กำแพงกันดินสำเร็จรูป (Retaining Wall Block) มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติเด่น และวิธีการนำไปใช้งานอย่างไร

กำแพงกันดิน (Retaining Wall) เป็นรูปแบบโครงสร้างผนังกันดินที่มีความหนา และมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เพื่อรองรับแรงดันจากมวลดิน และมวลของเหลวตามธรรมชาติ เช่น น้ำ หรือ โคลน รวมถึงแรงกดทับต่างๆที่มาจากด้านบน โดยมีบทบาทสำคัญต่อการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน อาทิ การตกแต่งภูมิทัศน์ ,การสร้างเขื่อน , อุโมงค์ , กำแพงกันดินสไลด์ตามฝั่งแม่้น้ำเพื่อลดการทรุดตัวของดิน , การสร้างสะพาน , การก่อสร้างบริเวณแนวภูเขาที่มีความลาดชันเพื่อป้องกันดินถล่ม หรือ บริเวณที่ราบสูง ไปจนถึงงานโครงสร้างชั้นใต้ดินของอาคารขนาดใหญ่ หรือ ตึกสูงระฟ้า และอาคารบ้านเรือน เป็นต้น

ต้นปี ค.ศ.1900 กำแพงกันดินมักจะทำมาจากวัสดุจำพวกไม้ที่มีความแข็งแรงสูง เช่น ไม้ยูคา ไม้ไผ่ ไม้สัก และไม้เนื้อแข็งต่างๆ ต่อมาหลังปี ค.ศ.1970 มีการพัฒนาในด้านการใช้วัสดุ โดยเปลี่ยนมาใช้เหล็กชีทไพล์ ,ซีเมนต์ และคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ทดแทนการใช้ไม้เพื่อตอบโจทย์มาตรฐานทางด้านวิศวกรรม โดยจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆตามรูปแบบการใช้งานดังนี้

 • Gravity Wall
 • Piling Wall
 • Cantilever Wall
 • Anchored Wall
 • Diaphragm Wall

และจากสภาพงานก่อสร้างในยุคปัจจุบัน การขาดแคลนแรงงานมักจะเป็นปัญหาหลักของงานโยธาที่มักจะเป็นงานหนัก และใช้แรงงานมาก จึงทำให้หลายโครงการดำเนินงานได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น ไม่แล้วเสร็จตามกำหนด และส่งผลทำให้ต้นทุนบานปลาย

กำแพงกันดินสำเร็จรูป (Retaining Wall Block) หรือ กำแพงกันดินแบบหล่อสำเร็จ จึงถูกพัฒนาให้มีศักยภาพ และเข้ามามีบทบาทในงานก่อสร้างมากขึ้น ซึ่งข้อดีของกำแพงกันดินสำเร็จรูปนั้นจะช่วยประหยัดแรงงานในการก่อสร้าง โดยเน้นใช้เครื่องจักรทำงานแทนแรงงาน เคลื่อนย้าย  และติดตั้งได้สะดวก อีกทั้งยังประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการก่อสร้างได้

ในปัจจุบัน กำแพงกันดินสำเร็จรูป (Retaining Wall Block) ในท้องตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ถูกจำแนกออกเป็น 5 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีคุณสมบัติ และการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้น ตามมาชมกันเลยครับ 

ภาพการใช้งานจริงกำแพงกันดินสำเร็จรูปพร้อมฐานแผ่ 

กำแพงกันดินคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฐานแผ่

คุณสมบัติเด่น

 • มีลักษณะเป็นยูนิต จึงทำให้ขนส่ง และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งได้ง่ายเพียง ขุดเคลียร์หน้าดิน ,เทลีน ,วางกำแพง จากนั้นก็ปรับระดับดินตามที่ต้องการก็เป็นอันเสร็จสิ้น 
 • มีฐานแผ่ และรูระบายน้ำในตัว
 • ใช้เป็นรั้วสำเร็จรูปในตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำ Dowel (เส้นเหล็กเดือย) เพื่อต่อกำแพง ด้านบนกำแพงกันดินให้สูงขึ้นได้
 • มีความทนทานสูงตามหลักทางด้านวิศวกรรม
 • ในท้องตลาดมีให้เลือกใช้หลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก 60x50x100 หนา 10 cm ,ขนาดกลาง 210x180x200 หนา 17.5 cm และขนาดใหญ่ 420x360x100 หนา 30 cm

การนำไปใช้งาน

 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับพื้นที่ให้สูงขึ้น 
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปลูกสร้างอาคาร
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์ และใช้เป็นรั้วคอนกรีตไปในตัว

ภาพการใช้งานจริงบล็อกกำแพงกันดินขนาดใหญ่ (ผิวหน้าโค้ง)

บล็อกกำแพงกันดินคอนกรีตขนาดใหญ่ (ผิวหน้าโค้ง)

คุณสมบัติเด่น

 • มีผิวหน้าโค้ง ช่วยให้แนวกำแพงกันดินมีความสวยงาม ดูมีมิติมากขึ้น
 • มีลักษณะเป็นยูนิต จึงทำให้ขนส่ง และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งได้ง่ายเพียงขุดเคลียร์หน้าดิน ,เทลีน ,วางกำแพงกันดิน จากนั้นก็ปรับระดับดินตามที่ต้องการ
 • แต่ละยูนิตจะมีเดือย Lock ทั้งแนวระนาบรับแรงกด และแรงเฉือน จึงทำให้แนวกำแพงกันดินมีความแข็งแรง และให้ประสิทธิภาพในการรับแรงดันมากขึ้น
 • สามารถก่อได้ในแนวตั้ง 90 องศา และแนวตั้งแบบขั้นบันได
 • สามารถใช้ร่วมกับเสาเข็ม และ Geogrid หรือ ตาข่ายเสริมกำลังดินได้
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ความทนทานสูงตามหลักทางด้านวิศวกรรม
 • มีช่องสำหรับใส่ดิน หรือ ร้อยเหล็ก เทปูน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แนวกำแพงอีกชั้นหนึ่ง
 • ขนาดในท้องตลาด 100x75x50 cm. น้ำหนัก 450 กิโลกรัม

การนำไปใช้งาน

 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับพื้นที่ให้สูงขึ้น 
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปลูกสร้างอาคาร
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์ในพื้นที่ลาดชัน หรือ พื้นที่ลาดเชิงเขา
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการทำร่องน้ำ หรือ บ่อน้ำ
 • สามารถใช้เป็นกำแพงสตีอกพืชผลการเกษตรได้

ภาพการใช้งานจริงบล็อกกำแพงกันดินขนาดใหญ่ (ผิวหน้าเรียบ)

บล็อกกำแพงกันดินคอนกรีตขนาดใหญ่ (ผิวหน้าเรียบ)

คุณสมบัติเด่น

 • มีผิวหน้าเรียบ ช่วยให้แนวกำแพงกันดินมีความสวยงาม เรียบง่าย และดูทันสมัยมากขึ้น
 • มีลักษณะเป็นยูนิต จึงทำให้ขนส่ง และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งได้ง่ายเพียงขุดเคลียร์หน้าดิน ,เทลีน ,วางกำแพงกันดิน จากนั้นก็ปรับระดับดินตามที่ต้องการ
 • แต่ละยูนิตจะมีเดือย Lock ทั้งแนวระนาบรับแรงกด และแรงเฉือน จึงทำให้แนวกำแพงกันดินมีความแข็งแรง และให้ประสิทธิภาพในการรับแรงดันมากขึ้น
 • สามารถก่อได้ในแนวตั้ง 90 องศา และแนวตั้งแบบขั้นบันได
 • สามารถใช้ร่วมกับเสาเข็ม และ Geogrid หรือ ตาข่ายเสริมกำลังดินได้
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ความทนทานสูงตามหลักทางด้านวิศวกรรม
 • มีช่องสำหรับใส่ดิน หรือ ร้อยเหล็ก เทปูน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แนวกำแพงอีกชั้นหนึ่ง
 • ขนาดในท้องตลาด 100x75x50 cm. น้ำหนัก 450 กิโลกรัม

การนำไปใช้งาน

 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับพื้นที่ให้สูงขึ้น 
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปลูกสร้างอาคาร
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์ในพื้นที่ลาดชัน หรือ พื้นที่ลาดเชิงเขา
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการทำร่องน้ำ หรือ บ่อน้ำ
 • สามารถใช้เป็นกำแพงสตีอกพืชผลการเกษตรได้

Sponsored by

ภาพการใช้งานจริงบล็อกกำแพงกันดินขนาดเล็ก (ผิวหน้าลอนคลื่น)

บล็อกกำแพงกันดินคอนกรีตขนาดเล็ก (ผิวหน้าลอนคลื่น)

คุณสมบัติเด่น

 • ผิวหน้าแบบลอนคลื่น นอกจากจะให้ความสวยงามแล้ว ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะได้ดี 
 • มีลักษณะเป็นยูนิตขนาดเล็ก จึงทำให้ขนส่ง และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งได้ง่ายเพียงขุดเคลียร์หน้าดิน ,เทลีน ,วางบล็อกกำแพงกันดิน จากนั้นก็ปรับระดับดินตามที่ต้องการ
 • แต่ละยูนิตจะมีเดือย Lock ทั้งแนวระนาบรับแรงกด และแรงเฉือน จึงทำให้แนวกำแพงกันดินมีความแข็งแรง และให้ประสิทธิภาพในการรับแรงดันมากขึ้น
 • สามารถใช้ร่วมกับเสาเข็ม และ Geogrid หรือ ตาข่ายเสริมกำลังดินได้
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ความทนทานสูงตามหลักทางด้านวิศวกรรม
 • สามารถก่อได้ในแนวตั้ง 90 องศา ทำให้ใช้ประโยนช์เนื้อที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • มีช่องสำหรับใส่ดิน หรือ ร้อยเหล็ก เทปูน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แนวกำแพงอีกชั้นหนึ่ง
 • ขนาดในท้องตลาด 50 x 48.5 x 25 cm. นำ้หนัก 70 กิโลกรัม

การนำไปใช้งาน

 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับพื้นที่ให้สูงขึ้น 
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปลูกสร้างอาคาร
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม โดยสามารถปลูกพืช และต้นไม้เพื่อเสริมสร้างทัศยนียภาพได้
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการทำร่องน้ำ 
 • สามารถใช้เป็นกำแพงสตีอกพืชผลการเกษตรได้

ภาพการใช้งานจริงบล็อกกำแพงกันดินขนาดเล็ก (ผิวหน้าเรียบ)

บล็อกกำแพงกันดินคอนกรีตขนาดเล็ก (ผิวหน้าเรียบ)

คุณสมบัติเด่น

 • ผิวหน้าแบบเรียบ ให้ความสวยงามทันสมัย
 • มีลักษณะเป็นยูนิตขนาดเล็ก จึงทำให้ขนส่ง และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
 • ติดตั้งได้ง่ายเพียงขุดเคลียร์หน้าดิน ,เทลีน ,วางบล็อกกำแพงกันดิน จากนั้นก็ปรับระดับดินตามที่ต้องการ
 • แต่ละยูนิตจะมีเดือย Lock ทั้งแนวระนาบรับแรงกด และแรงเฉือน จึงทำให้แนวกำแพงกันดินมีความแข็งแรง และให้ประสิทธิภาพในการรับแรงดันมากขึ้น
 • สามารถใช้ร่วมกับเสาเข็ม และ Geogrid หรือ ตาข่ายเสริมกำลังดินได้
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ความทนทานสูงตามหลักทางด้านวิศวกรรม
 • สามารถก่อได้ในแนวตั้ง 90 องศา ทำให้ใช้ประโยนช์เนื้อที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • มีช่องสำหรับใส่ดิน หรือ ร้อยเหล็ก เทปูน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แนวกำแพงอีกชั้นหนึ่ง
 • ขนาดในท้องตลาด 50 x 48.5 x 25 cm. นำ้หนัก 70 กิโลกรัม

การนำไปใช้งาน

 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับพื้นที่ให้สูงขึ้น 
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปลูกสร้างอาคาร
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม โดยสามารถปลูกพืช และต้นไม้เพื่อเสริมสร้างทัศยนียภาพได้
 • ใช้ในงานกันดิน ป้องกันดินสไลด์สำหรับการทำร่องน้ำ 
 • สามารถใช้เป็นกำแพงสตีอกพืชผลการเกษตรได้

ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งานที่เหมาะสม ก่อนจะเริ่มงานก่อสร้างกำแพงกันดิน ควรปรึกษาวิศวกรที่ชำนาญในด้านการก่อสร้างโครงสร้างกำแพงกันดินให้ดีเสียก่อน เนื่องจากการก่อสร้างชนิดนี้แม้จะดูเรียบง่าย แต่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น หรือ แม้แต่ตัวผู้ก่อสร้างร่วมด้วย

ฉะนั้นการประเมิณสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และการคำนวนแรงดันของดินที่ถูกต้องแม่นยำควรเป็นหน้าที่ของวิศวกรที่จะให้คำแนะนำจะดีที่สุด เพราะจะช่วยให้เราสามารถเลือกใช้รูปแบบกำแพงกันดินได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และยังช่วยป้องกันการบานปลายของงบประมาณได้อีกด้วย

เนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

Gate

writer

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
บ่อปลาสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาส

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ