ไม้อัด มีกี่ประเภท (Types of Plywood)

ไม้อัด (Plywood) คือ

วัสดุแผ่นที่ได้จากการนำเอาไม้วีเนียร์ซึ่งได้จากการปอกด้วยเครื่องปอกไม้ (Rotary Lathe) จนได้เป็นแผ่นบางๆหลายๆแผ่น แล้วนำมาอัดให้เป็นแผ่นเดียวโดยการใช้กาวเป็นตัวประสาน โดยวีเนียร์แต่ละแผ่นที่นำมาประกอบเป็นแผ่นไม้อัด จะวางในลักษณะให้เสี้ยนไม้ตั้งฉากกันเพื่อให้ได้ความตรง และความแข็งแรง โดยจำนวนชั้นของแผ่นไม้จะต้องเป็นจำนวนคี่เสมอเพื่อให้เกิดความสมดุล และทำให้แผ่นไม้อัดไม่ยืด หรือหดตัวเมื่อความชื้นเปลี่ยนไป  ซึ่งไม้อัดในท้องตลาดจะมีเกณฑ์การแบ่งเกรดคุณภาพของไม้อัด ดังนี้       

เกรด AA เป็นเกรดไม้ที่รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการทำสี พ่นสี หรืองานที่ต้องการคุณภาพความประณีตสูง เช่น งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน หรืออุตสาหรรมต่อเนื่องเช่น นำไปผลิตไม้อัดสัก หรือไม้อัดแอช เป็นต้น 

เกรด A โดยรวมแล้วมีคุณสมบัติด้อยกว่าเกรด AA เล็กน้อย ในเรื่องของความเรียบ และการทำสี สามารถใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ,พื้นเวทีคอนเสิร์ท ,ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีต ,ทำชั้นวางของ หรือพื้นชั่วคราว เป็นต้น

เกรด B ไม้อัดเกรดนี้ไม่สามารถตัด และทำสีได้ ส่วนใหญ่จะใช้ในงานแพ็กสินค้า แบบหล่อ หรือบ้านพักคนงานเป็นต้น

เกรด C ไม้อัดเกรดนี้อาจมีขนาดความหนาไม้ได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ ผิวหน้าอาจเห็นเป็นชิ้นไม้ต่อๆ กัน ไม่เรียบเนียน ทำสีไม่ได้ จึงมักนิยมนำไปใช้ทำแบบหล่อสำหรับเทคอนกรีต หรืองานจิปาถะเป็นส่วนใหญ่

ประเภทของไม้อัด (Types of Plywood)) สามารถแบ่งตามลักษณะการนำไปใช้งานได้ดังนี้ 

1.ไม้อัดประเภทใช้งานภายใน (Interior Plywood)

ไม้อัดประเภทนี้เป็นการนำแผ่นไม้บางมาประสานด้วยกาวชนิดที่กันน้ำได้ในเวลาจำกัด ซึ่งกาวชนิดนี้จะเรียกว่า กาวยูเรีย ฟอร์มาดีไฮล์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นวัสดุยึดตรึงผิวระหว่างแผ่นไม้ ไม้อัดประเภทนี้เหมาะสมกับงานภายในอาคาร หรือใช้งานในพื้นที่ ที่ไม่ถูกละอองฝน หรือไม่เปียกชื้นเป็นเวลานาน เช่น ใช้ทำผนังกั้นห้อง ,ฝ้าเพดาน ,เครื่องเรือน ,เฟอร์นิเจอร์ ,ชั้นวางของ  ฯลฯ และแต่ละโรงงานยังแบ่งเกรดของไม้อัดประเภทใช้งานภายในออกเป็นเกรดที่หลากหลาย เช่น เกรด  AA , A , B , C เป็นต้น

ไม้อัดประเภทใช้งานภายใน (Interior Plywood)

2.ไม้อัดประเภทใช้งานภายนอก (Exterior Plywood)

ไม้อัดประเภทนี้ เป็นการนำแผ่นไม้บางมาประสานด้วยกาวชนิดที่กันน้ำได้ ซึ่งกาวชนิดนี้จะเรียกว่า กาวฟีนอล ฟอร์มาดีไฮล์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นวัสดุยึดตรึงผิวระหว่างแผ่นไม้  โดยโรงงานที่ผลิตจะประทับตราเป็น สีแดง ซึ่งหมายถึงคุณสมบัติในการทนน้ำ และความชื้นได้ดี

ไม้อัดประเภทนี้เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร หรือใช้งานในพื้นที่ ที่ถูกละอองฝน หรือเปียกชื้นเป็นเวลานานได้ เช่น ใช้เป็นวัสดุทำเรือ ,ป้ายโฆษณา ,แบบหล่อคอนกรีต ,ผนังกั้นห้อง ,ฝ้าเพดาน ,เครื่องเรือน ,เฟอร์นิเจอร์ ,ชั้นวางของ ฯลฯ และแต่ละโรงงานยังแบ่งเกรดของไม้อัดประเภทใช้งานภายนอกออกเป็นเกรดที่หลากหลาย เช่น เกรด  AA , A , B , C เป็นต้น  

ไม้อัดประเภทใช้งานภายนอก (Exterior Plywood)

3.ไม้อัดประเภทใช้งานชั่วคราว (Temporary Plywood)

ไม้อัดประเภทนี้เป็นการนำแผ่นไม้บางมาประสานด้วยกาวชนิดทั่วไป เหมาะสำหรับการใช้งานแบบชั่วคราวเพียงครั้งเดียว หรือใช้งานภายในอาคารในจุดที่ไม่โดนน้ำ และความชื้น เช่น ใช้ทำป้ายโฆษณาชั่วคราว ,ลังไม้ ,งานจิปาถะที่ใช้ครั้งเดียว ,ผนังกั้นห้องชั่วคราว ,ชั้นวางของ ฯลฯ และแต่ละโรงงานยังแบ่งเกรดของไม้อัดประเภทใช้งานชั่วคราวออกเป็นเกรดต่างๆ เช่น เกรด  B และ C เป็นต้น

ไม้อัดประเภทใช้งานชั่วคราว (Temporary Plywood)

ข้อมูล Wazzadu Encyclopedia  อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไม้

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ