วัสดุทดแทนไม้หรือไม้ประกอบ (wood - substitute composites)

วัสดุทดแทนไม้หรือไม้ประกอบ (wood - substitute composites)

เป็นวัสดุที่ประกอบจากส่วนประกอบ 2 ชนิดขึ้นไป โดยมี วัสดุไม้หรือลิกโนเซลลูโลสอื่น เป็นส่วนประกอบหนึ่งร่วมกับวัสดุอื่น  เช่น โพลีเมอร์ หรือ สารอนินทรีย์ ทั้งนี้ส่วนประกอบ แต่ละชนิดจะ ต้องแสดงสมบัติของแต่ละส่วนแยกกันอย่างเด่นชัด แต่เมื่อนำมา ผสมกันจะมีสมบัติที่ส่งเสริมกัน มีคุณสมบัติคล้ายคลึงและนำมาใช้ ในงานทดแทนไม้จริงธรรมชาติ

วัสดุทดแทนไม้แบ่งตามลักษณะวัตถุดิบที่นำมาประกอบเป็นแผ่น  มีประเภทดังนี้

1 กลุ่มไม้แปรรูป

1.1 ไม้ประกับโครงสร้าง (glued laminated timber, glulam)

เป็นการนำแผ่นไม้แปรรูปมา ประกอบติดกันทางความหนาด้วยกาวเรซิน โดยมีแนวเสี้ยนของไม้ทุกแผ่นยาวไปในทาง เดียวกับความยาวของไม้ประกับ มักใช้กับงานโครงสร้างในรูปคานและเสา 

1.2 แผ่นไม้ประสาน (laminated board)

เป็นการนำไม้แปรรูปขนาดเล็กที่คัดเลือกดีแล้วมาติดกันด้วยกาวเรซิน เพื่อให้ได้ แผ่นไม้ประสานที่มีขนาดหน้ากว้าง และยาวขึ้น มักนำไปใช้เป็นไม้ พื้นกระดานผนังในอาคารและ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่น ตู้ โต๊ะ

2.กลุ่มไม้บาง

2.1 แผ่นไม้อัด (plywood)ผลิตจากการนำไม้บางมาทากาวแล้วเรียงประกบกัน เป็นชั้นๆ โดยให้แนวเสี้ยนของไม้บางแต่ละชั้นเรียงตั้งฉากกับไม้บาง ชั้นถัดไปนิยมประกบเป็นชั้นในจำนวนคี่ เช่น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น

2.2 แผ่นไม้อัดไส้ไม้ระแนง (blockboard)เป็นแผ่นไม้อัดที่มีชั้นไส้เป็นไม้ระแนง ขนาดหน้ากว้าง 7 - 30 มม. เรียงอัดประสาน ต่อเนื่องกัน แล้วประกบหน้าหลังด้วยไม้บางสลับเสี้ยน

2.3แผ่นไม้อัดไส้ไม้ประกับตั้ง (laminboard)        

2.4 แผ่นไม้อัดไส้ไม้คร่าว (battenboard)

2.5 แผ่นไม้อัดสอดไส้ (sandwich board)

2.6 แผ่นไม้บางประกับ (laminated veneer lumber , LVL)

3.กลุ่มชิ้นไม้

3.1 แผ่นชิ้นไม้อัด (particleboard)

ผลิตจากการนำชิ้นไม้หรือ ชิ้นวัสดุลิกโนเซลลูโลส อื่นๆ ที่ถูกย่อยให้มี ขนาดต่างๆ มารวมกันเป็นแผ่นโดยมีกาวเป็น ตัวประสานเชื่อมให้ติดกันภายใต้ความร้อนและแรงอัด

3.2 แผ่นเกล็ดไม้อัด (flakeboard)

คล้ายคลึงกับแผ่นชิ้นไม้อัดแต่ใช้ชิ้นไม้หรือชิ้นวัสดุลิกโน เซลลูโลสอื่นๆ ที่มีลักษณะยาวและบางกว่าเป็นวัตถุดิบ

3.3แผ่นไม้อัดเกล็ดเรียงชิ้น (OSB)

ชิ้นไม้หรือชิ้นวัสดุลิกโนเซลลูโลสอื่นๆ ที่ใช้เป็นแถบไม้ ที่มีลักษณะบางและยาวมาก โดยมีการเรียงตัวของแถบไม้อย่างเป็น ชั้นคล้ายแผ่นไม้อัด

3.4 แผ่นไม้อัดไส้ปาร์ติเกิล (composite plywood, COM-PLY)

เป็นแผ่นชิ้นไม้อัดที่ถูกปิดผิว ทั้งสองด้านด้วยไม้บางหรือไม้อัด

 

4.กลุ่มเส้นใยไม้

4.1 แผ่นใยไม้อัดแข็ง (hardboard)หรือที่เราเรียกว่า  กระดาษอัดผลิตจากการนำเส้นใยจากไม้หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลส อื่นๆ ที่ให้เส้นใยมารวมกันเป็นแผ่นด้วยกรรมวิธีเปียก แล้ว ทำการอัดร้อนเพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใย แผ่นเรียบ หน้าเดียว สีน้ำตาลดำ

4.2 แผ่นใยไม้อัดความแน่นปานกลาง (medium density fi berboard, MDF)ผลิตจากการนำเส้นใยจากไม้หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลสอื่นๆ ที่ให้เส้นใยมารวมกันเป็นแผ่นด้วยกรรมวิธีแห้ง โดยมีกาวเป็นตัว ประสาน แล้วทำการอัดร้อน สามารถผลิตให้มีความหนา 1.8 - 60 มม. มีแผ่นเรียบ 2 หน้า สีขาว - น้ำตาลอ่อน ตกแต่งผิวได้ดี

 

5.กลุ่มไม้อัดสารแร่

5.1 แผ่นฝอยไม้อัดซีเมนต์(wood wool - cement board)ผลิตจากการนำฝอยไม้หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลสอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะแถบ แต่มีความยาวกว่าและโค้งงอจากเครื่องขูดมาผสมกับซีเมนต์ แล้วขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยการอัดค้างไว้ในแบบจนซีเมนต์แข็งตัว

5.2 แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์และแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ (particle-cement board and fiber-cement board)

ผลิตจากการนำชิ้นไม้หรือ เส้นใยไม้หรือวัสดุลิกโนเซลลูโลสอื่นๆ ที่แห้งคลุกกับซีเมนต์เป็นตัวประสาน ร่วมกับน้ำและสารปรับปรุงคุณภาพ ตามอัตราส่วนที่กำหนด แล้วขึ้นรูป ในแบบอัดจนซีเมนต์แข็งตัวเต็มที่ด้วย การบ่ม เพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยว ระหว่างชิ้นไม้หรือเส้นใยหรือวัสดุลิกโน เซลลูโลสอื่นๆ คุณภาพจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ระหว่างชิ้นไม้หรือเส้นใยหรือ วัสดุลิกโนเซลลูโลสอื่นๆ และซีเมนต์ที่ใช้เป็นสำคัญ

6.กลุ่มไม้พลาสติก

6.1 แผ่นประกอบพลาสติกเสริมวัสดุเซลลูโลสธรรมชาติ(natural lignocellulose reinforced plastic composites)

เป็นแผ่นประกอบที่มีสารหลัก (matrixs) ส่วนใหญ่ เป็นเทอร์โมพลาสติก โดยใช้วัสดุธรรมชาติ ที่เป็นลิกโนเซลลูโลส ทั้งในรูปของเส้นใยหรือผง เป็นสารตัวเติมเสริมแรง

ขอบคุณแหล่งข้อมูล :  Wood Substituted Biocomposites , สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ , กรมป่าไม้

ขอบคุณภาพประกอบจาก : www.pinterest.com, www.archdialy.com

ไม้อัดยาง,ไม้อัดสัก,ไม้แฟนซี,บล๊อกบอร์ด,เอ็มดีเอฟ,ปาติเกิ้ล,เคลือบฟิลม์ดำ,โฟเมก้า,ไม้ไผ่อัด,ไม้อัดไม้แปร(แอลวีแอล),บอร์ด,บานประตู,ไม้
จ๊อย,เอเชี่ยนวอลนัท,สนประสาน,กาวยาง,สี ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ