ประโยชน์ที่มากกว่าจากการเลือกใช้ Customized Length

ประโยชน์ที่มากกว่าจากการเลือกใช้ Customized Length

     ความยาวเหล็กในท้องตลาดจะมีความยาวอยู่ที่ 6 เมตร 9 เมตรและ 12 เมตร ทำให้บางครั้งก็ไม่เอื้อต่อการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่มีโครงสร้างกว้างและยาวในระยะอื่นๆ เช่น  7 เมตร หรือ 10 เมตร รวมไปถึงไม่ตอบโจทย์อาคารที่ต้องการโครงสร้างที่กว้างและยาวพิเศษอย่างโรงงานหรือโกดังขนาดใหญ่

     Customized length หรือเหล็กความยาวพิเศษจาก SYS เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนที่สามารถระบุความยาวของเหล็กที่ต้องการได้ ทำให้ความยาวของเหล็กนั้นพอดีกับขนาดโครงสร้างที่ต้องการ จัดการงานก่อสร้างได้ง่ายขึ้นและไม่มีเศษเหล็กเหลือทิ้งให้ต้องเสียดายค่าใช้จ่าย 

ความแข็งแรงที่แน่นอนกว่า

     การเลือกใช้ Customized length เหล็กความยาวพิเศษนั้นถูกผลิตให้มีความยาวตามที่ต้องการ ทั้งยังถูกควบคุมมาตรฐานและคุณภาพมาตั้งแต่ในโรงงาน ทำให้มีความแข็งแรงเท่ากันตลอดทั้งท่อนและมีความยาวที่พอดี สามารถยกติดตั้งที่หน้างานได้เลย จึงมั่นใจได้ว่าโครงสร้างจะมีความแข็งแรงแน่นอน ไม่ต้องเสียเวลาเชื่อมเหล็กและไม่ต้องคอยพะวงเรื่องฝีมือช่างและความเรียบร้อยของรอยเชื่อมให้เสียเวลา ช่วยลดขั้นตอนการก่อสร้างหรือติดตั้งลงได้มาก

ความคุ้มค่าที่มากกว่า

     ขั้นตอนการก่อสร้างแต่และขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้น ยิ่งขั้นตอนมากค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากตามไปด้วย การใช้เหล็กที่มีความยาวมาตรฐานแต่ไม่พอดีกับขนาดอาคารที่จะก่อสร้าง ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการเชื่อมเพิ่มเติมทั้งค่าจ้างช่างเชื่อม ค่าตรวจสอบรอยเชื่อม ค่าลวดเชื่อม ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อม เครนที่ต้องใช้ยกหรือพลิกเหล็ก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับเศษเหล็กเหลือทิ้งที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

     ยกตัวอย่างง่ายๆว่า หากต้องการสร้างบ้านที่มีระยะคานอยู่ที่ 8 เมตร ก็ต้องสั่งเหล็กขนาด 9 เมตรมาตัดทิ้ง 1เมตร หากมีคานทั้งหมด 10 ชิ้น จำนวนเหล็กที่ถูกตัดออกก็จะรวมกันได้ 10 เมตร ทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้สูญเสียไปโดยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ การเลือกใช้ Customized length หรือเหล็กความยาวพิเศษจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากขั้นตอนการเชื่อมเหล็กและช่วยลดค่าใช้จ่ายจากเศษเหล็กเหลือทิ้งที่เสียไปได้

จัดการง่ายกว่าด้วย Customized length

     ด้วยคุณสมบัติที่สามารถระบุความยาวที่ต้องการได้เอง ทำให้ได้เหล็กที่มีความยาวพอดี ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป ช่วยให้จัดการการก่อสร้างได้ง่ายขึ้น เพราะเหล็กเป็นระบบก่อสร้างแบบ Dry Process ทำให้หน้างานไม่สกปรก อีกทั้งยังทำให้การก่อสร้างรวดเร็วขึ้นมากเพราะสามารถใช้การติดตั้งแบบ Bolt and Nut ได้ ไม่ต้องเสียเวลาในการเชื่อมเหล็กแต่ละชิ้นนเข้าด้วยกัน และที่สำคัญคือสามารถจัดการพื้นที่หลังการก่อสร้างได้ง่ายกว่า เพราะไม่มีเศษเหล็กเหลือทิ้งจากการเชื่อมให้ต้องเก็บกวาด 

เพิ่มความยาวได้ ให้งานอิสระกว่าที่เคย

     Customized length ของ SYS สามารถเพิ่มความยาวเหล็กได้ทุก ๆ 10 เซนติเมตร โดยเริ่มตั้งแต่ 6 เมตรไปจนถึง 21 เมตร ไม่ว่าจะต้องการความยาว 6.10 เมตร 7.20 เมตรหรือ 21 เมตร ก็สามารถสั่งได้ ทำให้ Customized length รองรับกับอาคารทุกรูปแบบ ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่าย ได้วัสดุที่มีคุณภาพ ให้การออกแบบและการก่อสร้างเป็นอิสระมากขึ้น

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ