Lumberer

brand

แกลเลอรีโครงการ

รายละเอียดโครงการ

Marimeko

รับทำงานตามแบบดีไซด์ของ ลูกค้า
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
ร้านค้า
วันที่เริ่มสร้าง
9 ธันวาคม 2019
วันที่สร้างเสร็จ
20 ธันวาคม 2019

Marimeko

ประเภทสิ่งก่อสร้าง
ร้านค้า
วันที่เริ่มสร้าง
9 ธันวาคม 2019
วันที่สร้างเสร็จ
20 ธันวาคม 2019

Maison Pattaya

ประเภทงาน
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ
ประเภทสิ่งก่อสร้าง
โรงแรม รีสอร์ท
ที่ตั้งของโครงการ
ไทย/กรุงเทพมหานคร
วันที่เริ่มสร้าง
18 พฤศจิกายน 2019
วันที่สร้างเสร็จ
30 พฤศจิกายน 2019