"มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม" ที่ควรใช้เป็นแนวทางในการเลือกวัสดุก่อสร้าง

ทุกวันนี้โลกเราประสบปัญหาทางด้านมลพิษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราทุกคนในฐานะพลเมืองของโลกใบนี้ควรต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมก็ตาม เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้และไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม 

 

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้านั้นๆ ถูกผลิตด้วยกระบวนการที่ยั่งยืน และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน? วันนี้เรามีคำตอบมาให้ครับ

สัญลักษณ์ของมาตรฐานสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม (แถวบน)

สัญลักษณ์ของมาตรฐานสินค้าด้านความทนทานในการใช้งาน (แถวล่าง)

หากสินค้าที่คุณกำลังมองหามีตราสัญลักษณ์ตามรูปด้านบน หรือผ่านมาตรฐานเหล่านี้ก็หมายความว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานอีกด้วย

 

Green Label Singapore ฉลากสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้เรื่องการรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของความต้องการของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

CE ย่อมาจาก Conformite Europeene (ภาษาฝรั่งเศส) หรือ European Conformity (ภาษาอังกฤษ) CE เป็นอักษรย่อที่เราเห็นได้ทั่วไปบนสินค้าและอุปกรณ์ของใช้หลายชนิด ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

 

Greenguard คือมาตรฐานที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบวัสดุตกแต่ง ในเรื่องการระเหยของสารเคมีจากตัวผลิตภัณฑ์สู่บรรยากาศภายในอาคาร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพอากาศภายในบ้านหรืออาคาร (Indoor Air Quality) เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยการลดการระเหยของสารเคมี (Chemical Emissions) จากวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน เช่น Air Filter, Paints & Coatings, Construction Material, Cleaning Products, Plastic Fabrication, และ Textiles

 

Emission Class M1​ (Emission Class for Building Material) ทดสอบโดย RAKENNUSTIETO The Building Information Foundation RTS sr ซึ่งเป็นการทดสอบการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือที่เรียกกันว่า VOC (Volatile Organic Compounds) ของวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ในภายในอาคาร โดยจัดแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ class M1 M2 และ M3 โดย class M1 คือค่าที่ดีที่สุดหรือวัสดุมีการปล่อยสาร VOC และกลิ่นออกมาน้อยที่สุดนั่นเอง

 

ECA หรือ European Compliance Assessment (ISO 14001) คือ มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Systems) เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่กำหนดโดยองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ (The International Organization for Standardization) เพื่อเป็นมาตรฐานสากลในการกำหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมาตรฐานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกอบรมพนักงานในด้านการจัดการ ด้านความรับผิดชอบรวมถึงระบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรภายใต้หลักการ การป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution), การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย (Compliance Obligation) และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

 

ECA หรือ European Compliance Assessment (OHSAS : ISO 18001) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั่วโลกที่ให้มีโครงสร้างทั่วไปที่เข้าใจได้สำหรับการจัดการปัญหาความปลอดภัยและสุขภาพเกี่ยวกับอาชีพ เพื่อส่งเสริมวิธีการทำงานที่ปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน รูปแบบของมันเทียบเท่ากับ ISO 9001 และ 14001 จุดประสงค์คือ

 • การสร้างความมั่นใจว่ามีการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 • แสดงให้หน่วยงานทางกฎหมายเห็นว่าองค์กรมีความจริงจังต่อประเด็นนี้
 • มีแนวโน้มที่จะได้อัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่า โดยแสดงให้บริษัทประกันภัยเห็นว่าองค์กรได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง

วันนี้เราขอยกตัวอย่างสินค้าประเภท "ห้องน้ำสำเร็จรูป" ที่ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้นนั่นคือแบรนด์ Cuboid โดย Siam Stylam 

ห้องน้ำสำเร็จรูปผลิตจากวัสดุคอมแพคลามิเนต (Compact Laminate) ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของกระดาษและเรซินอัดเป็นแผ่นบางๆ ด้วยความร้อนสูง มีความหนาประมาณ 12 มม.

 • วัสดุคอมแพคลามิเนตไม่ได้มีเฉพาะลายไม้เท่านั้น แต่สามารถผลิตเป็นลวดลายและสีสันต่างๆได้ เช่น สีพื้น ลายหิน ลายกราฟิก  
 • มีหลากรุ่นหลายสไตล์ PRO  series DURA, PRO  series MAX, PRO  series, ROLON, PRO  series LANTO, PRO  series NUVO, PRO  series RORZO, PRO  series ZONA 
 • สามารถทำผิวแบบ Super Matte (ด้านพืเศษ หรือ Anti-finger Print) และ แบบ High gloss  (เงาพิเศษ) ได้
 • ขนาดของแผ่นไฮเพรสเชอร์ลามิเนตที่นำมาทำแผ่นคอมแพคลามิเนตคือ  1300 x 3050  mm.  สามารถทำขนาดใหญ่พิเศษได้คือ  1860 x 3660 และ 1860 x  4320 mm.
 • มีสินค้าในหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แผ่นกั้นโถปัสสาวะ ตู้ลอคเกอร์ เพื่อช่วยให้งานดีไซน์ภายในโครงการมีความกลมกลืนกัน 

 

*โปรดตรวจสอบ รุ่น ขนาด สี และผิวสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการสเปคสินค้าเพื่อความถูกต้องแม่นยำ และเพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานสินค้า 

สอบถามข้อมูล และติดต่อแบรนด์ได้ที่ FINENESS Call Center: (+66) 2 865 2289 

Email: info@finenesslam.com, finenesslaminates@gmail.com, Website: www.finenessslam.com, Facebook: Finenesslam, Pinterest: Finenesslam, Instagram: Finenesslam,Youtube: Fineness Laminate

 

#Wazzadu #Fineness #laminate #premiumlaminate #laminatetexture #solidcolorlaminate 

#ลามิเนต #ลามิเนตปิดผิว #ลามิเนตลายไม้ #ลามิเนตพรีเมียม

 • MILLTOWNNELSON

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • OCEAN SIDE

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • MARIBOR

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • ELEGENT NELSON

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • CANYONOAK

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • FROZEN WOOD

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • MANHATTON BANANA WOOD

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • CLOVEROAK

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • DIMTEAKALLOVER

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • MINERALASH

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • ICONIC TEAK

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • WEDDING CAKE

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • NICE ROMA

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • ICE CREAM WOOD

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • PLANKED WOOD

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • CANYONMONUMENTOAK

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • DARKTAKOJ

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • CLOVEROAK

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • DIMTEAKALLOVER

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
 • SUMMER NELSON

  วัสดุปิดผิวผนัง ลามิเนตปิดผิว

  Online
บริษัท : บจก. สยาม สไตแลม
Brand : Siam Stylam
ชื่อ Product Brand : Cuboid
ประเภทสินค้า : เป็นวัสดุปิดผิวห้องน้ำ และห้องน้ำสำเร็จรูป (Toilet Partition)

สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : 086-3138571 หรือ 02-865-2289

...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
water ladder

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ