รายละเอียดสินค้า

เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD 40

รายละเอียดสินค้า

เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD 40
ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 24-2559 ชั้นคุณภาพ SD 40 SD 50
ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10-40 มิลลิเมตร ขนาดความยาว 10 เมตร และ 12 เมตร สำหรับเหล็กข้ออ้อย เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สามารถใช้ได้หลากหลายสำหรับงานก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น งานถนน สะพาน เสาตอม่อ อาคาร ตึก บ้าน และงานก่อสร้างโดยทั่วไป เป็นต้น

คุณสมบัติ

ประเภทเหล็ก เหล็กเส้น
Online
บทความรีวิวสินค้า

รูปภาพตัวอย่างการใช้งาน