รวม 5 ปัญหายอดฮิต และวิธีการแก้ไขเบื้องต้น เกี่ยวกับ “ก๊อกน้ำและวาล์วน้ำ”

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับก๊อกน้ำ หรือวาล์วน้ำ บางปัญหาก็เป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาช่าง หรือถึงกับต้องซื้อใหม่ วันนี้ SANWA จึงอยากพาไปดู 5 ปัญหาที่ต้องเจอบ่อยๆ เกี่ยวกับก๊อกน้ำ หรือวาล์วน้ำ ที่คุณสามารถแก้ไขได้เองง่ายๆ...

วิธีแก้ปัญหาน้ำรั่วจากรอยต่อท่อ

สาเหตุการรั่วมักมาจาก 2 สาเหตุหลักๆ ดังนี้...

 1. ไม่ได้ใช้เทปพันเกลียวตอนติดตั้งก๊อกน้ำ เวลาที่ขันตัวก๊อกเข้ากับข้อต่อแล้ว จะเกิดช่องว่างระหว่างเกลียวที่สบกัน ทำให้มีน้ำซึมออกมาได้
 2. พันเทปพันเกลียวบางเกินไป เมื่อปริมาณเทปพันเกลียวที่พันไว้ ไม่เพียงพอที่จะปิดช่องว่างระหว่างเกลียวที่สบกัน ทำให้มีน้ำซึมออกมาได้

6 ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา

 1. หมุนก๊อกน้ำออกมาจากข้อต่อ โดยใช้ประแจหมุนเอาก๊อกน้ำออกมาจากข้อต่อ
 2. เช็ดทำความสะอาดข้อต่อ และเกลียวของก๊อกน้ำ ให้สะอาดและแห้งสนิท
 3. ใช้เทปพันเกลียว พันบริเวณรอบๆ เกลียวของก๊อกน้ำ โดยวิธีการคือพันเข้าหาตัว 3-4 รอบ ซึ่งเทปที่เลือกใช้ จะต้องเป็นเทปที่มีคุณภาพดี และต้องพันให้เลยเกลียวขึ้นมาหน่อย จะช่วยแก้ปัญหาน้ำรั่วได้มากทีเดียว
 4. หมุนก๊อกให้เข้าไปติดกับข้อต่อ โดยใช้มือหมุนก๊อกเข้าไปให้ติดกับข้อต่อ
 5. ใช้ประแจขันบริเวณเหลี่ยมของหางก๊อก ให้ปากก๊อกตั้งฉากกับพื้น โดยระวังอย่าขันให้แน่นมากเกินไป
 6. ทดสอบ เปิดน้ำทดสอบดูว่ามีน้ำรั่วเหมือนเดิมหรือไม่

_____________________________________________

วิธีแก้ปัญหาน้ำรั่วจากสายยางเก่า

สายยาง เมื่อผ่านการใช้งานหรือระยะเวลามานาน ย่อมมีการเสื่อมสภาพ เช่น เนื้อสายยางแข็ง และทำให้สวมเข้ากับปลายก๊อกได้ไม่แน่น เมื่อมีการเปิดใช้น้ำแรงๆ ก็อาจจะทำให้น้ำรั่วหรือสายยางหลุดจากตัวก๊อกได้ วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อมีปัญหาน้ำรั่วจากสายยางเก่า...

 1. ตัดปลายสายยาง ให้เหลือส่วนที่ยังภาพดี จากนั้นให้ประกอบสายยางส่วนที่ดีกลับเข้าไปที่ปลายก๊อกน้ำ และรัดเข็มขัดให้แน่นหนา
 2. แต่หากสายยางนั้นเก่าและแข็งมาก ให้ใช้วิธีทำใหสายยางอ่อนตัวลง เช่น ใช้ไฟลน หรือนำไปตากแดด ก่อนนำมาสวมเข้ากับก๊อกน้ำ และรัดเข็มขัดให้แน่น

_____________________________________________

วิธีเเก้ไขน้ำพุ่งกระจาย

 1. สำรวจปลายก๊อก หากก๊อกน้ำของคุณมีปัญหาน้ำพุ่งกระจาย ทำให้เกิดการเปียกไปโดนส่วนที่ไม่ต้องการ ให้สำรวจบริเวณปลายก๊อกว่ามีตัวกรองหรือไม่ เพราะตัวกรองน้ำ เป็นส่วนช่วยให้ทิศทางของน้ำลงเป็นแนวดิ่ง ไม่พุ่งกระจายหรือกระเด็นไปตามแรงดันน้ำ
 2. หากก๊อกน้ำใส่ตัวกรองแล้ว หากก๊อกน้ำมีตัวกรองอยู่แล้ว ให้ขยับให้ตรงในลักษณะที่ปกติ ไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่ง
 3. หากไม่มีตัวกรองน้ำ ให้หาซื้อหัวกรองน้ำซึ่งมีขายทั่วไป มาสวมที่ปลายก๊อก ก็จะช่วยลดความแรงของน้ำให้ไหลในทิศทางที่เหมาะสม ไม่พุ่งกระจาย

_____________________________________________

วิธีแก้ปัญหาบอลวาล์วอุดตัน

ปัญหาบอลวาล์วอุดตัน เราสามารถเช็คได้ง่ายๆ คือ หากลองเปิดน้ำแล้วน้ำไหลเบา หรือบิดก้านโยกบอลวาล์วแล้วพบอาการติดขัด เช่น เปิดปิดได้ไม่สุด มีความฝืด หรือหนักสุดคือเปิดปิดบอลวาล์วไม่ได้เลย นี่คือสัญญาณเตือนว่าบอลวาล์วอาจกำลังเกิดการอุดตัน

สาเหตุบอลวาล์วอุดตันเกิดอะไรได้บ้าง ?

 1. จากการติดตั้ง เนื่องจากไม่ได้ทำความสะอาดเศษขยะเศษผงจากการเลื่อยหรือตัดท่อประปา หรือเศษเทปพันเกลียว น้ำยาเชื่อมท่อ เข้าไปติดขัดในชิ้นส่วนภายในบอลวาล์ว
 2. การใช้งาน เกิดจากน้ำที่ไม่สะอาด หรือมีสิ่งปนเปื้อน เช่น ตะกอน เศษสนิมเหล็กจากท่อประปาเก่า ซึ่งอาจจะไหลตามกระแสน้ำเข้าไปติดขัดที่ชิ้นส่วนภายในบอลวาล์ว

6 ขั้นตอนง่ายๆ ในแก้การปัญหาบอลวาล์วอุดตัน

 1. ปิดวาล์วน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำไหล
 2. ถอดบอลวาล์วออกจากเส้นท่อ โดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการถอด เช่น ประแจคอม้า ขันจับบริเวณบ่าเหลี่ยมของบอลวาล์ว เพื่อไม่ให้เกลียวตอนบิดถอดออกมาเกิดรอยแตก
 3. กรณีเกิดการอุดตันที่ภายนอกบอลวาล์ว เช่น มีเศษขยะสิ่งแปลกปลอมในท่อประปาก่อนถึงบอลวาล์ว เมื่อถอดบอลวาล์วออกแล้ว ให้เปิดวาล์วน้ำ เพื่อให้น้ำไหลเอาเศษขยะ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่ติดค้างในท่อไหลออกมากับน้ำ จากนั้นปิดวาล์วน้ำ
 4. กรณีเกิดการอุดตันที่ตัวบอลวาล์ว ใช้แปรงและผ้าเช็ดทำความสะอาด ทั้งภายนอกและภายในบอลวาล์ว จากนั้นทดลองเปิด-ปิด ก้านโยก ต้องเปิด-ปิดได้สุด ไม่ติดขัด
 5. เช็ดทำความสะอาดข้อต่อและท่อประปาให้สะอาดและแห้งสนิท จากนั้นประกอบบอลวาล์วกลับเข้าไปใหม่ โดยใช้เทปพันเกลียวพันหมุนเป็นแนวตามเข็มนาฬิกา แล้วสวมบอลวาล์วเข้าไปใหม่ให้แน่นสนิท
 6. ทดสอบเปิดใช้น้ำ ว่าน้ำไหลได้แรงปกติ ไม่ติดขัด เท่านี้ก็เรียบร้อย

_____________________________________________

วิธีแก้ปัญหาก๊อกอุดตัน

ปัญหาน้ำไหลช้า หรือปัญหาก๊อกน้ำอุดตัน เป็นปัญหาที่หลายๆ ท่านอาจจะเคยพบเจอ ซึ่งปัญหาก๊อกน้ำอุดตันหรือน้ำไหลช้านั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ท่อประปารั่ว หรืออาจจะเพียงแค่มีการอุดตันของเศษผงเล็กๆ ที่ปลายก๊อก ซึ่งวิธีแก้ปัญหาจากเศษผงอุดตันปลายก๊อก มีวิธีแก้ไขง่ายๆ ดังนี้...

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในแก้ปัญหาก๊อกน้ำอุดตัน

 1. ตรวจเช็คเศษตะกอนภายในก๊อก ด้วยการหมุนตัวก๊อกออกจากเส้นท่อ เพื่อตรวจเช็คว่ามีเศษตะกอนติดอยู่อีกด้านหนึ่งของตัวก๊อกหรือไม่
 2. ล้างทำความสะอาดตัวกรองของก๊อกน้ำ ด้วยการหมุนตัวกรองที่ปลายก๊อกออก โดยใช้ไขควงปากแบน ค่อยๆ แงะออก แล้วนำมาล้างทำความสะอาดหรือเคาะตะกอนออก
 3. ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปที่ตัวก๊อก เมื่อทำความสะอาดปลายก๊อกแล้ว ให้ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปที่ตัวก๊อก และติดตั้งตัวก๊อกเข้ากับเส้นท่อเช่นเดิม
 4. ทดสอบด้วยการเปิดใช้น้ำ แต่หากยังไม่หายดี ต้องตรวจสอบความผิดปกติในจุดอื่นต่อไป

SANWA
ซันวามีมากกว่าก๊อก อุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง ผลิตจากทองเหลืองแท้ 100% ทน ไม่เป็นสนิม ตรวจสอบการรั่วซึมทุกชิ้นก่อนออกจำหน่าย ...

ไอเดียมาใหม่

Gate

writer

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
บ่อปลาสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ