สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารแบบใด

สวิตช์เกียร์ (Switchgear) เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลาง (Medium Voltage Switchgear) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับแรงดันไฟฟ้าระดับปานกลาง ซึ่งมีความสำคัญในหลากหลายประเภทของอาคารและการใช้งาน ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้าย่อย อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ไปจนถึงสถานพยาบาลและสถานศึกษา

การทำความเข้าใจถึงหลักการทำงานและประโยชน์ของ Medium Voltage Switchgear จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้การรู้ถึงประเภทของอาคารที่เหมาะสมในการติดตั้ง Medium Voltage Switchgear จะช่วยให้สามารถวางแผนการใช้งานและการติดตั้งได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง (Medium Voltage Switchgear)

Medium Voltage Switchgear เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันการไหลของกระแสไฟฟ้าภายในระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าปานกลาง โดยทั่วไปจะมีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 1kV ถึง 52kV Switchgear ชนิดนี้มีความสำคัญในระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้าย่อย อาคารพาณิชย์ และสถาบันการศึกษา

หลักการทำงานของ Medium Voltage Switchgear

หลักการทำงานของ Medium Voltage Switchgear ขึ้นอยู่กับการควบคุมและป้องกันกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์ โดยมีส่วนประกอบหลักเช่นเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ฟิวส์ (Fuse) และรีเลย์ (Relay) ที่ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในระบบ นอกจากนี้ยังมีระบบฉนวน (Insulation) เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลางยังสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ Switchgear แบบฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Switchgear) และ Switchgear แบบฉนวนอากาศ (Air Insulated Switchgear) โดยแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน

ประโยชน์ของการติดตั้ง Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลาง

การติดตั้ง Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลาง มีประโยชน์หลากหลายที่ช่วยเสริมความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบต่าง ๆ โดยมีข้อดีเด่นที่สามารถช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ดังนี้

1. เพิ่มความปลอดภัย

การติดตั้ง Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลางช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบไฟฟ้า โดยมีระบบป้องกันที่ทันสมัย สามารถตรวจจับ และตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือการไหลเกินของกระแสไฟฟ้า ระบบป้องกันเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่ออุปกรณ์และบุคลากร

2. เพิ่มความเสถียรของระบบไฟฟ้า

Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลางช่วยให้การจ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเสถียร และต่อเนื่อง ด้วยการควบคุม และป้องกันกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าขัดข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและผลผลิต

3. ลดการบำรุงรักษา

Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลางได้รับการออกแบบให้มีความทนทาน และต้องการการบำรุงรักษาน้อยเมื่อเทียบกับระบบไฟฟ้าแบบเก่า การลดความถี่ในการบำรุงรักษาช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ

4. ประหยัดพื้นที่

Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลาง โดยเฉพาะแบบฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Switchgear) มีขนาดกะทัดรัดและใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่าแบบฉนวนอากาศ การประหยัดพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด เช่น อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หรือสถานีไฟฟ้าย่อยในเขตเมือง

5. เพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบไฟฟ้า

Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลางสามารถออกแบบ และปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละอาคารหรือสถานที่ได้ โดยสามารถเลือกใช้ Switchgear แบบฉนวนก๊าซหรือแบบฉนวนอากาศตามความเหมาะสม การออกแบบที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถจัดการระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

6. รองรับการขยายระบบในอนาคต

Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลางมีความสามารถในการรองรับการขยายระบบในอนาคตได้ง่าย ด้วยการออกแบบที่สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนอุปกรณ์ได้ตามความต้องการ การรองรับการขยายระบบช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงได้

สวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง เหมาะสำหรับติดตั้งในอาคารแบบใด

การติดตั้งสวิตช์เกียร์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง (Medium Voltage Switchgear) นั้นมีความสำคัญมากในการจัดการพลังงานไฟฟ้าให้กับอาคารประเภทต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติที่มีความปลอดภัยและเสถียรภาพสูง ทำให้ Switchgear ชนิดนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งในหลายประเภทของอาคาร ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของประเภทอาคารที่เหมาะสมกับการติดตั้ง Switchgear แรงดันไฟฟ้าปานกลาง

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมมักจะต้องการระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความเสถียรและปลอดภัย Medium Voltage Switchgear เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันกระแสไฟฟ้าในโรงงาน ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

สถานีไฟฟ้าย่อย

สถานีไฟฟ้าย่อยมีบทบาทในการแปลงแรงดันไฟฟ้าสูงลงเป็นแรงดันไฟฟ้าปานกลางเพื่อจ่ายพลังงานให้กับผู้ใช้งาน Medium Voltage Switchgear ช่วยให้การจ่ายพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่มักจะมีการใช้งานพลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก Medium Voltage Switchgear สามารถช่วยควบคุมการจ่ายพลังงานและลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อาคารสถานพยาบาล

การจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีความเสถียรและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอาคารสถานพยาบาล Medium Voltage Switchgear ช่วยให้การจ่ายพลังงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าขัดข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล

อาคารสถานศึกษา

อาคารสถานศึกษามีการใช้งานพลังงานไฟฟ้าในหลายรูปแบบ Medium Voltage Switchgear ช่วยควบคุมการจ่ายพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากร

5 Medium Voltage Switchgear จาก แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานชั้นนำระดับโลก

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์การจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ในส่วนของ Medium Voltage Switchgear ชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ต่อไปนี้เป็น 5 รุ่นที่ได้รับความนิยมและยอมรับในวงการ:

Secondary Air Insulated Switchgear

Switchgear ที่มาพร้อมระบบตรวจสอบรายละเอียดของระบบไฟฟ้าที่รวดเร็วและทันสมัยแถมด้วยความยั่งยืนปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็นรุ่นย่อยได้ทั้งหมด 3 รุ่นด้วยกัน คือ

  • SM AirSet:สวิตช์บอร์ด MV แบบแยกส่วนที่ไม่มีก๊าซ SF6 ด้วยการควบคุมแรงดันไฟฟ้าปานกลางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแผงสวิตช์ MV ที่ใช้เทคโนโลยีระบบสุญญากาศ ที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยในการทำงานด้วยโซลูชันที่ทันสมัยสามารถควบคุม และติดตามตรวจสอบได้จากระยะไกล
  • SM6-24: Switchgear ที่ช่วยยกระดับการตรวจสอบสถานีย่อยให้ง่ายขึ้น โดยการตรวจจับการเชื่อมต่อไฟฟ้าคุณภาพต่ำได้เร็วกว่า และจับความร้อนได้ดี ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และฟังก์ชันที่รวมข้อมูลการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์
  • SM6-36: เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินที่ยกระดับเหนือกว่า ด้วยระบบที่สามารถอัปเกรดได้ด้วยโมดูลาร์ยูนิตฉนวนอากาศที่มีความน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบจ่ายไฟใต้ดินสำรองทั้งหมด อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงมาก

Primary Air Insulated Switchgear

เป็น Switchgear ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของอาร์คแฟลช และป้องกันแผงบอร์ดไฟฟ้า โดยประสิทธิภาพสูงสุดของที่จะได้รับของรุ่นนี้ก็คือช่วยป้องกันการเกิด Arc Flash เมื่อเกิดเหตุขัดข้องของระบบไฟฟ้า โดย Switchgear รุ่นนี้มาพร้อม 11 รุ่นย่อยด้วยกัน

Primary Gas Insulated Switchgear

Switchgear ฉนวนก๊าซที่มีลักษณะเป็นสวิตช์โลหะแบบปิดล้อม และจะมีการใช้ก๊าซ SF6 เป็นฉนวนระหว่างชิ้นส่วนของอุปกรณ์กับโครงโลหะระหว่างสายดิน โดยมีรุ่นย่อยให้เลือกใช้ถึง 5 รุ่น ที่เลือกได้ตามระบบตั้งแต่ 12 KV ไปจนถึง 800 KV และมีขนาดที่เล็กช่วยให้ติดตั้งและประกอบได้ง่ายในพื้นที่ที่มีจำกัด

Secondary Gas Insulated Switchgear

Switchgear หุ้มฉนวนแก๊สที่มาพร้อมคุณสมบัติที่เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในระบบไฟฟ้า รวมทั้งมีระบบในการจ่ายไฟสำรอง และมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น มีทั้งหมด 3 รุ่นย่อยด้วยกัน คือ

  • RM6: ริงเมนยูนิตแบบฉนวนก๊าซที่มีฟังก์ชันแรงดันไฟฟ้าปานกลางเหมาะกับการใช้ในระบบเชื่อมต่อ จ่ายไฟ และป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับระบบ ring main unit รองรับกับระบบไฟฟ้าที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
  • FBX: เป็นยูนิตหลักแบบหุ้มฉนวนแก๊สที่มีขนาดกะทัดรัด โดยมีการรวมฟังก์ชันที่จำเป็นเอาไว้ด้วยกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อ การจ่ายพลังงาน และป้องกันหม้อแปลง
  • DVCAS: Switchgear หุ้มฉนวนแก๊สที่รองรับกับระบบจ่ายไฟสำรองได้มากถึง 38.5 kv มีการออกแบบที่สามารถเข้าเหลี่ยมมุมได้ง่าย ติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด

SF6-Free Switchgear

หนึ่งใน Switchgear ที่มาพร้อมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย 3 รุ่นย่อยด้วยกันคือ SM AirSet, RM AirSet และ GM AirSet โดยเป็น สวิตช์เกียร์ที่มีรูปแบบการทำงานไม่แตกต่างกัน แต่จะเน้นที่โซลูชันและนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมคุณสมบัติทางอากาศที่ยอดเยี่ยม

เรียกได้ว่าสวิตช์เกียร์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ และจำเป็นต่อการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และองค์กรขนาดใหญ่เป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ก็มาพร้อมรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจและเลือกให้เหมาะสมด้วย ฉะนั้นแล้วเมื่อต้องการสวิตช์เกียร์แนะนำให้เลือกซื้อจากแบรนด์คุณภาพเท่านั้น อย่างเช่นที่ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่มีระบบมาตรฐานในระดับสากล อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สวิตช์เกียร์ ก็สามารถติดต่อสอบถามกับทาง ชไนเดอร์ อิเล็คทริคได้เลย 

ติดตามเรื่องราวดีๆ จาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ที่

เว็บไซต์: www.se.com

Facebook: Schneider Electric

Instagram: schneiderelectric_th

LinkedIn: Schneider Electric

Lazada: Schneider Electric

Shopee: Schneider Electric official

LINE Official: ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ