TRUE IDC อาคารโครงสร้างเหล็ก H-BEAM ที่มีความแข็งแรงควบคู่ไปกับความปลอดภัย

TRUE IDC อาคารโครงสร้างเหล็ก H-BEAM ที่มีความแข็งแรงควบคู่ไปกับความปลอดภัย

เมื่อการออกแบบและก่อสร้างอาคาร Ture IDC ต้องคำนึงถึงการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงซึ่งแตกต่างจากการใช้งานในอาคารอื่น ๆ การเลือกใช้งานโครงสร้างเหล็กจึงตอบโจทย์ได้ครอบคลุมและมากกว่าโครงสร้างอื่น ๆ ทั้งในด้านการออกแบบพื้นที่การใช้งาน การออกแบบโครงสร้างที่เป็นระบบ การจัดการหน้างานที่เป็นระเบียบและวัสดุที่นำมาใช้สามารถควบคุมและตรวจสอบคุณภาพได้ 100% ทำให้งานก่อสร้างอาคาร Ture IDC ที่มีข้อพึงระวังหรือคำนึงมากมาย สามารถออกแบบและก่อสร้างได้อย่างคล่องตัวและตรงตามความต้องการของทั้งเจ้าของโครงการและผู้ควบคุมงาน

อาคารสำหรับการใช้งานเฉพาะ ที่ต้องการทั้งความแข็งแรงและความปลอดภัย

Ture IDC คืออาคารจัดเก็บข้อมูลหรือ DATA Center ที่ดำเนินการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยคุณจอมพล หนูนาค ภายใต้บริษัท ไทยอิงเกอร์ จำกัด (THAI ENGER CO., LTD.) เป็นส่วนอาคารที่ถูกก่อสร้างเพื่อเป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูล การคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย ความรวดเร็วแม่นยำในการก่อสร้างเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ การเลือกโครงสร้างเหล็ก H-BEAM มาใช้งานจึงเป็นคำตอบที่ทั้งครอบคลุมและคุ้มค่า

ด้วยตัวโครงสร้างอาคารที่มีหน้าที่สำคัญคือการให้ความปลอดภัย โดยแบ่งออกเป็นปลอดภัยสำหรับการใช้งาน คือมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่ดี ทนทาน และปลอดภัยสำหรับข้อมูลคือสามารถปกป้องข้อมูลได้จากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

การเลือกใช้โครงสร้างเหล็ก H- BEAM ที่มีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักได้ดีและจัดการช่วงรอยต่อของอาคารได้ง่ายและเรียบร้อยจึงทำให้อาคาร Ture IDC มีความแข็งแรงควบคู่ไปกับความปลอดภัยมากขึ้น

เหล็ก H-BEAM วัสดุที่ช่วยให้โครงสร้างอาคารแข็งแรงมากขึ้นในขนาดที่เล็กลง

คุณจอมพลเล่าว่าโครงการนี้จุดที่เป็นการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก H-BEAM  โดยแบ่งพื้นที่หลังคาออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นที่ 2 เป็นจุดที่ไม่มีเสากลางมารองรับโครงสร้างหลังคาโครงถัก (Truss) มีแค่เสาที่ริมอาคารสองฝั่ง ส่วนหลังคาชั้นล่างเป็นโจทย์ที่ยากของโครงการ คือต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักประมาณ 400 กิโลกรัม/ตารางเมตร ซึ่งต่างจากหลังคาอาคารทั่วไปที่รับน้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม/ตารางเมตร 

เมื่อโครงสร้างต้องรับน้ำหนักที่มากขึ้น การเลือกใช้เหล็ก H-BEAM เกรด SM520 จาก SYS จึงช่วยให้โครงสร้างหลังคาจุดนี้สามารถรับแรงได้มากขึ้น แข็งแรงขึ้น ในขณะที่หน้าตัดมีขนาดเล็กลงเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับการใช้เหล็กเกรด SS400 นอกจากจะช่วยลดขนาดโครงสร้างลงได้มากแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณภาพรวมได้อีกด้วย

True IDC อาคารโครงสร้างเหล็ก H-BEAM ที่สามารถจัดการหน้างานได้อย่างคล่องตัว

ด้วยบทบาทที่เป็นทั้งผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของคุณจอมพลและโจทย์ของอาคารที่มีความเฉพาะตัว การเลือกใช้โครงสร้างเหล็ก H-BEAM จึงไม่ใช่เพียงแค่วัสดุที่ถูกนำมาใช้เพราะความรวดเร็วในการก่อสร้าง แต่โครงสร้างเหล็ก H-BEAM ยังเป็นวัสดุที่ช่วยให้สามารถจัดการพื้นที่หน้างานได้อย่างคล่องตัว เมื่อเทียบกับการก่อสร้างด้วยโครงสร้างอื่น ๆ แล้ว โครงสร้างเหล็ก H-BEAM ที่เป็นระบบ Dry Process ช่วยให้หน้างานสะอาดมากขึ้น ลดผลกระทบต่อบริบทรอบข้างลงได้มาก 

ข้อดีเมื่อเหล็ก H-BEAM  ที่นำมาใช้เป็นวัสดุที่ถูกผลิตมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานของ SYS ทำให้การใช้งานสะดวก ลดเวลาทำงานคอนกรีตที่หน้างาน สามารถยกติดตั้งได้ทันที ลดปัญหาการกองเก็บวัสดุจนเสียคุณภาพ ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานและสามารถควบคุมคุณภาพวัสดุได้ 100% การตรวจสอบคุณภาพหรือการก่อสร้างในจุดต่าง ๆ จึงสามารถทำได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น โครงสร้างจึงแข็งแรง ไร้ข้อผิดพลาดและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

นอกจากเหล็กความยาวพิเศษ (Customized Length)นี้จะช่วยให้การก่อสร้างอาคาร Ture IDC สะดวกและรวดเร็วขึ้นแล้ว ยังช่วยลดข้อผิดพลาดและลดเศษวัสดุเหลือทิ้งที่หน้างานได้มากขึ้นด้วย เพราะเมื่อเหล็กถูกผลิตออกมาตรงตามความยาวที่ต้องการใช้งาน เศษเหล็กจากการตัดหรือเชื่อมเหล็กหน้างานก็จะลดลง ซึ่งถือว่าวัสดุเหล็กกว่า 98% ในโครงการนี้ถูกใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และแทบจะไม่มีเศษเหล็กเหลือทิ้งให้สิ้นเปลืองที่หน้างานเลย

การเลือกใช้วัสดุที่มีบริการเสริมต่าง ๆ รองรับอย่างรอบด้าน เช่นเดียวกับการเลือกใช้เหล็ก H-BEAM จาก SYS ที่มีบริการเสริมมากมายครอบคลุมการใช้งานทุกด้าน จะช่วยให้การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุมหน้างานเป็นไปได้อย่างคล่องตัว ช่วยลดปัญหาหรือข้อผิดพลาดรวมถึงเศษวัสดุหลังจบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยคุณภาพวัสดุและความสะดวกในการควบคุมและจัดการงานก่อสร้างรวมถึงบริการเสริมที่รองรับมากมาย จึงทำให้โครงสร้างเหล็ก H-BEAM เป็นโครงสร้างที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าโครงการนั้นจะเป็นอาคารทั่วไปหรืออาคารที่มีความต้องการเฉพาะตัว

Siam Yamato Steel
Steel you can trust
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
- ผลิตจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
- ผลิตสินค้าสนองตอบการใช้งานด้านโครงสร้าง ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากหรรมไทยและและมาตรฐานต่างประเทศ ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
"Phuket Renovation 2023"

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ