ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส สำหรับงานตกแต่งภายนอกอาคาร (ผนัง ฟาซาด และหลังคา)

ในการออกแบบตกแต่งงานสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบัน วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารได้มีการพัฒนาวัสดุทดแทนให้สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุทดแทนหินธรรมชาติ วัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ หรือ แม้แต่วัสดุทดแทนเหล็กรูปพรรณ (สำหรับงานตกแต่ง) โดยเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักของอาคาร ถ้าหากจะใช้เหล็กเพื่อตกแต่งโดยเฉพาะก็อาจจะมีราคาที่สูงและมีน้ำหนักมาก จนอาจไม่คุ้มค่าทั้งในแง่ของการใช้ประโยชน์ และงบประมาณ

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาวัสดุทางเลือกใหม่ขึ้นมา ก็คือ วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส ที่ใช้สำหรับตกแต่งภายนอกอาคารทดแทนเหล็กจริง โดยสามารถแสดงเส้นขอบหน้าตัดแบบเหล็กเอชบีม ไอบีม และเหล็กตัวซีได้ ซึ่งจะทำให้การออกแบบตกแต่งงานสถาปัตยกรรมมีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น โดยวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่น่าสนใจ ดังนี้

 • มีความแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ลม ฝน และความชื้น โดยไม่เป็นสนิม 
 • เป็นวัสดุที่ทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วยเทคโนโลยี X-TRUSION
 • ใช้ตกแต่งแสดงเส้นขอบหน้าตัดภายนอกอาคาร ทดแทนการใช้เหล็กเอชบีม และไอบีมได้ เนื่องจากมีรูปลักษณ์ที่เหมือนกับเหล็กเอชบีม ไอบีม และเหล็กรางน้ำ แต่มีน้ำหนักที่เบากว่า 6 เท่า และมีราคาที่ประหยัดกว่าการใช้เหล็กจริง 5 เท่า นอกจากนี้ยังเป็นวัสดุที่ลดการสะสมความร้อนได้ต่ำกว่าเหล็กถึง 30 เท่า อีกด้วย
 • เคลื่อนย้าย และติดตั้งได้ง่ายในเวลาที่รวดเร็ว ด้วยการใช้เครื่องมือช่างมาตรฐาน
 • สามารถทาสีน้ำอะคริลิค 100% ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน

นอกจากนี้วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส ยังมีขนาดที่หลากหลายให้เลือกใช้งาน ดังนี้

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล (W x L x D x H)

 • ขนาด 15 x 300 x 1.2 x 5 ซม.
 • ขนาด 22.3 x 300 x 1.2 x 5 ซม.
 • ขนาด 30 x 300 x 1.2 x 5 ซม.

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล พลัส (W x L x D x H)

 • ขนาด 22.3 x 300 x 1.2 x 8 ซม.
 • ขนาด 30 x 300 x 1.2 x 8 ซม.

ด้วยเหตุนี้เององค์ความรู้ หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ดีเทลการออกแบบติดตั้ง วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส สำหรับงานตกแต่งภายนอกอาคาร ที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้งานออกแบบและก่อสร้างออกมามีคุณภาพสูงสุด

ดังนั้น Wazzadu Encyclopedia x DECAAR by SCG จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส สำหรับงานตกแต่งภายนอกอาคาร (ผนัง ฟาซาด และหลังคา) มาเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้สถาปนิก วิศวกร ช่าง ผู้รับเหมา หรือผู้ที่สนใจ สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าว ไปใช้ต่อยอดในการทำงานของตนเองได้อย่างเป็นประโยชน์ ซึ่งเนื้อหาจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น ตามมาชมกันเลยครับ

ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส สำหรับงานตกแต่งภายนอกอาคาร (ผนัง ฟาซาด และหลังคา)

ประกอบด้วย

 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส กับผนังคอนกรีต 
 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณสันหลังคาเพิงแหงน
 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณเชิงชาย
 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณรางน้ำเชิงชาย
 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณปั้นลม
 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณปั้นลม กรณีหลังคา Low Slope
 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณหัวกระเบื้อง กรณีหลังคา Low Slope
 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส กับหลังคาเมทัลชีท
 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส กับหลังคาปั้นหยา
 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส ด้วยเทคนิคการต่อแผ่น
 • ดีเทลการออกแบบติดตั้งวัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส ด้วยเทคนิคการเข้ามุม

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส กับผนังคอนกรีต 

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณสันหลังคาเพิงแหงน

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณเชิงชาย

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณรางน้ำเชิงชาย

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณปั้นลม

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณปั้นลม

กรณีหลังคา Low Slope

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส บริเวณหัวกระเบื้อง

กรณีหลังคา Low Slope

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส กับหลังคาเมทัลชีท

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส กับหลังคาปั้นหยา

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส ด้วยเทคนิคการต่อแผ่น

ดีเทลการออกแบบติดตั้ง

วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส ด้วยเทคนิคการเข้ามุม

การเลือกใช้งาน วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส เพื่อให้เกิดความสวยงามและให้คุณค่าในการใช้งานสูงสุด ผู้ใช้ควรเลือกขนาดของวัสดุตกแต่ง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ หรือ สไตล์ของอาคารและบริบทสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ เป็นหลัก รวมไปถึงการพิจารณาลักษณะโครงสร้างในจุดที่จะติดตั้งว่ามีความแข็งแรงปลอดภัยมากน้อยเพียงใด

ถ้าหากผู้ใช้งานเลือกใช้ วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส ขนาดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของอาคารและพื้นที่ดังกล่าว ก็จะทำให้อาคารนั้นๆ มีความสวยงาม มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังให้ความแข็งแรงปลอดภัย มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง และทำให้ควบคุมเงินทุนได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสมอีกด้วย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล และรุ่น ซี-ชาแนล พลัส สำหรับงานตกแต่งภายนอกอาคาร (ผนัง ฟาซาด และหลังคา)

 • วัสดุตกแต่ง เอสซีจี รุ่น ซี-ชาแนล

  หลังคา เชิงชาย

  464 บาท/เส้น

  Online
 • Online

หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จัดทำและเรียบเรียงโดย Wazzadu Encyclopedia

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
สถาปนิก บูรพา 2566

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ