เทคนิควิธีการติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง PVC และ SPC

กระเบื้องยาง คือ วัสดุปูพื้นชนิดหนึ่งที่สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันกระเบื้องยางมีให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบตามสไตล์การออกแบบ และความชอบ ทั้งสีพื้น สีธรรมชาติ ลวดลายกราฟิก และลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ลายไม้ และลายหินแกรนิต เป็นต้น เช่นเดียวกับ กระเบื้องยาง PVC และ SPC ลายไม้ จากแบรนด์ Duragres  ที่มีกระเบื้องยางให้เลือกหลากหลายชนิด หลากหลายโทนสี ทั้งแบบทากาว แบบลอกกาว และแบบคลิ๊กล็อค ด้วยขนาดความหนาที่แตกต่างกัน ทั้งแบบหนา 2 มม., 3 มม. และ 4 มม. ตามการใช้งาน

นอกจากนี้กระเบื้องยาง PVC และ SPC ยังมีคุณสมบัติทนน้ำ ทนชื้น พื้นผิวเหนียวให้การยึดเกาะที่ดีไม่ลื่น หมดปัญหาเรื่องปลวกเนื่องจากไม่มีส่วนประกอบของไม้ รอยต่อระหว่างแผ่นสนิท เสมือนเป็นแผ่นเดียวกัน ดูแลทำความสะอาดง่าย และติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง โดยพื้นกระเบื้องยาง PVC และ SPC จะมีเทคนิค และวิธีการติดตั้งเป็นอย่างไรบ้างนั้น ติดตามชมที่บทความนี้ได้เลยครับ

เทคนิควิธีการติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง PVC และ SPC

ขั้นตอนการเตรียมพื้นก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง PVC และ SPC 

พื้นก่อนติดตั้งจําเป็นต้องแห้งสนิท เพราะฉะนั้นจึงห้ามล้างพื้นด้วยน้ำก่อนติดตั้งโดยเด็ดขาด 

การเตรียมพื้นที่ก่อนการปูพื้นกระเบื้องยาง PVC และ SPC 

 • อุปกรณ์ที่ต้องใช้ กาว มีดคัตเตอร์ เกรียงฟันปลา ตลับเมตร ดินสอ บักเต้าตีเส้น ลิ่มขนาด 1/4 นิ้ว (6.35 มม.) 
 • เก็บกระเบื้องยางไวนิลไว้ในห้องที่จะติดตั้งเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 18-30 องศาเซลเซียส อย่าเพิ่งเปิดกล่องสินค้า แต่ให้กระจายวางตามพื้นที่ที่จะทําการติดตั้ง 
 • เว้นระยะห่างของแผ่นกระเบื้องยางกับผนังไว้ 1/4 นิ้ว เพื่อให้กระเบื้องยางไวนิลยืดตัวได้ 
 • ให้เริ่มติดตั้งจากมุมซ้ายไปขวามือเสมอที่ผนังด้านใดด้านหนึ่ง

หากใช้วิธีแบบทากาวจะมีขั้นตอนการลงกาว ดังนี้

วิธีลงกาว

 • คนกาวในถังให้เข้ากันเสียก่อน แล้วค่อยเทกาวลงบนพื้น ครั้งละประมาณ 1-2 กิโลกรัม แล้วใช้เกรียงที่เซาะร่องฟันปลาไว้แล้วปาดกาวให้สม่ำเสมอ (กาวขาวไม่ควรปาดกาวครั้งหนึ่งเกินเนื้อที่ 20-30 ตร.ม.ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที) กาวจะแห้งช้าหรือ เร็วขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและพื้นที่ที่จะติดตั้ง 
 • เมื่อกาวแห้งหมาดๆใช้นิ้วแตะดู ถ้ากาวไม่ติดนิ้วให้ใช้เชือกตีเส้นคลุกฝุ่นสีตีแนว ตรงจุดที่ทําเครื่องหมายไว้แล้วตอนจัดแนว โดยดีดเส้นเชือกให้ทิ้งรอยสีเป็นแนวทาง เส้นนี้ให้ถือเป็นหลักในการติดตั้ง

การติดตั้งพื้นไวนิลแบบกาว 

 •  การติดตั้งให้ติดตามแนวเส้นเป็นอันดับแรก โดยติดตั้งไปข้างหน้าเรื่อยๆ และให้วางแผ่นกระเบื้องยางไว้สําหรับเดินเข้าไปติดตั้งด้วยซึ่งกระเบื้องที่วางไว้นั้นสามารถดึงออกมาใช้งานได้อีกภายหลัง โดยติดตั้งได้ตามลําดับ ดังนี้ 

ขั้นตอนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง  PVC และ SPC

ขั้นตอนที่ 1 แผ่นแรก - แถวแรก 

 • เว้นระยะห่างของแผ่นกระเบื้องยางกับผนังไว้ 1/4 นิ้ว โดยใช้ลิ่มจัดแนวกระเบื้อง 
 • ให้เริ่มติดตั้งจากมุมซ้ายไปขวามือ โดยให้เริ่มแผ่นแรกที่มุมในสุดด้านซ้ายของห้องจัดวางให้เข้าที่

ขั้นตอนที่ 2 แผ่นที่ 2 - แถวแรก 

 • ให้นําลิ้นด้านสั้นของแผ่นที่ 2 เอียงทํามุมแล้วเสียบเข้าไปในช่องรับลิ้นของแผ่นแรกที่ปูไปก่อนหน้านี้
 •  ให้ทําต่อไปเรื่อยๆ จนเสร็จในแถวแรก 

*หมายเหตุ : ตรวจสอบรอยต่อแต่ละแผ่นว่าเรียบเสมอกันทุกด้าน ดูตัวอย่างในข้อที่ 5

ขั้นตอนที่ 3 ตัด - หัก 

 • ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวขนาดพื้นที่ของแผ่นสุดท้ายในแถวแรก และนํามามาร์คจุดเพื่อตัดแผ่นกระเบื้องยางไวนิล โดยใช้ไม้บรรทัดวางทาบลงบนแผ่นกระเบื้องยางไวนิลที่มาร์คจุดไว้ และให้คัดเตอร์กรีดลงตามแนวไม้บรรทัดให้เกิดรอย และหักแผ่นกระเบื้องยางไวนิลตามรอยกรีด 
 • ให้นําแผ่นสุดท้ายของแถวแรกที่ตัดไว้มาเริ่มติดตั้งทั้งในแผ่นที่ 1 ของแถวที่สอง เพื่อให้ได้แนวรอยต่อที่ตรงกันแบบแถวเว้นแถว และให้นําแผ่นกระเบื้องยางไวนิลแผ่นใหม่ไปตัดและติดตั้งในแผ่นสุดท้ายของแถวแรกแทน

ขั้นตอนที่ 4 การติดตั้งแถวที่ 2 

 • เว้นระยะห่างของแผ่นกระเบื้องยางไวนิลกับผนังไว้ 1/4 นิ้ว 
 • ให้หันลิ้นด้านสั้นเอียงทํามุม 15-30 องศา แล้วกดลงต่อแผ่นที่ 1 ในแถวแรก

*หมายเหตุ : ตรวจสอบรอยต่อว่าแนบสนิทกันดีทุกแผ่น ทําตามขั้นตอนที่ 1-3 ต่อไปจนเสร็จครบทุกแถว

ขั้นตอนที่ 5 เรียงให้ครบแถว 

 • นําแผ่นที่ 2 ต่อด้านสั้นเข้ากับแผ่นที่ 1 ให้เรียบร้อยโดยเอียงทํามุม 15-30 องศา แล้วกดลงไปให้ลิ้นของทั้ง 2 แผ่น ต่อเข้าด้วยกัน และให้ทําซ้ำในทุกแผ่นจนครบทุกแผ่นของแถวที่ 2

*หมายเหตุ A : ตรวจสอบรอยต่อว่าแนบสนิทกันดีทุกแผ่น ทําตามขั้นตอนที่ 1-3 ต่อไปจนเสร็จครบทุกแถว

ขั้นตอนที่ 6 แถวต่อแถว 

 • นําแถวที่ 2 ที่ต่อเสร็จแล้วไปต่อตามยาวกับแถวที่ 1 ให้เรียบร้อย 
 • ทําต่อไปตามขั้นตอนข้างต้นจนครบทุกแถว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์พื้นกระเบื้องยาง PVC และ SPC

 • Q6 WALNUTS DARK BROWN : SPC Click Lock 4 mm

  วัสดุปูพื้น ไวนิล

  420 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • Q8 NATURAL SNOW BEIGE: SPC Click Lock 4 mm.

  วัสดุปูพื้น ไวนิล

  420 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • Q2 Maxnut Brown : SPC Click Lock 4 mm.

  วัสดุปูพื้น ไวนิล

  420 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • Q42 Willow Beige : SPC Click Lock 4 mm.

  วัสดุปูพื้น ไวนิล

  420 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • RW2114 GROOTY BEIGE : PVC ทากาว 3 mm.

  วัสดุปูพื้น ไวนิล

  369 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • BW020 FOG GREY : PVC กาวในตัว 2 mm.

  วัสดุปูพื้น ไวนิล

  199 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • DW1902 NEBULA BROWN : PVC ทากาว 3 mm.

  วัสดุปูพื้น ไวนิล

  369 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • BW004 DAWN MID BROWN : PVC กาวในตัว 2 mm.

  วัสดุปูพื้น ไวนิล

  199 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • BW015 TORRENT BROWN : PVC กาวในตัว 2 mm.

  วัสดุปูพื้น ไวนิล

  199 บาท/ตารางเมตร

  Online

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่าง ๆ ของ Duragres Tiles

ถ้าหากท่านใดที่สนใจพื้นกระเบื้องยาง PVC และ SPC เพื่อนำไปใช้งาน

สามารถสอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ Duragres Tiles ​ได้ที่

Website : www.umipro.com  ,FB Page : Duragres Tiles

หรือ Line@ : @wazzadu.com

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2516 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี 2532 ผลิตกระเบื้องจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “ดูราเกรส” ที่แปลว่า กระเบื้องที่แข็งแกร่งและทนทาน เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ลายบนผิวหน้ากระเบื้องเซรามิค ด้วยระบบดิจิตอล หรือที่เรียกว่า Full Hi-Definition Printing Technology และในปี พศ. 2555 ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการอีกครั้ง ด้วยการควบรวมกิจการบริษัท ที.ที. เซรามิค จำกัด ผู้ผลิตกระเบื้องพอร์ซเลนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “เซอเกรส”

UMI GROUP I ผู้นำด้านกระเบื้องเซรามิคภายใต้แบรนด์ DURAGRES และ CERGRES มาตรฐานระดับโลก I 02-246-0832 I info@umipro.com
DURAGRES I CERGRES แบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคและสินค้าเกี่ยวเนื่องได้รับมาตรฐานระดับสากล เป็นทางเลือกอันดับแรกของผู้บริโภค โดยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำ “ระบบบริหารจัดการระดับสากลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
“งานบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่ง”

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ