ขยายรอยต่อเหล็กให้ชัดมากขึ้น ด้วย SYS Steel Connection คู่มือแสดงรอยต่อสำคัญในงานโครงสร้างเหล็ก

ขยายรอยต่อเหล็กให้ชัดมากขึ้น ด้วย SYS Steel Connection คู่มือแสดงรอยต่อสำคัญในงานโครงสร้างเหล็ก

การก่อสร้างให้งานโครงสร้างเหล็กแข็งแรงสมบูรณ์จะมองข้ามส่วนของรอยต่อไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นรอยต่อของโครงสร้างกับโครงสร้าง หรือรอยต่อของโครงสร้างกับงานสถาปัตยกรรม เพราะจุดรอยต่อเป็นจุดสำคัญที่ทำหน้าที่รับแรงและส่งต่อแรงทำให้โครงสร้างสามารถตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง

SYS ได้เห็นถึงความสำคัญนี้รวมถึงผู้ใช้งานมีความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรอยต่อโครงสร้างเหล็กที่ครบและชัดเจน จึงได้จัดทำ SYS Steel Connection คู่มือรอยต่อในงานโครงสร้างเหล็กขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทาง
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่รวบรวมข้อมูลและจัดทำคู่มือฉบับนี้ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการตรวจสอบรูปแบบและตำแหน่งของรอยต่อในงานโครงสร้างเหล็กให้ถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น และให้อาคารโครงสร้างเหล็กในทุกโครงการมั่นคงแข็งแรงได้ตลอดอายุการใช้งาน

รอยต่อโครงสร้างกับโครงสร้าง จุดเริ่มต้นของความแข็งแรง

การก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กคือการนำชิ้นส่วนโครงสร้าง เช่น เสา คาน มาประกอบและติดตั้งเข้าด้วยกัน
ด้วยการเชื่อมแบบ Welded Connection หรือการขันประกอบแบบ Bolted Connection โดยรอยต่อสำคัญระหว่างโครงสร้างกับโครงสร้างจะกระจายอยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ของโครงสร้าง โดยแบ่งเป็น รอยต่อของฐานรากและเสา รอยต่อของโครงสร้างแนวดิ่ง(เสา) รอยต่อของโครงสร้างแนวนอน(คาน) และรอยต่อของโครงสร้างหลังคา 

ซึ่งการออกแบบและตรวจสอบรอยต่อโครงสร้างในทุกจุดให้มีคุณภาพดีนั้น จะทำให้โครงสร้างภาพรวมมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด อาคารไม่เกิดปัญหาชำรุดทรุดตัวให้ตามมาแก้ไขในภายหลัง โดยภายใน SYS Steel Connection ได้รวบรวมและแสดงตัวอย่างรอยต่อที่ถูกต้องสำหรับงานโครงสร้างกับโครงสร้างไว้อย่างครบถ้วนในทุกจุดภายในหน้าที่ 18 – 55  ผู้ใช้งานจึงสามารถใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบความถูกต้องได้อีกหนึ่งทาง

รอยต่อโครงสร้างกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม จุดเริ่มต้นของความโดดเด่นสวยงาม

แม้รอยต่อโครงสร้างกับโครงสร้างจะเป็นส่วนสำคัญและมีผลต่อความแข็งแรงของอาคาร แต่รอยต่อของโครงสร้างกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะเป็นจุดที่ต้องเชื่อมต่อกับวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช้เหล็กโครงสร้าง หากจัดการได้ไม่ดีก็อาจเกิดรอยร้าวหรือรอยแตกได้ โดยรอยต่อสำคัญระหว่างโครงสร้างกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม เช่น รอยต่อของเสากับกรอบหน้าต่าง รอยต่อของเสากับผนังกระจก รอยต่อของกันสาดหรือระเบียง เป็นต้น ซึ่งอยู่ในหน้าที่ 57 – 87 

และเนื่องจากรอยต่อของงานสถาปัตยกรรมในอาคารมีหลากจุดและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก การจัดการให้รอยต่อเหล่านี้สมบูรณ์และไม่ผิดพลาดคือการทำแบบขยายรอยต่อ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจได้ตรงกัน ซึ่งภายในคู่มือ SYS Steel Connection ได้มีตัวอย่างแบบรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรมเอาไว้ด้วยในหน้าที่ 88 เป็นต้นไป ซึ่งการทำแบบรอยต่อเหล็กแบบนี้ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหารอยแตกร้าวระหว่างวัสดุและเหล็กโครงสร้างได้ดี

เหล็กโครงสร้างจาก SYS จุดเริ่มต้นของงานออกแบบและงานก่อสร้างที่ได้ดั่งใจ

การจะจัดการรอยต่อเหล็กให้มีคุณภาพ ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้วัสดุเหล็กโครงสร้างที่มีคุณภาพดีและมีคุณสมบัติพร้อมรองรับการก่อสร้างเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักและรองรับงานออกแบบได้ โดยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนของ SYS นั้นมีมาตรฐานในด้านความแข็งแรง และคุณสมบัติทางเคมีที่ถูกควบคุมมาอย่างดีเนื้อเหล็กของ SYS จึงแข็งแรงและพร้อมใช้งาน รวมไปถึงบริการต่าง ๆ ที่พร้อมเตรียมการให้ผู้ใช้งานสามารถนำเหล็กไปใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้งานจึงมั่นใจได้ว่าอาคารโครงสร้างเหล็กจะมีรอยต่อโครงสร้างและรอยต่อในงานสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องแข็งแรงได้ตามต้องการ

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
สถาปนิก บูรพา 2566

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ