รายละเอียดสินค้า

เหล็กเส้นกลม (Round Bars)

รายละเอียดสินค้า

เหล็กเส้นกลม (Round Bars)
ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก.20-2559 ชั้นคุณภาพ SR 24
มีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6-25 มิลลิเมตร สำหรับเหล็กเส้นกลม เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็ก และขนาดกลาง

คุณสมบัติ

ประเภทเหล็ก เหล็กลวด
Online
บทความรีวิวสินค้า

รูปภาพตัวอย่างการใช้งาน