หายใจสบาย ด้วยวอลเปเปอร์กันเชื้อรา Magic Liquid Wall

คนเมืองใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันอยู่ในอาคารมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมทุกอย่างภายในอาคารย่อมส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา สภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ได้ร่วมมือกับ องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม IWBI: International Well Building Institute ออกเกณฑ์การประเมินอาคารที่เน้นสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร ชื่อ WELL Building Standard version 1 มาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะที่มุ่งเน้นประเมินด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคาร มีองค์ประกอบที่สำคัญ 7 ประการ ดังนี้

 1. Air มีอากาศบริสุทธิ์
 2. Water มีน้ำใช้และดื่มสะอาด
 3. Nourishment มีอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
 4. Light มีปริมาณแสงและแสงธรรมชาติที่เหมาะสม
 5. Fitness มีการส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนที่
 6. Comfort มีความผ่อนคลายและสะดวกสบาย
 7. Mind มีการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี

Air อากาศบริสุทธิ์ภายในอาคาร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหายใจและสุขภาพโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่แฝงมากับการตกแต่งภายใน เช่น สีทาผนัง และวอลเปเปอร์ที่มีส่วนประกอบของสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือชื่อที่คุ้นหู คือสารฟอร์มาลิน

 

พิษของสารฟอร์มาลดีไฮด์

 • หากร่างกายได้รับปริมาณความเข้มข้นของสารฟอร์มาลดีไฮด์สูงเกิน 0.1 ppm ทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา จมูก และทางเดินหายใจ
 • หากร่างกายได้รับปริมาณความเข้มข้นของสารฟอร์มาลดีไฮด์สูงเกิน 1 ppm อย่างต่อเนื่อง ทำให้เนื้อเยื่อโพรงจมูกถูกทำลาย และมีโอกาสเป็นมะเร็งโพรงจมูก
 • หากร่างกายได้รับปริมาณความเข้มข้นของสารฟอร์มาลดีไฮด์สูงเกิน 100 ppm อาจทำให้หมดสติ และอาจเสียชีวิตในที่สุด เนื่องจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่มีความเข้มข้นสูงจะเปลี่ยนรูปเป็นกรดฟอร์มิค (Formic acid) ซึ่งมีฤทธิ์ทำลายระบบการทำงานของเซลล์ภายในร่างกาย
 • หากร่างกายได้รับปริมาณความเข้มข้นของสารฟอร์มาลดีไฮด์ในปริมาณน้อยแต่ระยะยาว ทำให้เกิดผลเสียกับระบบต่างๆ ภายในร่างกาย และเกิดอาการเรื้อรัง

(ที่มา: Kiernan, J.A. Formaldehyde, formalin, paraformaldehyde and glutaraldehyde: What they are and what they do. Microscopy Today (2000): 8-12.)

เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะ WELL Building Standard version 1 ที่มุ่งเน้นประเมินด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคาร สถาปนิกและมัณฑนากรจึงหันมาเลือกใช้วัสดุปลอดสารพิษ โดยเฉพาะสารฟอร์มาลดีไฮด์

 

แต่วัสดุตกแต่งภายใน โดยเฉพาะสีทาผนังและวอลเปเปอร์ที่ปลอดภัยต่อระบบหายใจยังมีจำกัดในวงการออกแบบภายในของประเทศไทย

บริษัท เมจิกลิควิดวอลล์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพผู้อยู่อาศัยในอาคาร จึงเป็นผู้ริเริ่มนำผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์จากเส้นใยธรรมชาติ แบรนด์ ‘Magic Liquid Wall’ ผลิตจากเส้นใยไหม ใยไผ่ และฝ้าย เข้ามาในประเทศไทย

และที่สำคัญคือไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ และ สาร Volatile Organic Compounds (VOCs) ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

ผลิตภัณฑ์วอลเปเปอร์จากเส้นใยธรรมชาติ แบรนด์ ‘Magic Liquid Wall’ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ภายใต้การผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ จึงมีคุณสมบัติกันชื้น ไม่ขึ้นรา ดูดซับเสียง เพิ่มความมั่นใจว่าปลอดภัยต่อระบบหายใจอย่างแน่นอน

หายใจสบาย ด้วยวอลเปเปอร์กันเชื้อรา Magic Liquid Wall

ตัวอย่างสินค้า

 • กลุ่มสินค้า SM

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,180 - 2,290 บาท/ถุง

  Online
 • กลุ่มสินค้า SM

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,180 - 2,290 บาท/ถุง

  Online
 • กลุ่มสินค้า SM

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,180 - 2,290 บาท/ถุง

  Online
 • กลุ่มสินค้า M4

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,280 - 2,390 บาท/ชิ้น

  Online
 • กลุ่มสินค้า SM

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,180 - 2,290 บาท/ถุง

  Online
 • กลุ่มสินค้า SM

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,180 - 2,290 บาท/ถุง

  Online
 • กลุ่มสินค้า SM

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,180 - 2,290 บาท/ถุง

  Online

สอบถามข้อมูลวอลเปเปอร์ แบรนด์ Magic Liquid Wall ผลิตโดย บริษัท เมจิกลิควิดวอลล์ จำกัด

การตกแต่งผนังแนวใหม่ที่ให้มากกว่าความสวยงาม

ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานสากล

 

ติดต่อได้ที่ แบรนด์ Magic Liquid Wall

https://www.wazzadu.com/page/magicliquidwall

 

#Wazzadu #MagicLiquidWall​ #LiquidWallpaper​ #Repair #Renovate #Wallpaper

 

บริษัท เมจิกลิควิดวอลล์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตกแต่งผนังภายในที่ผลิตด้วยวัตถุดิบหลักจากเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า “MAGIC LIQUID WALL”

ผลิตภันฑ์ “MAGIC LIQUID WALL” มีส่วนประกอบหลักจากเส้นใยพืชธรรมชาติ เช่น เยื่อไผ่ Cotton ใยไหม เป็นต้น

โดยไม่มีสาร VOCs (Volatile Organic Compounds) และฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายใดใดต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้

...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
ไม้อัดฟิล์มดำ ซื้อที่ไหนดี?

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ