หลักการออกแบบทางลาดเพื่อทุกคน (Ramp for Universal Design)

หากมองคำเรียกคนพิการในต่างประเทศจะพบว่ามีความเป็น Negative Meaning หรือความหมายในเชิงลบ บ้างเรียก Persons with disabilities บ้าง Persons with disable แต่แท้จริงแล้ว ผู้พิการเหล่านั้นไม่ใช่ผู้ที่ไม่มีความสามารถ หากแต่มีความสามารถที่แตกต่าง และอาจจะหลากหลายกว่าบุคคลทั่วไปก็ได้

ในบางประเทศจึงใช้คำอื่นทดแทน เช่นคำว่า Differently abled สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงคำๆ หนึ่ง แต่เป็นกำลังใจในการให้ความสำคัญไม่ให้คนพิการเหล่ารู้สึกว่าด้อยกว่า หรือรู้สึกแปลกแยก ดังนั้นคำเพียงบางคำก็อาจจะมีส่วนในการสร้างความทัดเทียมของคนพิการให้เกิดแก่สังคมได้

ทางลาดหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา

การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกถือเป็นการสร้างความเท่าเทียม ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design) อันหมายถึงการออกแบบและองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์บริการหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในสภาพแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนให้มากที่สุด เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียม (Centre for Ageing Research and Development in Ireland, 2011) โดยสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานประกอบไปด้วย ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ และการบริการข้อมูล

ทางลาดเข้าอาคารใน Osaka

สำหรับวันนี้เราจะกล่าวถึง "ทางลาด" กันก่อน

เราจะพบข้อกำหนดขนาดตามหลักการออกแบบตามที่ระบุในกฏกระทรวง เรื่องการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร สําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ระบุทางลาดให้มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้

  1. พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น
  2. พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด
  3. ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกช่วง รวมกันตั้งแต่ 6,000 มิลลิเมตร ขึ้นไป ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
  4. มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
  5. ทางลาดต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6,000
  6. มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6,000 มิลลิเมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร คั่นระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด
  7. ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร และมีราวกันตก

แต่บางครั้งเรามักจะลืมไปว่าสิ่งที่ได้ลงมือทำไปนั้น สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ ตอบโจทย์ผู้พิการหรือไม่ รวมถึงสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ตามหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคนที่เราพยายามพูดถึงกัน สิ่งอำนวยความสะดวกในอาตาร ถือเป็นจุดเชื่อมต่อ ในการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ซึ่งเรามักจะพบว่าในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ รัสเซีย สวิสเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวแทบทุกอาคารสาธารณะของภาครัฐและเอกชน ได้เตรียมความพร้อมไว้รองรับความใช้งาน

Universal Design Expertise คิดเผื่อเพื่อทุกคน ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
แผ่นปทางเดิน

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่