วัสดุจากอาคารโครงสร้างดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ! ลดโลกร้อนอย่างไร ?

ภาพจาก https://www.irandestination.com

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นทุกวัน เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอนาคต  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสภาพอากาศทั่วโลก สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก 

ผลกระทบที่น่าสยดสยองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า การระบาดของโรค ฯลฯ และวิกฤตการณ์ของมนุษย์ เช่น ความอดอยาก ความยากจน การอพยพครั้งใหญ่ และสงคราม

ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาคารโดยเฉลี่ยใช้พลังงาน 40% ในการสร้างและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครึ่งหนึ่งจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ฯลฯ และการผลิตปูนซีเมนต์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้จะดักจับความร้อนจากแสงอาทิตย์บนพื้นผิวโลก การก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมในทุกวันนี้ คือสิ่งที่มีผลทำให้โลกร้อนขึ้น และเพิ่มภาระให้กับโลกใบนี้ 

ภาพจาก https://www.irandestination.com

ถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อโลก


ในสถานการณ์ปัจจุบัน ควรให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านการออกแบบอาคาร  สถาปนิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างอาคาร
เราควรปฏิบัติตามพันธกรณีต่อโลกของเราในการเห็นว่าความยั่งยืนนั้นคือเป้าหมายของการประสบความสำเร็จทางการออกแบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกต้อง และมาพร้อมจิตสำนึกร่วมกันในการลดโลกร้อน การศึกษาวัสดุก่อสร้างจึงมีความสำคัญสูงสุด


วัสดุพื้นถิ่นโครงสร้างดินภูมิปัญญาที่ช่วยโลก 

วัสดุพื้นถิ่น- วัสดุที่ใช้แบบดั้งเดิมและวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นจัด  เป็นวัสดุที่อยู่ภายใต้การพิจารณามากขึ้นในการใช้งาน แทนที่การมองถึงวัสดุทดแทนจากระบบอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว  ทุกวันนี้ด้วยความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้น วัสดุท้องถิ่นและแนวคิดทางด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหรือ Vernacular Architecture ถูกนำมาทบทวนอีกครั้ง 

Earthen Materials (วัสดุดิน) เป็นวัสดุก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้ วัสดุก่อสร้างดินเบื้องต้น ได้แก่ อิฐอะโดบี– สิ่งเหล่านี้ทำจากดินเหนียว ทราย และฟาง ส่วนผสมถูกหล่อในแม่พิมพ์เปิดบนพื้น และตากแดดให้แห้ง (ไม่ใช่เตาเผา) เป็นวัสดุก่อสร้างที่ทนไฟ ทนทาน แต่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ปลอดสารพิษ ซึ่งให้มวลความร้อนเพียงพอแก่อาคารเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ในสถานที่ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่ง

 

โครงสร้างที่โดดเด่นที่ทำจากอิฐอะโดบี ได้แก่อาคารทางสถาปัตยกรรมที่จัดได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก 

ภาพจาก https://www.irandestination.com

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโครงสร้างดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Arg-e-Bam (อร๊าก - เอ๋อแบม)  โครงสร้างอะโดบีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในแบม ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอิหร่าน แบมตั้งอยู่ที่ขอบด้านใต้ของที่ราบสูงอิหร่าน ในสภาพแวดล้อมแบบทะเลทรายในเคอร์มาน

ป้อมปราการแบม Bam Citadel หรือชื่อพื้นเมืองเรียกว่า Arg-e Bam ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองและปราสาทเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ที่อยู่กลางทะเลทรายที่สวยที่สุดในโลก ปราการแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายไหม ย้อนกลับไปในสมัยจักรวรรดิอะคีเมนิดจักรวรรดิแรกของเปอร์เซียที่มีความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองได้เริ่มต้นยุคแห่งเปอร์เซีย ได้เริ่มสร้างป้อมปราการที่นี่ขึ้นในปี 579-323 ก่อนคริสตกาล และตั้งอยู่ในทำเลของเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าสำคัญระหว่างจีน,คาซัคสถานและคีร์กีซสถาน โดยอาณาจักรแห่งนี้มีสินค้าส่งออกคือ ผ้าไหมและผ้าฝ้ายป้อมปราการแบม ได้มีการต่อเติมเรื่อยมา จนมาถึงในศตวรรษที่ 17 จึงได้บูรณะจนมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นอยู่นี้

ชมป้อมแบมมีความยิ่งใหญ่ดุจปราสาทราชวังโดยล้อมรอบด้วยอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนจึงเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ และเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์

แต่ในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2003 ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นทำให้ป้อมปราการบางส่วนถูกทำลาย หลังจากนั้นประธานาธิบดีอิหร่าน จึงจัดให้ทะนุบำรุงและปรับปรุงป้อมแบมขึ้นมาใหม่เพื่อให้แข็งแรงกว่าเดิม ปัจจุบันป้อมปราการแบม ได้รับการจดทะเบียนโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกที่มีคุณค่าภายใต้คำสามคำ “แบม ภูมิทัศน์ และวัฒนธรรม”

ภาพจาก https://www.irandestination.com

ภาพจาก https://www.irandestination.com

สร้างจากวัสดุพื้นถิ่น

Adobe  เป็นวัสดุก่อสร้างที่ทำจากดินและวัสดุอินทรีย์ Adobeเป็นภาษาสเปนสำหรับคำว่า
" mudbrick " แต่ในบางภูมิภาคที่พูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของสเปนคำนี้ใช้เพื่ออ้างถึงการก่อสร้างด้วยดินชนิดใดก็ได้ อาคารอะโดบีส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายกับอาคารที่ทำด้วยซังและอาคารดินที่ถูกกระแทก Adobe เป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดและมีการใช้งานทั่วโลก

วัสดุเหล่านี้ช่วยลดโลกร้อนเพราะ
1. การใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาง่ายทำให้ไม่ต้องมีต้นทุนทางการขนส่งมากนัก
2. เป็นวัสดุอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
3. เป็นวัสดุที่ไม่กักเก็บความร้อนทำให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในการเปิดเครื่องปรับอากาศมากจนเกินความจำเป็นถ้าเทียบกับคอนกรีตในปัจจุบัน 

เรียบเรียงโดย Wazzadu Encyclopedia ซึ่งเป็นทีมวิจัย และพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ และวัสดุศาตร์ทางด้านสถาปัตย์ฯ

สำหรับท่านที่สนใจในนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อเพื่อโปรโมตผลงานของท่านเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการออกแบบ, เทคโนโลยี, วัสดุศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้คนได้แล้วที่ wazzadu .com. โดย inbox เข้ามาได้ที่  www.facebook.com/Wazzadu

ติดตามเนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจของ Wazzadu Green ได้ที่


Material and Design Innovation

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
Virtual Exhibition : Siam Yamato Steel Company Limited (SYS)

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
Virtual Exhibition : Smartblock

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ