SACICT ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ (องค์การมหาชน) Verified by Wazzadu

โปรเจค

Innovation Craft Award 2017 : บัว
ผลงานโดย : เฉลิมเกียรติ สมดุลยาวาทย์ นางสาวกวิสรา อนันต์ศฤงคาร ...
Innovation Craft Award 2017 : จับแสง
ผลงานโดย : นายเกษมสันต์ ยอดสง่า วัสดุ : แผ่นซีดี อีพ๊อกซี สีน้ำม...
Innovation Craft Award 2017 : กระเบื้องฟาง
ผลงานโดย : นางสาวณัฐฏิยา รัชตราเชนชัย นางสาวจารุวรรณ คำเมือง ...
Innovation Craft Award 2017 : เชิด (Cherd)
ผลงานโดย : นางสาวเสาวลักษณ์ ก่อศักดิ์วัฒนา (Saowaluk Korsakwattana)...
Innovation Craft Award 2017 : ทีปามาลี (TEEPA
ผลงานโดย : นายสาวิน สายมา (SAVIN SAIMA) วัสดุ : ไม้ไผ่ ทองเหลือง...
Innovation Craft Award 2017 : คืนถิ่น (Return
ผลงานโดย : นายรัฐชาติ พลแสน นางสาวพนิดา พรหมเมตตา วัสดุ : ไ...
Innovation Craft Award 2017 : ส่องสว่าง (Ligh
ผลงานโดย : นายทรงเผ่า บำเพิง (Songphao Bamphoeng) วัสดุ : ไหม, ด...
Innovation Craft Award 2017 : กังวาน (Echo)
ผลงานโดย : นางสาวพรพรรณ สุทธิประภา นางดวงรัตน์ นฤคุปต์ชาญชัย ...
Innovation Craft Award 2017 : ปฏิสัมพันธ์
ผลงานโดย : นายวรภัทร์ เมืองรวมญาติ วัสดุ : ไส้หวาย กับ สายทองแด...

บทความทั้งหมด

"ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 10 จัดโดย SACICT กิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ที่รักงานผ้าฝ้ายไทย !

ข่าวกิจกรรมดีๆ ที่อยากบอกต่อ กับงาน "ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานผ้าฝ้ายไทย จัดโดย SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "วิถีไทย ร่วมสมัย ด้วยฝ้ายทอมือ" ซึ่งกิจกรรมนี้จ...

สุดยอดผลงาน Craft ประจำปี 2017 : ผลงานคืนถิ่น (Returnee) เทคนิคการจักสานสะท้อนคุณค่าของศิลปะท้องถิ่น

ชื่อผลงาน : คืนถิ่น (Returnee)​นายรัฐชาติ พลแสน ,นางสาวพนิดา พรหมเมตตา(Rattachat Phonsaen ,Phanida Phrommetta) ผลงาน : คืนถิ่น (Returnee) เป็น 1 ใน 10 ผลงานที่ได้รับรางวัล Craft Award 2017 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สุดบอดผลงาน Craft จากท้องถิ่นท...

10 สุดยอดผลงาน craft ประจำปี 2017 : ผลงานส่องสว่าง (Light Up) เทคนิคการทอและปัก สะท้อนคุณค่าของศิลปะท้องถิ่น !

ชื่อผลงาน : ส่องสว่าง (Light Up)นายทรงเผ่า บำเพิง (Songphao Bamphoeng)วัสดุ : ไหม, ดิ้น, เอ็นเทคนิค : การทำมัดหมี่, การปักขนาด : 66 x 102 cm

ครูศิลปาชีพผู้สืบสานงานแกะสลักไม จนเกิดผลงานที่ทรงคุณคา “ครูอนุชา สาขาเรือน”

จากชายหนุ่มผู้มีอาชีพทำนาทำไร่ เป็นช่างปูน ช่างไม้ รับสร้างบ้าน รับจ้างทั่วไป ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกงานแกะสลักไม้ วิชาเขียนลาย การปั้น ฯลฯ ณ โรงฝากศิลปาชีพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งได้รับพระมหา กรุณาธิ...

ไอเดียการใช้งาน

ไม่พบข้อมูล
เลือกคอนเทนต์ที่คุณต้องการสร้าง
บอกความต้องการของคุณได้ที่นี่
สร้างหัวข้อความต้องการของคุณ เพื่อหาสินค้า และบริการจากสมาชิกทั้งหมด
พิมพ์ความต้องการของคุณ
โพสต์บทความ แชร์ไอเดีย

นำเสนอไอเดีย ผลงานออกแบบ และสินค้า ของคุณ ผ่านบทความรูปแบบใหม่

คุณยังไม่มีเพจร้านค้า สำหรับการลงสินค้า กรุณาเปิดเพจของคุณ

เลือกเพจร้านค้าของคุณ
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมสนุกๆ ได้ที่
แฟนเพจ facebook.com/Wazzadu