป้องกันอัคคีภัย หรือต้องการใช้วัสดุที่ทนไฟ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน อาคาร โรงงาน รั้วเ ผนัง สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน 

คอนกรีตบล็อกทนไฟ มีคุณสมบัติคือ มีความเเข็งเเรง และทนทานกว่าคอนกรีตบล็อกทั่วไป ผิวหยาบจึงฉาบติดง่ายและไม่เปลืองปูน มีให้เลือก 3 ขนาด คือ

 1. ขนาด 9 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 8.2 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม.72 ก้อน/พาเลท 1,600 ก้อน/สิบล้อ 3,000 ก้อน/เทเลอร์ 
 2. ขนาด 14 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม. 48 ก้อน/พาเลท 1,100ก้อน/สิบล้อ 2,200 ก้อน/เทเลอร์ 
 3. ขนาด 19 x 19 x 39 ซม. น้ำหนัก 15.5 กิโลกรัม 12.5 ก้อน/ตร.ม.36 ก้อน/พาเลท 720 ก้อน/สิบล้อ 1,350 ก้อน/เทเลอร์ 

สำหรับผลเทสการทดลองการวัดค่าสภาพการนำความร้อน (Test Report for Themal Conduct (K) (ASTM C177)) มีดังนี้

 • คอนกรีตบล็อกขนาด 9 x 19 x 39 cm มีค่า K-Value (W/m.k) = 0.1780+-0.014 และมีค่า R-Value(M2.K/W) = 0.494
 • คอนกรีตบล็อกขนาด 14 x 19 x 39 cm มีค่า K-Value (W/m.k) = 0.1530+-0.027 และมีค่า R-Value(M2.K/W) = 1.093
 • คอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 19 x 39 cm มีค่า K-Value (W/m.k) = 0.1133+-0.047 และมีค่า R-Value(M2.K/W) = 1.676

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงค์นี้

www.wazzadu.com/page/ccppavingstone/contact

สอบถามข้อมูล และติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 0614034448

 • บล็อกก่อผนัง CPS บล็อกทนไฟ FIREPROOF BLOCKS

  วัสดุปูพื้น บล็อกปูพื้น

  17. บาท/ชิ้น

  Online
บจก.ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ CPS จำหน่ายสินค้า เพื่อตอบโจทย์ในด้านงานการจัดการ Landscape โดยเฉพาะพื้นที่สโลปหรือแนวเนิน เชิงเขาต่างๆเรามีสินค้าเพื่อให้เหลือใช้ได้เหมาะสมกับงานและตอบโจทย์ในเรื่องของการติดตั้งง่าย ประหยัดแรงงานและเวลา เพราะเรามีนวัตกรรมในการใช้เครื่องจักรเข้ามาติดตั้ง จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ:
1)อบรมให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่มีทีมติดตั้งแล้ว
2)ปรึกษาฟรี และ สำรวจหน้างานฟรี ทั่วประเทศ แต่ถ้ากรณีลูกค้าให้ติดตั้ง ทางแบรนด์
ก็ได้ทำขั้นตอนเสนอราคากลับไปให้ค่ะ ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ