รายละเอียดสินค้า

บริการออกแบบโครงสร้าง (Structural Design)

รายละเอียดสินค้า

สถาปนิก หรือเจ้าของโครงการ สามารถนำแบบทางสถาปัตยกรรม มาปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก Steel Solution เพื่อประเมินราคา รับคำแนะนำการแก้ปัญหา ภายใต้เงื่อนไขในการก่อสร้างรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาก่อสร้างที่จำกัด พื้นที่หน้างานที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น ตลอดจนการออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก(Structural Design) ที่แข็งแรง ประหยัด และตรงตามแนวความคิดการออกแบบ (Concept Design)
หลังจากออกแบบโครงสร้างเหล็ก (Structural Design) แล้วเสร็จนั้น Steel Solution จะดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อวางแผนการก่อสร้าง และขนส่งชิ้นส่วนงานโครงสร้างเหล็กที่มีความยาวเหมาะสม จากนั้นจึงเริ่มจัดทำแบบรายละเอียดการเตรียมชิ้นงานเหล็ก(Shop Drawing) ซึ่งจะใช้สื่อสารกับ ผู้ออกแบบทั้งสถาปนิก-วิศวกร เพื่อตรวจสอบว่าแบบเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ อีกทั้งยังใช้สื่อสารกับช่างเหล็ก (Steel Fabricator) เพื่อการดำเนินงานแปรรูปเหล็กตามแบบรายละเอียด และสุดท้ายใช้สื่อสารกับผู้รับเหมา (Contractor) เพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กที่ส่งมายังสถานที่ก่อสร้าง ให้สามารถประกอบ และติดตั้งโครงสร้างเหล็กได้อย่างถูกต้อง

บทความรีวิวสินค้า

รูปภาพตัวอย่างการใช้งาน

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ