รายละเอียดการออกแบบ และติดตั้งสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ Luum Temple : CO-LAB Design Office

โครงการ Luum Temple ออกแบบโดย CO-LAB Design Office

อาคารหลังนี้มีชื่อว่า Luum Temple เป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกโยคะ การนั่งสมาธิ และใช้ทำกิจกรรมบำบัดอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท The Luum Zama development ประเทศเม็กซิโก โดยปกติแล้วโครงการทั่วไปจะเน้นไปที่การก่อสร้างตัวอาคารและโฟกัสไปยังพื้นที่ขายเพียงอย่างเดียว แต่ทว่าโครงการนี้กลับสร้างขึ้นเพื่อช่วยอนุรักษ์ผืนป่าและพันธ์ุไม้ท้องถิ่น เก็บรักษาพื้นที่สีเขียวโดยมีเรื่องของความยั่งยืน (Sustainable) เป็นตัวชูโรง ซึ่งนับว่าเป็นคอนเซปต์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว 

ผู้ออกแบบคือ Co-Lab Design Office เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานแนวอนุรักษ์ (Conservative) นอกเหนือจากตัว Luum Temple ที่ออกแบบโครงสร้างร่วมกับทีมวิศวกรและช่างฝีมือท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญแล้ว Co-Lab Design Office ยังเป็นผู้ออกแบบผังแม่บทของทั้งโครงการอีกด้วย

Luum Temple ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของโครงการพัฒนาที่ดินดังกล่าว รายล้อมด้วยผืนป่าที่ร่มรื่น การเข้าถึงนั้นจะต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้น รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่สงบอย่างแท้จริง

โครงการ Los Manantiales ออกแบบโดย Felix Candela แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิด Luum Temple

รูปทรงของ Luum Temple นั้นได้แรงบันดาลมาจากโครงการ Los Manantiales ออกแบบโดย Felix Candela สถาปนิกชาวสเปนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเม็กซิโกโดยเฉพาะในด้านการออกแบบอาคารด้วยคอนกรีตหล่อโค้ง (Hyperbolic Paraboloid Groin Vault)

Los Manantiales เป็นร้านอาหารที่สร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตหล่อโค้ง 8 ด้านแล้วมาชนกันตรงกลาง แต่ Luum Temple เป็นทรงโค้ง 5 ด้าน และสร้างขึ้นด้วยวัสดุไม้ไผ่ที่สานกันเป็นตาข่ายและซ้อนกันหลายชั้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับตะแกรงเหล็กในคอนกรีตเสริมเหล็กนั่นเอง

ภาพแสดงดีเทลวัสดุของโครงการ Luum Temple ออกแบบโดย CO-LAB Design Office

ในส่วนของโครงสร้าง เริ่มจากติดตั้งเสาโค้งไม้ไผ่ที่เป็นแกนหลักในการรับแรงจากหลังคาโค้งทั้ง 5 ชิ้นก่อน เสาไม้ไผ่นี้ทำจากไม้ไผ่ชิ้นยาวที่ถูกผ่าให้เป็นเส้นยาวเล็กๆ มัดรวมกันหลายชั้นและนำมาดัดโค้งที่หน้าไซต์งานให้ได้องศาตามที่วิศวกรคำนวณไว้ ยึดติดกันตรงกลางด้วยเพลทเหล็กรูปวงกลมกลวงสีดำ ปลายอีกด้านหนึ่งของไม้ไผ่ทั้ง 5 ชิ้น ถูกยึดติดกับเพลทเหล็กสีดำที่ฝังไว้ไในตอม่อคอนกรีตที่พื้นทั้ง 5 จุด  

จากนั้นจึงติดตั้งเสาโค้งด้านที่เป็น Arch ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งทำจากไม้ไผ่ชิ้นเส้นยาวเล็กๆ เช่นเดียวกัน ปลายด้านล่างของเสาโค้งทั้งหมดถูกยึดเข้ากับเพลทเหล็กทำสีดำที่ฝังไว้ในแท่นปูนเช่นเดียวกับเสาหลัก เพราะฉะนั้นบนตอม่อหนึ่งจุดจะมีเสาไม้ไผ่ทั้งหมด 3 ชิ้นด้วยกัน 

(Sponsored Ads)

ภาพแสดงดีเทลแบบก่อสร้างของโครงการ Luum Temple ออกแบบโดย CO-LAB Design Office

เมื่อติดตั้งโครงทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จึงทำการติดตั้งไม้ไผ่ที่สานกันเป็นตารางรูปสามเหลี่ยมคอนเซปต์เดียวกับตะแกรงเหล็กใน reinforce concrete โดยไม้ไผ่ชั้นนี้ทำหน้าที่คล้ายคานที่เชื่อมเสาโค้งทั้งหมดเข้าด้วยกัน และช่วยกระจายการถ่ายแรงให้มีความสมดุล ซึ่งมีทั้งแรงกดจากวัสดุมุงหลังคา (หญ้าแฝก) ด้านบนและแรงลมที่มากระทำทางด้านข้างด้วย 

เช่นเดียวกันกับการมุงหลังคาทั่วไปเมื่อเรามีโครงหลังคาแล้ว เราต้องมี subroof เพื่อใช้ในการติดตั้งวัสดุมุงหลังคาและเพื่อช่วยกันแดดกันฝนเบื้องต้นอีกด้วย ในชั้นนี้จึงต้องวางไม้ไผ่แบบถี่ทับโครงไม้ไผ่ที่สานกันเป็นตารางรูปสามเหลี่ยม อีกชั้นหนึ่ง เพราะตัวโครงไม้ไผ่ชั้นแรกนั้นยังมีระยะห่างกันเกินกว่าที่หญ้าแฝกจะติดตั้งได้ การวางแนวไม้ไผ่ต้องวางคนและแนวกับโครงไม้ไผ่ชั้นแรกเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงและทำให้โครงไม้ไผ่ทั้งหมดแข็งแรงมากที่สุด

ปูทับชั้นบนสุดด้วยหลังคาหญ้าแฝกซึ่งวัสดุที่นิยมใช้มุงหลังคามาตั้งแต่ยุคโบราณ เพราะสามารถช่วยกันแดด กันฝน ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังยังแห้งเร็วไม่อับชื้นและไม่ผุพังง่ายอีกด้วย 

โครงการ Luum Temple ออกแบบโดย CO-LAB Design Office

ปกติแล้วไม้ไผ่จะมี Strenght หรือความแข็งแรงค่อนข้างสูง หากนำมาสานกันหรือขัดกันเป็นตารางก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงได้ดียิ่งขึ้น และ Luum Temple แห่งนี้ก็ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี สามารถต้านทานแรงลมจากพายุเฮอริเคนได้เลยทีเดียว  

โครงการ Luum Temple ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในแง่ที่สามารถสร้าง awareness ทำให้การรับรู้ในวงกว้างด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น จดจำง่าย ทั้งยังสามารถบอกเล่าถึงคอนเซปต์ของตัวงานเกี่ยวกับร่วมมือร่วมใจของหลายๆ ฝ่าย ทั้งผู้ออกแบบ วิศวกร ช่างฝีมือท้องถิ่น และเจ้าของโครงการ ผ่านทางรูปทรงของโครงสร้างไม้ไผ่ที่สอดประสานกัน และยังมีนัยยะ หมายถึงความร่วมมือของชุมชนเพียงคนเล็กละน้อยก็สามารถรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้

นอกจากนี้ไม้ไผ่ทั้งหมดที่นำมาใช้ในโครงการเป็นไม้ไผ่จากป่าปลูกและรอจนมีอายุพอสมควรที่สามารถนำมาใช้ก่อสร้างได้ จึงนับว่าเป็นโครงการตัวอย่างในแง่ของการออกแบบ วางผัง และการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างของการออกแบบในเชิง Sustainable ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

รูปภาพประกอบ และอ้างอิงโดย :

https://www.archdaily.com/919129/luum-temple-co-lab-design-office?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

https://www.archdaily.com/496202/ad-classics-los-manantiales-felix-candela

Wazzadu.com verified
วัสดุคือแพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางฟีเจอร์ต่างๆดังนี้

Search - ค้นหา และจัดเก็บ ทั้งไอเดีย และสินค้า และบริการสำหรับการออกแบบตกแต่ง
Sourcing - จัดหาสินค้า และเปรียบเทียบราคาโดยการติดต่อ ผ่านแบรนด์ต่างๆ หรือบริการในแพลตฟอร์ม
Spec - เครื่องมือสเปคข้อมูลวัสดุ โดยแสดงข้อมูลเพื่อการออกแบบ เปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงลึก ทั้งการติดตั้ง ขนาด ราคา และรีวิวการใช้งาน
แบรนด์ / ผู้จัดจำหน่ายสามารถเปิดโปรไฟล์ และอัพโหลดสินค้าได้ฟรี

ติดต่อเราที่ 02-714-0454
Email: contact@wazzadu.com ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

Wazzadu.com verified contributor
โพสต์เมื่อ
Wazzadu.com verified contributor
โพสต์เมื่อ
Wazzadu.com verified contributor
โพสต์เมื่อ

ไอเดียมาใหม่

Thai Plastwood verified brand
โพสต์เมื่อ
Wazzadu.com verified contributor
โพสต์เมื่อ
Solignum verified brand
โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...