จากนวัตกรรมผลิตไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติของ WoodSmith สู่วัสดุที่ตอบโจทย์งานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานอินทีเรีย

WoodSmith เป็นแบรนด์ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างจากวัตถุดิบไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า ลดการใช้วัตถุดิบอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อการรักษาธรรมชาติให้สมดุล สินค้าภายใต้แบรนด์ WoodSmith ครอบคลุมทั้งวัสดุไม้ก่อสร้างและไม้สำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในหลายมิติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานในกลุ่มต่างๆ ทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานอินทีเรีย

จากเป้าหมายการดำเนินธุรกิจภายในองค์กรที่มีพันธกิจหลักเพื่อรักษาสมดุลให้ธรรมชาติ ให้ธรรมชาติได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมต่างๆ ของมนุษย์น้อยที่สุด ก่อเกิดเป็นความต้องการสื่อสารออกสู่ผู้บริโภคในวงกว้าง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติที่จะส่งผลระยะยาวต่อโลกและสิ่งแวดล้อม WoodSmith จึงพร้อมสำหรับการเป็นกระบอกเสียงแก่สังคมให้เกิดความเข้าใจในเทคโนโลยีการใช้ไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ

ยิ่งไปกว่านั้น แบรนด์ WoodSmith ยังมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตระดับโลกที่ใช้ทรัพยากรไม้เพื่อนำมาแปรรูปให้เกิดความคุ้มค่าสุงสุด (Zero waste)

โดยตลอดระยะเวลากว่า 76 ปีในการเป็นผู้ผลิตวัสดุไม้ก่อสร้าง และไม้สำเร็จรูปจากไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ วนชัย กรุ๊ป ภายใต้แบรนด์ WoodSmith สามารถรักษาผืนป่าธรรมชาติได้มากกว่า 4,000,000 ไร่ โดยในแต่ละปีสามารถรักษาผืนป่าธรรมชาติได้ไม่น้อยกว่า 132,000 ไร่ ด้วยการใช้ไม้ยางพาราเกือบ 3,960,000 ตัน/ปี จากกำลังการผลิตของวนชัย กรุ๊ป ในการผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติทั้งหมด 2,640,000 ลบ.ม./ปี

จะเห็นได้ว่า ด้วยกำลังการผลิตและความสามารถในการลดการใช้ไม้ธรรมชาติของแบรนด์ WoodSmith ในแต่ละปี ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นจำนวนมาก ทั้งยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว หากผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม้ทั่วประเทศ หันมาให้ความสำคัญกับการใช้ไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติเช่นเดียวกับ วนชัย กรุ๊ป ย่อมส่งผลให้เกิดผลดีต่อวงการป่าไม้ไทยได้อย่างแน่นอน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในกลุ่มวัสดุก่อสร้างของแบรนด์ ได้แก่ ไม้อัด และไม้อัด OSB โดยไม้อัด (Plywood) จาก WoodSmith ได้จากการนำไม้บางหลายแผ่นมาประกอบอัดยึดให้ติดกันด้วยกาว โดยวางแนวเสี้ยนขวางสลับตั้งฉากกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรงและลดการยืด หด หรือขยายตัว ซึ่งวัสดุจะมีหลายรูปแบบ และความหนา ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งานที่แตกต่างกันไป

ในส่วนของ ไม้อัด OSB จะมีลักษณะเป็นแผ่นบอร์ดที่ผลิตจากการนำชิ้นไม้ขนาดเล็ก (Strand) มาอัดรวมกันด้วยความร้อนและแรงดัน โดยใช้กาวชนิดต้านทานความชื้นเป็นตัวประสาน ด้วยลักษณะการเรียงตัวชิ้นไม้แบบไขว้ คล้ายกับการสาน ทำให้แผ่นไม้มีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง คงทนแข็งแรง โดยไม้ชนิดนี้จะนิยมใช้ในงานก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและใช้เป็นบรรจุภัณฑ์นั่นเอง

สำหรับความพิเศษของไม้อัด OSB จาก WoodSmith อยู่ที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่มีการแบ่งเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบและวัตถุประสงค์การใช้งาน

โดยไม้อัด OSB วู้ดสมิตร แบ่งชนิดตามการใช้งาน ดังนี้

- OSB ชนิดใช้งานภายใน สำหรับงานตกแต่งภายในสภาพพื้นที่แห้ง

- OSB ชนิดต้านทานความชื้น สำหรับงานตกแต่งในสภาพพื้นที่ที่มีความชื้น

- OSB เกรดใช้งานภายนอก สำหรับงานใช้งานภายนอก

ด้วยศักยภาพในการใช้ไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติของ WoodSmith ในการผลิตสินค้าหลากหลายรูปแบบ รวมถึงไม้อัดและไม้อัด OSB ที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ ย่อมส่งผลให้เกิดผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างในอนาคต ดังนั้น หากผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญนี้ ย่อมเกิดผลดีในระยะยาวอย่างแน่นอน

ตัวอย่างสินค้าที่แบรนด์จำหน่าย

 • ไม้อัด OSB ภายใน วู้ดสมิตร

  วัสดุแผ่น แผ่นเกล็ดไม้อัดเรียงชิ้น หรือ OSB

  ราคาเริ่มต้น 243 บาท/แผ่น

  Online
 • ไม้อัดยาง B/C วู้ดสมิตร

  วัสดุแผ่น ไม้อัด

  ราคาเริ่มต้น 320 บาท/แผ่น

  Online
 • ไม้อัดยาง A วู้ดสมิตร

  วัสดุแผ่น ไม้อัด

  ราคาเริ่มต้น 204 บาท/แผ่น

  Online
 • ไม้โครง LVL วู้ดสมิตร

  โครงสร้าง ไม้

  ราคาเริ่มต้น 440 บาท/เซท

  Online

สำหรับท่านที่สนใจสินค้าไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ

สามารถสอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ได้ที่

www.wazzadu.com/page/woodsmith/contact

หรือโทร : 02-5879700 , Line@ : @Vanachai.woodsmith

บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด และศูนย์จำหน่ายสินค้าวู้ดสมิตร เป็นบริษัท น้องใหม่ของ วนชัย กรุ๊ป ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 76 ปี ในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้ ทดแทนไม้ธรรมชาติ ในวันนี้วนชัยกำลัง จะก้าวไปสู่ ธุรกิจการค้าปลีกกับการก่อตั้ง แบรนด์ “วู้ดสมิตร” ที่เป็นทั้ง “ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้และไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ” “เป็นสโตร์” และ “เป็น ศูนย์กระจายสินค้า” ของวนชัย

“วู้ดสมิตร” จะมีสาขาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยจะมี ทั้งแบบร้าน standalone และร้านที่ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้และ สัมผัสสินค้าไม้สำเร็จรูปทดแทน ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดก่อนซื้อ ภายใต้แนวคิด วู้ดสมิตร “มิตรงานไม้” ที่เป็นมิตรกับคู่ค้าลูกค้า และให้ความสำคัญ กับการผลิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้ ทดแทนไม้ธรรมชาติต้องปรับตัว และพัฒนากระบวนการ ผลิตให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่วิกฤตขึ้นทุกวัน วนชัยเป็นองค์กรแรกๆ ในอุตสาหกรรมไม้ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวด ล้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ลดการใช้วัตถุดิบที่ฟุ่มเฟือย และเน้นการ มองหาทรัพยากรทดแทนเพื่อรักษาธรรมชาติให้สมดุล เช่น การเลือกใช้ไม้ยางพาราที่ หมดน้ำยางแล้วมาใช้ผลิตแผ่น ไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ

วู้ดสมิตรเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า เพื่อทำให้ ตัวแทนจำหน่าย และ วนชัยสามารถร่วมกันดูแลตอบสนอง ลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ มากขึ้น นอกจาก นี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยเฉพาะสินค้า ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาด เป็นสินค้าใหม่ที่พัฒนามาเป็น ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค

นอกจากนี้ “วู้ดสมิตร” จะเป็นช่องทางสื่อสารใหม่ที่วนชัย ส่งตรงถึงกลุ่มผู้บริโภค สามารถทำให้วนชัยเข้าถึงและเข้าใจ ความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคจะมีทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าไม้สำเร็จรูปแบบ ใหม่ที่ยังไม่มีขายในร้าน modern trade และตัวแทนจำหน่าย ซึ่งสินค้าไม้สำเร็จ รูปแบบใหม่นี้ ได้รับการพัฒนามาเพื่อ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการติดตั้งในการก่อสร้าง ผู้บริโภคจะได้รับการบริการที่ใกล้ชิด และ รวดเร็วมากขึ้น ผ่านทีมช่างมิตรและเครือข่ายของ วู้ดสมิตร และ วู้ดสมิตรออนไลน์ที่พร้อม ตอบสนองผู้บริโภคทุกเวลาและทุกสถานที่ ...
...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ