ประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้ ถ้าเลือกใช้วัสดุที่ได้รับการรับรอง

ในปัจจุบันการรับงานก่อสร้างโดยเฉพาะงานก่อสร้างของภาครัฐ ผู้รับเหมาที่เลือกใช้วัสดุที่มีการรับรอง MiT จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานและเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น ซึ่ง MiT เป็นเหมือนมาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้าที่มีแหล่งผลิตในประเทศและเข้าเกณฑ์การประเมิน ทำให้สินค้านั้นมีโอกาสต่อยอดและเติบโตได้มากขึ้น ผ่านการนำร่องของทางภาครัฐอย่างนโยบายใช้วัสดุก่อสร้างกลุ่ม MiT เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจและการผลิตในประเทศ

.ประโยชน์ของการเลือกใช้วัสดุที่ได้รับการรับรอง MiT คือทำให้ผู้รับเหมาสามารถรับงานก่อสร้างโครงการจากทางภาครัฐได้ง่ายขึ้น เพราะสอดคล้องไปกับกฎเกณฑ์การก่อสร้างโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ MiT อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของพัสดุที่ใช้ นอกจากนี้ยังได้รับความไว้ใจ จากการเลือกใช้สินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถผลักดันการใช้สินค้าให้เติบโตในต่างประเทศได้มากขึ้น

ซึ่งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของ SYS ก็เป็นหนึ่งในวัสดุที่ได้รับการรับรอง MiT เช่นกัน และด้วยการเป็นวัสดุหลักสำหรับโครงสร้างอาคาร การเลือกใช้เหล็กโครงสร้าง SYS จึงช่วยให้ผู้รับเหมาได้รับความไว้วางใจในคุณภาพ มาตรฐานและเปิดโอกาสให้ได้งานได้มากขึ้นทั้งด้านภาครัฐและเอกชน

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
Burapa สัญจร “ลองชมจันทร์”

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ