อยากยืดอายุการใช้งานให้กับโครงสร้างอาคาร ต้องทำอย่างไร...?

โครงสร้าง (Structure) ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อตัวสถาปัตยกรรม หรือ มีความสำคัญต่อตัวอาคารเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความปลอดภัยของอาคาร และผู้ใช้งานภายในอาคารโดยตรง หลักๆ แล้วโครงสร้างอาคารมักจะมีส่วนประกอบของคอนกรีต และเหล็กเป็นส่วนใหญ่ ถ้าหากใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และมีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ตัวโครงสร้างก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายสิบปี

แต่ในขณะเดียวกันแม้ตัวโครงสร้างจะถูกออกแบบมาดีแล้ว แต่สภาพแวดล้อมในบางพื้นที่ เช่น โครงสร้างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงจากน้ำเค็ม(พื้นที่ริมฝั่งทะเล) หรือ  พื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขังบ่อย รวมไปถึงลักษณะการใช้งานอาคารบางรูปแบบ เช่น อาคารที่โครงสร้างแช่ตัวอยู่ในน้ำตลอดเวลา อาคารอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะเปียกชื้นได้ อาคารอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมี หรือ ใช้ความร้อนสูงอยู่ตลอดเวลา ก็อาจมีผลต่ออายุการใช้งานของโครงสร้างด้วยเช่นกัน

จากปัจจัยที่กล่าวไปในข้างต้น ถ้าหากตัวโครงสร้างไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมดังกล่าวอย่างถูกต้องตั้งแต่ต้น หรือ ขาดการดูแลรักษาที่ดีพออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ก็อาจจะทำให้ตัวโครงสร้างมีอายุการใช้งานได้สั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น และอาจเกิดปัญหาที่สุ่มเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากสาเหตุโครงสร้างผุพังเพราะเหล็กโครงสร้างขึ้นสนิม หรือ โครงสร้างคอนกรีตเกิดการระเบิด หลุดร่อน หรือ แตกร้าวเนื่องจากเหล็กเสริมในคอนกรีตเกิดสนิม ซึ่งปัญหาดังกล่าวถ้าหากเกิดขึ้นแล้วย่อมสร้างความวิตกปวดหัวให้กับเจ้าของอาคารเป็นอย่างมาก

และจาก Pain Point ดังกล่าว แบรนด์ TMP-ไทยมารีนโพรเทคชั่น ที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาโลหะกันกร่อน (Sacrificial Anode) และการป้องกันสนิมโครงสร้างอาคาร จึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยยืดอายุการใช้งานโครงสร้างอาคาร ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น ประกอบด้วย

 1. มอร์ต้าร์ควบคุมการกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างในคอนกรีต (Concrete Anode) ช่วยป้องกันไม่ให้เหล็กเสริมในคอนกรีตเกิดสนิม ทำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 2. สีป้องกันสนิม SG Paint (มี 2 รุ่น) 

  - SG Paint (SGP001) สีป้องกันสนิม ใช้สำหรับทาบนพื้นผิวแห้ง สามารถทาบนสนิมได้

  - SG Paint (SGU201) สีป้องกันสนิม ที่สามารถทาบนพื้นผิวเปียก หรือ ทาใต้น้ำได้

 3. น้ำยาเคลือบคอนกรีตผิวแกร่ง Biotough + ช่วยเพิ่มความแกร่งที่ผิวคอนกรีตช่วยให้คอนกรีตทึบน้ำ ป้องกันรอบขีดข่วน ทนต่อสารเคมี ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่หลายสายพันธุ์

ซึ่งทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมา จะมีความจำเป็น และให้อรรถประโยชน์สำคัญในการใช้งานอย่างไรบ้างนั้น ตามมาชมกันได้เลยครับ

ทำไมต้องใช้คอนกรีต แอโนด (Concrete Anode)

 • ช่วยเพิ่มความสบายใจให้กับเจ้าของอาคาร ไม่ต้องเครียด และกังวลกับปัญหาโครงสร้างอาคารพังเสียหายก่อนเวลาอันควร อันเนื่องมาจากสาเหตุเหล็กเสริมภายในคอนกรีตเกิดสนิมจนทำให้โครงสร้างคอนกรีตเกิดการระเบิด หรือเกิดการแตกร้าว ปัญหาโครงสร้างอาคารที่พังเสียหายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องซีเรียสสำหรับเจ้าของอาคาร เนื่องจากโครงสร้างเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยโดยตรง และไม่ใช่จุดที่จะซ่อมแซมได้ง่ายๆ ด้วยวิธีทั่วไปเหมือนจุดอื่นๆ
 • ช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างอาคารที่ผุพังเสียหาย เนื่องจากเหล็กเสริมภายในคอนกรีตเกิดสนิมจนทำให้เสา ท้องพื้น และคานคอนกรีตระเบิด  หรือ เกิดการแตกร้าว จนเนื้อปูนหลุดร่อน ซึ่งปัญหาที่กล่าวมาถ้าหากได้เกิดขึ้นแล้ว ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการซ่อมแซม และถ้าหากซ่อมแซมผิดวิธี ปัญหานี้ก็จะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง
 • ไม่ต้องเสียเวลา และเสียโอกาศทางด้านธุรกิจ จากการที่ต้องปิดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากสาเหตุเหล็กเสริมภายในคอนกรีตเกิดสนิมจนทำให้โครงสร้างคอนกรีตเกิดการระเบิด หรือเกิดการแตกร้าว

ทำไมต้องใช้สีป้องกันสนิม (SG Paint)

มี 2 ประเภท ดังงนี้

สีป้องกันสนิมทั่วไป SG Paint (SGP001) 

 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้เวลาในการทาสี และมีอัตราการแห้งตัวอย่างสมบูรณ์ในแต่ล่ะชั้นน้อยกว่าสีเคลือบทั่วไปถึง 3 เท่า
 • ให้อรรถประโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย และคุ้มค่า เนื่องจากสามารถใช้ทาได้หลายพื้นผิว เช่น เหล็กชุบสังกะสี อลูมิเนียม คอนกรีต ไม้ พลาสติก และโดยเฉพาะโครงสร้างที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงจากน้ำเค็ม หรือ มีไอทะเล โครงสร้างนอกชายฝั่ง อาคาร สะพาน โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่เมือง

สีป้องกันสนิม ที่สามารถทาบนพื้นผิวเปียก หรือ ทาใต้น้ำได้ SG Paint (SGU201) 

 • ให้ความสะดวกรวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในกระบวนการปรับปรุงซ่อมแซม เพราะสามารถทาลงบนพื้นผิวที่โดนละอองไอน้ำ พื้นผิวที่เปียกชื้น หรือ พื้นผิวที่อยู่ใต้น้ำตลอดเวลาได้ทันที 
 • ไม่ต้องเสียเวลา และเสียโอกาศในการใช้พื้นที่ ในระหว่างการทา ไม่จำเป็นต้องหยุดกระบวนการทำงาน หรือ หยุดการใช้ประโยชน์พื้นที่ในบริเวณที่ปรับปรุงซ่อมแซม  

ทำไมต้องใช้น้ำยาเคลือบคอนกรีต (Biotough+)

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ที่พื้นผิวได้รับความเสียหายจากสารเคมี หรือ สภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรง เนื่องจากน้ำยาเคลือบคอนกรีต Biotough+ มีคุณสมบัติทำให้ผิวคอนกรีตแข็งแรงขึ้น 3-5 เท่า และยังช่วยให้คอนกรีตทนต่อสารเคมี ไม่ติดฝุ่น ลดการสะสมของคราบสกปรกต่างๆ ที่พื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประหยัดเวลา และค่าแรงงาน ในการทำความสะอาดคราบสกปรก เชื้อราและตะไคร่น้ำอยู่บ่อยๆ เนื่องจากน้ำยาเคลือบคอนกรีต Biotough+ มีส่วนผสมของ Anti Bio-Organism จึงป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่ ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญ ที่ทำให้แตกต่างจากสารเคลือบแบบเบสพียูทั่วไปที่ใช้งานแล้วมักเกิดเชื้อราและตะไคร่ตามมาเสมอ
 • ไม่ทำลายความสวยงาม และประสิทธิภาพดั้งเดิมของตัวสถาปัตยกรรม เนื่องจากน้ำยาเคลือบคอนกรีต Biotough+ เมื่อทาลงบนผิวคอนกรีตแล้ว ตัวน้ำยาจะมีลักษณะขาวขุ่นมีตะกอนเหลวเหมือนน้ำ ซึ่งจะซึมเข้าไปอุดรอยรั่วในผิวคอนกรีต (ช่วยให้คอนกรีตมีคุณสมบัติทึบน้ำแต่ไม่ปิดกั้นการถ่ายเทความร้อน) ไม่เป็นชั้นหนาๆ เคลือบที่ผิวเหมือนการทาแลกเกอร์ทั่วไป เพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าพื้นผิวคอนกรีตจะยังคงสภาพเดิมไม่มีรอยด่างจากการทาสารเคลือบ และยังช่วยป้องกันการเกิดคราบขาว (Efflorescence) ที่เกิดจากตัวคอนกรีตเองได้อีกด้วย
 • ให้ความคุ้มค่า นำไปใช้ประโยชน์กับงานคอนกรีตได้หลากหลาย สามารถนำไปใช้งานได้กับงานคอนกรีตสเกลเล็กๆ ไปจนถึงสเกลใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุดรอยแตกร้าวของคอนกรีต หรือ รอยต่อผนังกับปูนได้  นอกจากนี้ยังใช้ทาโครงสร้างคอนกรีตที่มีขนาดใหญ่ๆ ได้ เช่น สะพาน อาคารต่างๆ พื้นโรงซ่อมเครื่องบิน ดาดฟ้า โดยเฉพาะบริเวณที่วางแอร์ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับโครงสร้างอาคาร จากแบรนด์  TMP-ไทยมารีนโพรเทคชั่น

 • Biotough +

  วัสดุปิดผิวผนัง สีทาผนัง

  84 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • มอร์ต้าร์ควมคุมการกัดกร่อนของเหล็กโครงสร้างในคอนกรีต (Concrete Anode)"

  โครงสร้าง อุปกรณ์โครงสร้างอื่นๆ

  1,500 บาท/ตารางเมตร

  Online
 • SG Paint - SGP001

  วัสดุปิดผิวผนัง สีทาผนัง

  6,500 บาท/US Gallon

  Online
 • SG Paint - SGU201

  วัสดุปูพื้น อีพ๊อกซี่

  4,250 บาท/กิโลกรัม

  Online

สามารถกรอกข้อมูลความต้องการ Spec สินค้าได้ที่ลิงค์นี้

TMP-ไทยมารีนโพรเทคชั่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 090 9406691

อีเมล์ sales@thaimp.co.th

TMP INNOVATION
ปัจจุบัน TMP (บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด) ได้สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่และศักยภาพในการผลิตสูงขึ้น เพื่อรองรับต่อความต้องการใช้งานโลหะกันกร่อน (Sacrificial Anode) ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการในการป้องกันสนิมโครงสร้างโลหะของลูกค้าให้มากขึ้น TMP จึงเริ่มทำการขยายธุรกิจจากผู้ผลิตโลหะกันกร่อน (Sacrificial Anode) เพียงอย่างเดียว ไปสู่ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิมครบวงจร (Corrosion Control Business) ภายในอนาคต

555/8 ม.12
บางภาษี, บางเลน
Nakhon Pathom 73130
ไทย ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ