การติดตั้ง พื้นไม้ลามิเนต (Laminate wood flooring) ที่น่ารู้ก่อนจะนำเอาไปใช้งาน

การติดตั้ง พื้นไม้ลามิเนต

ข้อปฏิบัติก่อนการติดตั้งไม้พื้น Laminate Flooring

- ตรวจสอบความชื้นของพื้นก่อนการติดตั้ง

โดยถ้าบริเวณพื้นที่จะติดตั้งไม้พื้น เป็นการคอนกรีตใหม่ที่มีการเทคอนกรีตที่ความหนา 10-15 ซม. ควรทิ้งระยะเวลาให้คอนกรีตเซ็ตตัวประมาณ 15 -20 วัน เพื่อให้พื้นแห้งสนิทก่อนป้องกันความชื้นจากพื้นที่จะขึ้นมาทำความเสียหายให้แก่พื้นไม้ ควรตรวจสอบพื้นที่เดิม ต้องไม่มีน้ำรั่วซึมทั้งบริเวณพื้นด้านล่างและด้านข้าง หากพบปัญหาต้องซ่อมแซมแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อน

ตรวจสอบความสม่ำเสมอของพื้นก่อนการติดตั้ง

สำหรับพื้นที่จะทำการติดตั้งไม้พื้น Laminate Flooring จะต้องมีความสม่ำเสมอของพื้น ไม่นูนหรือเป็นแอ่ง ภายใน 1 ตรม. ควรมีระดับต่างกันไม่เกิน 1 -2 มม. สามารถทดสอบได้โดยการวางท่อนไม้ตรงหนึ่งท่อน ยาวประมาณ 1-1.5 เมตรและตรวจหาจุดต่ำบนพื้นที่ทำให้เกิดช่องระหว่างไม้ท่อนและพื้นล่าง ทำสัญลักษณ์บนพื้นจากหลาย ๆ มุมเพื่อให้รู้ว่าพื้นที่ที่จะต้องเสริมให้เต็ม กว้างเท่าไหร่

การเริ่มต้นการติดตั้งไม้พื้น Laminate Flooring

สำหรับพื้นที่เดิมที่เป็นกระเบื้องเซรามิก พื้นหินขัด พื้นแกรนิต พื้นกระเบื้องยาง สามารถติดตั้งไม้พื้น Laminate Flooring ทับได้โดยไม่ต้องมีการรื้อถอน ยกเว้นกรณีพื้นเดิมของลูกค้าเป็นพรม , พื้นไม้ปาร์เก้หรือกระเบื้องยางที่เกิดการชำรุดในลักษณะร่อนออกจากพื้นปูนใน กรณีนี้ลูกค้าควรที่จะต้องรื้อพื้นเดิมออกก่อนการติดตั้งพื้นไม้ เพื่อให้พื้นเกิดความเรียบร้อยสม่ำเสมอ

 

การเว้นระยะระหว่างความห่างของไม้พื้น

การติดตั้งไม้พื้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเว้นช่อง สำหรับให้ไม้ขยายตัว ( ไม้ยาว 1 เมตรมีโอกาสขยายตัวประมาณ 1 มม. ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ี้

บัวพื้น (Baseboard)

เมื่อติดตั้งพื้นไม้มาถึงบริเวณผนัง ต้องเว้นระยะห่างระหว่างผนังกับไม้พื้นไว้ประมาณ 1 - 1.5 cm เพื่อให้ไม้พื้นได้ขยายตัวและทำการติดตั้งบัวพื้นบริเวณช่องดังกล่าว

ตัวที ( T-Moulding)

T-Moulding ใช้เชื่อมรอยต่อระหว่างวัสดุที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน เช่น พื้นไม้กับกระเบื้อง , พื้นไม้กับพื้นไม้(ธรณีประตู)

ตัวจบ Edging

Edging ใช้จบงานบริเวณระหว่างพื้นไม้กับผนังหรือขอบที่เป็นมุมฉากโดยไม่สามารถใช้บัวพื้นได้ เช่น บริเวณพื้นไม้กับเฟรมอลูมิเนียม

ตัวจบต่างระดับ (Transition)

Transition ใช้จบงานในกรณีที่พื้นไม้สูงกว่าพื้นที่เชื่อมต่อกัน เช่น บริเวณระดับพื้นหน้าห้องน้ำ เป็นต้น

ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก

http://www.sahanakornsap.com

http://www.decorreport.com

https://www.cctgroup.co.th

http://www.fitsporttech.com/laminate

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ