งานแพ็คกิ้ง ยุค New Normal

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปทั่วโลก รัฐบาลของแต่ละประเทศได้มีการเพิ่มระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกัน ตั้งแต่การเว้นระยะห่างทางสังคมไปจนถึงการปิดประเทศ มาตรการเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการชะงักของอุปสงค์การบริโภคและอุปทานในภาคการผลิตและการบริการ โดยเฉพาะการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าต่าง ๆ จนอาจถึงขั้นวิกฤตในบางประเทศ

มองไทย:ขนส่งทางอากาศของไทยได้รับผลกระทบมาก แต่ธุรกิจขนส่งสินค้ายังเดินต่อ

หันกลับมาดูผลกระทบต่อธุรกิจขนส่งในไทย การลดการเดินทางทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปธุรกิจขนส่งทางอากาศได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อหลายประเทศมีการควบคุมการเดินทาง โดยเฉพาะการบินพาณิชย์ทั้งในส่วนของรายได้และจำนวนผู้โดยสารหากอ้างอิงจากข้อมูลจากทุกด่านของกรมตรวจคนเข้าเมืองจะเห็นว่าจำนวนคนเดินทางเข้าออกประเทศไทยเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ขาเข้า 1.16แสนคน) และลดอย่างมากในเดือนมีนาคม 2563 (ขาเข้า 0.67แสนคน) เป็นผลจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง การลดจำนวนเที่ยวบินของสายการบินระหว่างประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และการหยุดการบินภายในประเทศในที่สุด

จากผลการหารือระหว่างกรมการขนส่งทางบกร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 สรุปได้ว่าการขนส่งสินค้าก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เมื่อประเทศจีนปิดท่าเรือทำให้ไม่สามารถส่งออกและนำเข้าสินค้าจากจีนได้ ตลอดจนมีการชะลอคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศออกไป ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งรายได้จากการขายสินค้าก็ลดลงจนอาจไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและอาจส่งผลให้ขาดทุนในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่าธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศไม่น่ามีปัญหาและอยู่ในระดับที่จัดการได้ แม้จะอยู่ในช่วงที่มีการควบคุมการเดินทางอย่างเคร่งครัด แต่รัฐบาลก็ยกเว้นการขนส่งสินค้าให้ดำเนินการได้ตามปกติทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งสินค้าในช่วงเวลากลางคืนไปยังศูนย์กระจายสินค้าและห้างร้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ไปจับจ่ายใช้สอย

เรามองเทรนด์ใหม่:ธุรกิจบริการดิจิทัลเติบโตก้าวกระโดดภายใต้ NextNormal อย่างไร?

คนจำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทำงานที่บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของโรค แต่การอุปโภคบริโภคยังเป็นสิ่งจำเป็น หลายคนจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย หันมาใช้ธุรกิจบริการดิจิทัลมากขึ้น การซื้อผ่านแอปพลิเคชันทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการก็เพิ่มการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้มากขึ้นด้วย ถือเป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจบริการดิจิทัล อย่างธุรกิจe-Commerce ธุรกิจรับส่งพัสดุด่วน (Parcel Delivery) และธุรกิจขนส่งอาหาร (Online Food Delivery) โดยเฉพาะ Online Food Delivery โตขึ้นมากกว่าสามเท่าเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้

การศึกษาในอดีต พบว่ามูลค่าธุรกิจe-Commerce เติบโต 8-10%ต่อปี ขณะที่ธุรกิจรับส่งพัสดุด่วนที่เป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องขยายตัวประมาณ 11% ต่อปี และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาธุรกิจขนส่งอาหารเติบโตสูงเฉลี่ย 10% ต่อปี เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและเล็กที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น

หลังจากวิกฤต COVID-19 เราอาจเข้าสู่ “Next Normal” ที่สภาพสังคมหรือพฤติกรรมบริโภคมุ่งไปสู่ยุค On Demand ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันได้ในพริบตา ดังนั้นธุรกิจขนส่งควรพร้อมปรับตัวรับโอกาสใหม่นี้ที่จะสามารถเติบโตตราบเท่าที่คนยังมีสมาร์ทโฟนติดตัวไปทุกที่ทุกเวลาอย่างที่ทราบกันดี เมืองไทยเป็นผู้นำทางการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ และมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกผลไม้จำนวนถึง 45,613 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 64.22ปัจจุบันเกษตรกรมีการปลูกไม้ผล 57 ชนิด พื้นที่ประมาณ 7.7 ล้านไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 10.81 ล้านตัน

วันนี้พี่ลานนาจึงอยากพาทุกท่านเข้ามาชม และทำความรู้จักกับสินค้าที่อยู่ในกลุ่มการทำแพ็คเกจ สำหรับใส่สินค้าและส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยกันค่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในไทย กลุ่มธุรกิจการส่งออก และชาวเกษตกรไทยค่ะ

เนื่องจากการส่งออกแต่ละประเทศก็มีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยที่แตกต่างกันและผู้ประกอบการจะสามารถมั่นใจได้อย่างไร ว่าวัตถุดิบที่เลือกมาบรรจุสินค้านั้นควรเลือกวัตถุดิบแบบไหน? อย่างไร? วันนี้พี่ลานนาก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากอีกเช่นกันค่ะ

ปัจจัยสำคัญในการเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้บรรจุสินค้า

ต้องมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

เนื่องจากการขนส่งนั้นมูลค่าในการขนส่งขึ้นอยู่ที่น้ำหนักโดยรวมทั้งแพ็คเกจดังนั้นนอกเหนือจากน้ำหนักของสินค้าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงน้ำหนักของตัวแพคเกจด้วยฉะนั้นการเลือกวัตถุดิบจึงมีบทบาทที่สำคัญมากในการประหยัดต้นทุนในกระเป๋าไม้อัดที่ดีไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักที่สูงเสมอไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทงานที่เราต้องการใช้ด้วย โดยทั่วไปแล้วการใช้งานกลุ่มแพ็คเกจนี้เราต้องการไม้อัดที่มีคุณสมบัติที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีและในขณะเดียวกันควรมีน้ำหนักที่เบาด้วย ซึ่งคุณสมบัติไม้บางประเภทนั้นก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีเช่นกัน เช่นไม้อาคาเซีย ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทนต่อสภาวะอากาศ และมีน้ำหนักกำลังดี ง่ายต่อการใช้งาน เช่น การตัด การเลื่อย จึงเหมาะกับการนำมาใช้ในงานแพ็คเกจเป็นอย่างสูง

ราคาถูกคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน
เนื่องจาก “ราคา” นั้นมีผลต่อการแข่งขันสูงมากในตลาดการส่งออกไม่ใช่เพียงแค่ราคาสินค้าเพียงอย่างเดียวราคาต้นทุนในการประกอบและบรรจุยังมีผลต่อการคิดต้นทุนด้วยฉะนั้นวัตถุดิบที่เราเลือกมาใช้ต้องเน้นราคาที่ถูกเป็นหลัก และควรมีคุณภาพด้วยไม้อัดที่ดีควรนำกลับมาใช้ได้ใหม่และยังคงสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ดีอยู่ ซึ่งไม้สน นั้นนอกจากจะมีราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วยังมีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักได้ดีพอสมควรอีกด้วย และมีความหนาที่หลากหลายให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสินค้าในแต่ละชนิดอีกด้วย ไม้อัดที่มีความบางลงราคาก็จะถูกลงเช่นกัน

รายละเอียดไม้แพ็คกิ้ง
ชนิดของไส้ไม้ : อาคาเซีย
คุณสมบัติ-ป้องกันสินค้าชำรุดแตกหักจากการขนส่ง
-เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดยาวเป็นพิเศษ
-เหมาะสำหรับสินค้าหลากหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
ขนาด : 122 x 244 cm.
ความหนา : 3,4,6,10,15 และ 20 มิล
ลิ้งค์สินค้าไม้อัดเกรดแพ็คกิ้ง https://www.facebook.com/commerce/products/ไม้แพ็คกิ้ง/4517093398386795?rt=9&referral_code=page_shop_tab&ref=page_shop_tab

มาตรฐานความปลอดภัยของไม้อัด
เนื่องจากการส่งออกสินค้าในบางประเทศมีกฎหมายในเรื่องของการปล่อยสารระเหยของวัตถุดิบที่แพ็คกิ้งด้วยฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาข้อกฎหมายและข้อบังคับให้ดีก่อนการส่งออก แต่ไม่ต้องกังวลนะคะพี่ลานนามีไม้อัดที่มีค่าความปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานเหล่านี้เช่นกันค่ะพร้อมเอกสารที่สามารถออกให้ผู้ประกอบการมั่นใจด้วยค่ะไม้อัด OSB เป็นไม้อัดที่มีความแข็งแรงมากและมีราคาถูก อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

รายละเอียด
LannaOSB (Oriented Strand Board) ไม้อัดเกล็ดเรียงชิ้น
เกิดจากการนำชิ้นไม้เนื้อแข็ง (Hardwood) ที่แบนบางและยาววางสลับเสี้ยนขวางตั้งฉากกันหลายชั้น โดยใช้กาวชนิดพิเศษและเรซินเป็นส่วนผสม ผ่านกระบวนการอัดด้วยความร้อนและแรงดันสูง

มาตรฐานสากล จากโรงงานผู้ผลิตประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิต OSB อันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ ที่ตอบโจทย์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮล์ ผ่านการทดสอบตามมาตราฐานยุโรป EN 120 Super EO
- วัตถุดิบจากไม้ป่าปลูกที่ได้รับการรับรองการจัดการ
- ทนสภาวะความชื้นสูงเนื่องจากกระบวนการผลิตใช้กาว pMDI (กาวเกรดภายนอก)
- ทนเชื้อรา(Anti Fungus) เหมาะกับงานที่ต้องการทนสภาวะชื้นสูง
- ได้รับรองตามมาตรฐานEuropean Conformity ด้านสุขภาพความปลอดภัยและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎของสหภาพยุโรปคุณสมบัติ LANNA OSB

มีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง รับแรงเฉือนแรงดัดได้ดี และแข็งแรงกว่าไม้อัดชนิดอื่น 3 เท่า คงขนาดแม้ในสภาวะความชื้นสูง ทนทานต่อความชื้น ได้ดี ทำให้ไม้ไม่โค้งงอ ผิวหน้าไม่หลุดแตก ทนทานต่อเชื้อรา และแมลงทุกชนิด ง่ายต่อการติดตั้งเนื่องจากใช้กับเครื่องมืองานไม้ได้ทุกประเภท เช่น ตัด ไส ตอก เจาะ เป็นต้น ผิวหน้าของ OSBทำให้ยึดเกาะได้ดีกับวัสดุที่ทำจากปูนซีเมนต์ หิน อิฐ ไวนิล และวัสดุอื่นๆSize(mm.) กว้าง x ยาว (มม.) : 1220x 2440 Thickness (mm.) ความหนา (มม.) :9 มม. 12 มม. 15 มม.และ 18 มม.

 

ไม้อัดยาง,ไม้อัดสัก,ไม้แฟนซี,บล๊อกบอร์ด,เอ็มดีเอฟ,ปาติเกิ้ล,เคลือบฟิลม์ดำ,โฟเมก้า,ไม้ไผ่อัด,ไม้อัดไม้แปร(แอลวีแอล),บอร์ด,บานประตู,ไม้
จ๊อย,เอเชี่ยนวอลนัท,สนประสาน,กาวยาง,สี ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ