หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบสี สำหรับงานตกแต่งพื้นที่ภายในอาคาร (Color and Space design for interior design)

แนวทางการเลือกสี และนำไปใช้นั้นมีผลต่อการออกแบบภายในอาคารเป็นอย่างมาก การเลือกใช้สีของนักออกแบบ หรือสถาปนิกสามารถเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องและอาคารได้ และยังส่งผลต่อการใช้งานของฟังก์ชั่นนั้นอีกด้วย

สีของส่วนต่างๆภายในห้องจะเพิ่มการรับรู้พื้นผิวของผู้ใช้อาคาร และสามารถเปลี่ยนสัดส่วนของห้อง อารมณ์และบรรยากาศให้สงบหรือตื่นเต้นได้ หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบสีจะช่วยให้นักออกแบบ สถาปนิก และผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจพื้นฐานการเลือกใช้สี และนำไปปรับใช้กับวัสดุต่าง ๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

โดยวันนี้ Wazzadu Encyclopedia ได้ทำการสรุปข้อมูล หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบสี สำหรับงานตกแต่งพื้นที่ภายในอาคาร (Color and Space design for interior design) เพื่อให้นักออกแบบ สถาปนิก และผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ และต่อยอดในการทำงานได้ โดยเนื้อหาจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้น ติดตามชมได้เลยครับ

หลักการออกแบบจัดองค์ประกอบสี สำหรับงานตกแต่งพื้นที่ภายในอาคาร (Color and Space design for interior design)

แนวทางการใช้ปริมาณของสีในการออกแบบภายใน  (Volumetric Approaches to Color)

การทาสี หรือเลือกใช้วัสดุเดียวกันทุกด้านของผนังห้อง มักส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้อาคาร การเลือกใช้วิธีนี้อาจะทำให้รู้สึกว่าห้องกว้างขึ้น หรือเล็กลงก็ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้สี และวัสดุภายในห้อง 

ดังนั้นการเลือกใช้ปริมาณสีที่เหมาะสม ควรเน้นไปที่ผนังด้านใดด้านหนึ่งของห้อง เพื่อเน้นการใช้ฟังก์ชั้น และทำให้ห้องดูกว้างขึ้น

  • องค์ประกอบภายในห้อง เช่น เฟอร์นิเจอร์สามารถช่วยทำให้ดูกว้างขึ้นได้ โดยการเลือกใช้สีที่เข้าคู่กับผนังนั้น จะช่วยดึงความสนใจไปที่ขนาดของห้อง

แนวทางการใช้ปริมาณของสีในการออกแบบภายใน  (Volumetric Approaches to Color)

ดีเทลการใช้ปริมาณของสีในการออกแบบภายใน

การใช้สีในระนาบแนวตั้ง และแนวนอนของผนังภายในห้อง (Planar Approaches to Color)

วิธีนี้สามารถใช้สี หรือวัสดุเพื่อเน้นผนังในห้องด้านใดด้านหนึ่งเป็นระนาบยาวต่อเนื่องทั้งแนวตั้ง และแนวนอน เช่นผนังห้องโถง ผนังห้องที่มีความสูงหลายชั้น และห้องใต้หลังคา

โดยการเลือกใช้แนวทางนี้จะช่วยดึงดูดสายตาไปยังพื้นที่บริเวณนั้น ทำให้วัตถุโดดเด่น เช่นโคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ งานศิลปะ หรือแม้กระทั่งหน้าต่าง นอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผนังภายในห้องดูใกล้ หรือไกลออกไปได้

  • การทาสี หรือกรุผิวด้วยวัสดุชนิดเดียวกันเป็นระนาบยาวต่อเนื่องจะช่วนเน้นองค์ประกอบอื่น ๆ ภายในห้อง
  • การเพิ่มสีสันให้กับผนังที่ขนานกันจะช่วยให้ห้องต่าง ๆ ดูเป็นพื้นที่เดียวกันช่วยในการกำหนดฟังก์ชั่น

การใช้สีในระนาบแนวตั้งและแนวนอนของผนังภายในห้อง (Planar Approaches to Color)

ดีเทลการใช้สีในระนาบแนวตั้งและแนวนอนของผนังภายในห้อง แบบ A

การใช้สีในระนาบแนวตั้งและแนวนอนของผนังภายในห้อง (Planar Approaches to Color)

ดีเทลการใช้สีในระนาบแนวตั้งและแนวนอนของผนังภายในห้อง แบบ B

การเน้นองค์ประกอบในงานออกแบบ (Emphasizing Design Elements)

การเน้นย้ำองค์ประกอบภายในห้อง ไม่ว่าจะเป็นขอบประตู หน้าต่าง เสา เพดาน หรือการเชื่อมโยงของวัสดุกรุผิวภายในห้อง สามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้อาคารได้หลายแง่มุม เช่น การทาสีหรือใช้วัสดุสีเข้มกว่าวัตถุที่อยู่ติดกัน จะให้ให้วัตถุนั้นเหมือนลอยได้

หรือการใช้สีและวัสดุ เพื่อเน้นถึงความสำคัญของพื้นที่นั้น เช่น การใช้ประตูสีแดงช่วงบริเวณของผนังขาว เป็นต้น

  • การใช้สีและวัสดุที่ตัดกับสิ่งรอบข้าง เพื่อเน้นให้โครงสร้างดูโดดเด่น
  • การเชื่อมต่อพื้นที่ โดยกว่าใช้สีที่เข้ม หรืออ่อนกว่าตัดกับบริเวณรอบๆ เช่นใช้พื้นห้องสีเดียวกันเป็นแนวยาวตัดกับสีของผนัง

การเน้นองค์ประกอบในงานออกแบบ (Emphasizing Design Elements)

ดีเทลการเน้นองค์ประกอบในงานออกแบบ แบบ A

การเน้นองค์ประกอบในงานออกแบบ (Emphasizing Design Elements)

ดีเทลการเน้นองค์ประกอบในงานออกแบบ แบบ B

การเปลี่ยนสัดส่วนภายในห้อง (Changing the Proportions of a Room)

การเลือกพื้นที่ในการใช้สี และวัสดุสามารถช่วยปรับเปลี่ยนสัดส่วนของห้องได้ การใช้สี และวัสดุเพียงครึ่งนึงของผนัง ไม่ว่าจะเป็นโทนเข้มกว่าหรืออ่อนกว่า จะช่วยเพิ่มมิติ และลูกเล่นให้กับผนังหรือฝ้าเพดานได้

และยังช่วยเปลี่ยนการรับรู้สัดส่วนห้องของผู้ใช้อาคาร ทำให้ห้องดูใหญ่ หรือเล็กลง นอกจากนี้ยังช่วยทำให้องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น งานศิลปะ หรือเฟอร์นิเจอร์โดดเด่นขึ้น

  • การเพิ่มสีสันให้กับผนังส่วนล่างเพียงครึ่งเดียว จะสามารถแบ่งสัดส่วนขององค์ประกอบอื่นๆ ได้เช่น เฟอร์นิเจอร์ และงานศิลปะ เป็นต้น
  • การทาสี หรือเลือกใช้วัสดุสีเข้มของฝ้าเพดาน จะช่วยลดความรู้สึกสูงของห้องได้

การเปลี่ยนสัดส่วนภายในห้อง (Changing the Proportions of a Room)

ดีเทลการเปลี่ยนสัดส่วนภายในห้อง แบบ A

การเปลี่ยนสัดส่วนภายในห้อง (Changing the Proportions of a Room)

ดีเทลการเปลี่ยนสัดส่วนภายในห้อง แบบ B

องค์ความรู้ทฤษฏีการออกแบบสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เขียน และเรียบเรียงโดย Wazzadu Encyclopedia

อ้างอิงข้อมูลจาก 

  • The Interior Design Reference and Specif book

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
"Phuket Renovation 2023"

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ