SACICT ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ (องค์การมหาชน) organization Verified by Wazzadu

โปรเจค

Innovation Craft Award 2017 : บัว
ผลงานโดย : เฉลิมเกียรติ สมดุลยาวาทย์ นางสาวกวิสรา อนันต์ศฤงคาร ...
Innovation Craft Award 2017 : จับแสง
ผลงานโดย : นายเกษมสันต์ ยอดสง่า วัสดุ : แผ่นซีดี อีพ๊อกซี สีน้ำม...
Innovation Craft Award 2017 : กระเบื้องฟาง
ผลงานโดย : นางสาวณัฐฏิยา รัชตราเชนชัย นางสาวจารุวรรณ คำเมือง ...
Innovation Craft Award 2017 : เชิด (Cherd)
ผลงานโดย : นางสาวเสาวลักษณ์ ก่อศักดิ์วัฒนา (Saowaluk Korsakwattana)...
Innovation Craft Award 2017 : ทีปามาลี (TEEPA
ผลงานโดย : นายสาวิน สายมา (SAVIN SAIMA) วัสดุ : ไม้ไผ่ ทองเหลือง...
Innovation Craft Award 2017 : คืนถิ่น (Return
ผลงานโดย : นายรัฐชาติ พลแสน นางสาวพนิดา พรหมเมตตา วัสดุ : ไ...
Innovation Craft Award 2017 : ส่องสว่าง (Ligh
ผลงานโดย : นายทรงเผ่า บำเพิง (Songphao Bamphoeng) วัสดุ : ไหม, ด...
Innovation Craft Award 2017 : กังวาน (Echo)
ผลงานโดย : นางสาวพรพรรณ สุทธิประภา นางดวงรัตน์ นฤคุปต์ชาญชัย ...
Innovation Craft Award 2017 : ปฏิสัมพันธ์
ผลงานโดย : นายวรภัทร์ เมืองรวมญาติ วัสดุ : ไส้หวาย กับ สายทองแด...

สินค้าใหม่

SACICT ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ (องค์การมหาชน)

verified

บทความทั้งหมด

ชวนเที่ยวงาน "SACICT เพลิน Craft" เอาใจคนรักงานฝีมือที่จัดขึ้นใจกลางกรุง !

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้งานหัตถศิลป์รูปแบบใหม่ ให้ผู้ที่สนใจได้มาร่วมเฟ้นหาความเป็นตัวเองผ่านประสบการณ์ทำงานหัตถศิลป์กับกลุ่มครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม กั...

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมประจำปี 2560 “เครื่องปั้นดินมอญ” ผลงานโดย นายพงษ์พันธ์ ไชยนิล

วันนี้ขอพาไปชมผลงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของทายาทช่างศิลป์ไทย “คุณพงษ์พันธ์ ไชยนิล” เจ้าของผลงาน เครื่องปั้นดินมอญ ซึ่งเป็นผลงานหัตถกรรมที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่มีมานานกว่า 200 ปี โดยบรรพบุรุษเชื้อสายมอญ ที่อพยพย้ายถิ่นฐานจากเมืองหงสาวดี 

"ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 10 จัดโดย SACICT กิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ที่รักงานผ้าฝ้ายไทย !

ข่าวกิจกรรมดีๆ ที่อยากบอกต่อ กับงาน "ฝ้ายทอใจ" ครั้งที่ 10 ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานผ้าฝ้ายไทย จัดโดย SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "วิถีไทย ร่วมสมัย ด้วยฝ้ายทอมือ" ซึ่งกิจกรรมนี้จ...

สุดยอดผลงาน Craft ประจำปี 2017 : ผลงานคืนถิ่น (Returnee) เทคนิคการจักสานสะท้อนคุณค่าของศิลปะท้องถิ่น

ชื่อผลงาน : คืนถิ่น (Returnee)​นายรัฐชาติ พลแสน ,นางสาวพนิดา พรหมเมตตา(Rattachat Phonsaen ,Phanida Phrommetta) ผลงาน : คืนถิ่น (Returnee) เป็น 1 ใน 10 ผลงานที่ได้รับรางวัล Craft Award 2017 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สุดบอดผลงาน Craft จากท้องถิ่นท...

รีวิว SACICT ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ (องค์การมหาชน)

เขียนรีวิว

{ Profile Name }

Online