ปัญหาโครงสร้างคอนกรีตแตกร้าวในอาคารที่พักอาศัย บ้าน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ รีสอร์ท เนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม มีวิธีป้องกันและแก้ไขอย่างไร

บ้านร้าว ปูนแตก เกิดจากอะไร

สาเหตุของรอยร้าวบนผนังบ้านหรืออาคารที่พักอาศัยนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ โดยสามารถแบ่งออกเป็นสาเหตุหลักๆ ดังนี้ 

 • รอยร้าวของปูนฉาบหรือสี ลักษณะของรอยร้าวเป็นเส้นเล็กๆ ไม่มีทิศทางหรือมีลักษณะแตกลายงา สาเหตุเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้สัดส่วน ฉาบผิดขั้นตอนหรือผิดวิธี รวมทั้งการใช้สีที่ไม่มีคุณภาพ รอยร้าวลักษณะนี้ไม่เป็นอันตรายกับโครงสร้าง วิธีการซ่อมแซมคือฉาบสกิมโค๊ทปิด หรือติดวอลเปเปอร์    
 • รอยร้าวที่เกิดจากการหดขยายตัวที่ไม่เท่ากันของวัสดุก่อสร้าง รอยร้าวมักเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อของวัสดุ เช่น รอยต่อระหว่างผนังกับเสา รอยต่อของผนังกับวงกบประตูหน้าต่าง รอยต่อระหว่างโครงหลังคากับผนัง ไม่ได้เสียบเหล็กหนวดกุ้งในขั้นตอนการผูกเหล็กเสริมแรง หรือไม่ได้ใส่คานทับหลังให้ถูกต้องในขั้นตอนการก่อสร้าง รอยร้าวลักษณะนี้ยังไม่อันตรายถึงขั้นส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตเสียหาย สามารถแก้ไขได้โดยการอุดรอยต่อเพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นจึงฉาบปิดให้เรียบร้อย
 • รอยร้าวจากการวิบัติของโครงสร้าง ลักษณะของรอยร้าวค่อนข้างใหญ่จนสามารถมองเห็นด้านนอกได้ หรือเป็นรอยที่ปรากฏขึ้นบริเวณโครงสร้างสำคัญ เช่น เสาหรือคาน ในขั้นแรกให้ประเมิณน้ำหนักที่โครงสร้างรองรับอยู่ก่อนว่าโอเวอร์โหลดหรือไม่ หากขนของออกแล้วรอยร้าวยังเพิ่มขึ้นควรรีบซ่อมแซมโดยด่วน อีกสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของโครงสร้าง หรือการคำนวณโครงสร้างที่ผิดพลาด ต้องให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาประเมิณความเสียหายและรีบแก้ไขโดยด่วนเช่นกัน
 • ปูนแตกร้าวจนเห็นเหล็กเส้นที่เป็นสนิม ระยะเริ่มอาจจะเป็นรอยร้าวก่อนแล้วจึงลุกลามเป็นลักษณะของปูนที่กะเทาะแตกออกมา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณดาดฟ้า เสาหรือโครงสร้างที่อยู่ติดกับดิน เนื่องจากเดิมทีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นเคยเป็นทะเลมาก่อนจึงมีคลอไรด์เจือปนอยู่ในน้ำใต้ดินสูง ทำให้คอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ในดินบริเวณนี้มีโอกาสเกิดสนิมได้ หากปล่อยไว้จะทำให้โครงสร้างเสียหายและอันตรายมาก แต่สามารถแก้ไขและป้องกันได้อย่างง่ายดายด้วยการติดตั้ง คอนกรีต แอโนด

คอนกรีตแอโนดคืออะไร มีวิธีการทำงานอย่างไร

คอนกรีต แอโนด (Concrete Anode) มีลักษณะเป็นก้อนกลมเล็กมีลวดยาวออกมาสองข้างไว้สำหรับผูกติดกับเหล็กเส้นหรือเหล็กเสริมที่อยู่ในคอนกรีต มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

เหล็กเสริมที่อยู่ในคอนกรีตนั้นจะมีออกไซด์ฟิล์มเคลือบผิวเหล็กไว้ ออกไซด์ฟิล์มนี้เกิดขึ้นจากความเป็นด่างของคอนกรีต ดังนั้นหากมีน้ำหรือละอองความชื้นแทรกซึมเข้าไปทำลายออกไซด์ฟิล์มที่เคลือบผิวเหล็กนี้ เหล็กเสริมคอนกรีตจะมีการทำปฏิกิริยาถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากส่วนที่ไม่ปนเปื้อนไปยังส่วนที่ปนเปื้อนคลอไรด์ส่งผลให้เหล็กเป็นสนิม 

คอนกรีต แอโนด ผลิตจาก Zinc Anode ห่อหุ้มด้วย Alkali-Activated Mortar การทำงานคือ Zinc Anode จะช่วยจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงไปยังเหล็กเสริมส่วนที่ปนเปื้อนคลอไรด์โดยอาศัยความต่างศักย์ระหว่าง Zinc Anode และเหล็กเสริมในคอนกรีต ทดแทนการถ่ายเทประจุระหว่างเหล็กเสริมทั้งสองส่วน 

จากตารางด้านบนจะเห็นว่าหากติดตั้ง คอนกรีต แอโนด แล้วจะทำให้บ้านพักอาศัยมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิมถึงสองเท่าเลยทีเดียว ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียง 2% เท่านั้น

คอนกรีต แอโนด สามารถติดตั้งได้ทั้งในขั้นตอนการก่อสร้างหรือติดตั้งภายหลังได้ หากต้องการติดตั้งเพิ่มในภายหลังเพื่อป้องกันการเกิดสนิม หรือต้องการซ่อมแซมในกรณีที่เหล็กเสริมของโครงสร้างคอนกรีตเป็นสนิมจนปูนแตก สามารถทำได้โดยการกะเทาะปูนออกจนเจอเหล็กเสริมแล้วขัดสนิมออกให้หมดจากนั้นจึงติดตั้ง คอนกรีต แอโนด แล้วฉาบปูนปิดผิวให้เรียบร้อย

สาเหตุที่ปูนระเบิดหลังจากเพิ่งทำการซ่อมคือ ช่างไม่ได้ติดตั้ง คอนกรีต แอโนด เพียงแค่ทำการตัดเชื่อมเหล็กใหม่แล้วฉาบทับด้วยปูนใหม่ ซึ่งปูนใหม่จะมีความเป็นด่างไม่เท่ากับปูนเก่า จึงเป็นการเร่งปฏิกิริยาการเกิดสนิมให้เร็วขึ้นกว่าเดิมส่งผลให้ปูนระเบิดอย่างรวดเร็ว   

จากตารางจะเห็นว่าหากทำการติดตั้ง คอนกรีต แอโนด ที่บริเวณท้องพื้นของดาดดฟ้าอาคารพาณิชย์ จะช่วยให้อาคารมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิมเกือบสองเท่าและช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายลงได้ถึงเกือบ 40% เลยทีเดียว

นอกเหนือจากเสาและคานคอดินแล้ว ดาดฟ้ายังเป็นอีกจุดที่เหล็กเสริมโครงสร้างคอนกรีตมีโอกาสเกิดสนิมได้ง่ายเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้มักมีน้ำขัง หากไม่มีการบำรุงรักษาระบบกันซึมและระบบระบายน้ำที่ดีอย่างต่อเนื่อง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำจะสามารถแทรกซึมเข้าไปทำปฏิกิริยากับเหล็กเสริมในคอนกรีตทำให้เกิดสนิมได้ มักจะพบได้กับโครงสร้างที่อายุ 10 ปีขึ้นไป

นอกเหนือจากการติดตั้ง คอนกรีต แอโนด แล้วสำหรับดาดฟ้าอาคารแนะนำให้ใช้น้ำยาเคลือบคอนกรีต Biotough+ เพื่อช่วยอุดรูพรุนในเนื้อคอนกรีตเสริมอีกชั้น ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดสนิมในเหล็กเสริมคอนกรีตได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้คอนกรีตแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีก 3-5 เท่าเลยทีเดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของน้ำยาเคลือบคอนกรีต Biotough+ ได้ที่ https://www.wazzadu.com/article/5816

คอนกรีต แอโนด ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 3029-2563 และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 12696 Cathodic Protection of Steel in Concrete และยังได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2563 อีกด้วย มีการใช้งานมาแล้วหลายโครงการในไทยและต่างประเทศ ดังนี้

 • โครงการ Long Son Petrochemicals Complex ประเทศเวียดนาม
 •  โครงการกำจัดขยะอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า Industrial Waste Power Plant (IWPP) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 • โครงการซ่อมแซมเส้นทางสายวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ด่านทับช้าง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
 • ท่าเทียบพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ และสะพานบางปะกง

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงค์นี้

>> TMP-ไทยมารีนโพรเทคชั่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0909406691

อีเมล์ sales@thaimp.co.th

 

#TMP #ThaiMarineProtection #SacrificialAnode #CathodicCorrosionProtection #ConcreteAnode #RienforcedConcreteStructure #SpecialCoating #Biotough+ #กันสนิม #ป้องกันสนิม #เหล็กเสริมคอนกรีต #เหล็กเสริม #สีป้องกันสนิม #วิธีแคโทดิก #คอนกรีตแตกร้าว #คอนกรีตระเบิด #คอนกรีตแอโนด #สังกะสีกันกร่อนสำหรับป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต #มอร์ตาร์ควมคุมการกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างในคอนกรีต #ไทยมารีนโพรเทคชั่น

 • มอร์ต้าร์ควมคุมการกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างในคอนกรีต (Concrete Anode)"

  โครงสร้าง อุปกรณ์โครงสร้างอื่นๆ

  1,500 บาท/ตารางเมตร

  Online
TMP INNOVATION
ปัจจุบัน TMP (บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด) ได้สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่และศักยภาพในการผลิตสูงขึ้น เพื่อรองรับต่อความต้องการใช้งานโลหะกันกร่อน (Sacrificial Anode) ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการป้องกันสนิมโครงสร้างโลหะของลูกค้าให้มากขึ้น TMP จึงเริ่มทำการขยายธุรกิจจากผู้ผลิตโลหะกันกร่อน (Sacrificial Anode) เพียงอย่างเดียว ไปสู่ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมครบวงจร (Corrosion Control Business) ภายในอนาคต

555/8 ม.12
บางภาษี, บางเลน
Nakhon Pathom 73130
ไทย ...
...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ