Smart Home คืออะไร?

ปัจจุบัน “ระบบ Smart Home” หรือ “Home Automation” เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนเริ่มนำมาใช้งานในที่พักอาศัยของตัวเองเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสำหรับที่พักอาศัยที่มาช่วยสร้าง ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน ให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนมีข้อสงสัยว่า ระบบ Smart Home ที่ทำให้คุณสามารถควบคุมและตรวจสอบที่พักอาศัยของคุณทั้งหมดผ่าน Smartphone เพียงเครื่องเดียวนั้นทำงานอย่างไร วันนี้ทางบริษัท Home Automation จะมาอธิบายการทำงานของระบบ Smart Home ให้คุณและจะทำให้คุณหลงรักระบบ Smart Home อย่างแน่นอน

“ระบบ Smart Home” หรือ “Home Automation” หรือที่รู้จักกันว่า “บ้านอัจฉริยะ” เกิดจากการนำเทคโนโลยีหลัก 3 รูปแบบมาทำงานร่วมกัน คือ “ระบบ Smartphone” เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการทำงานผ่านตัวกลางการสื่อสารทาง “อินเทอร์เน็ต” เชื่อมต่อกับ “เทคโนโลยี ioT” หรือ “Internet Of Things” ซึ่งการเชื่อมต่อของระบบทั้งหมดนั้นทำให้ “อุปกรณ์ Smart Home” ที่ติดตั้งภายในบ้านของคุณสามารถเชื่อมต่อกับ “Smartphone” ได้ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ “อุปกรณ์ Smarthome” สามารถทำงานผ่านเซ็นเซอร์และการทำงานรูปแบบเฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ได้ผ่าน “เทคโนโลยี ioT” นั่นเอง โดยคลื่นสัญญาณของอุปกรณ์ Smarthome จะมีรูปแบบเฉพาะที่มีความเหมาะสมกับอุปกรณ์เป็นคลื่นสัญญาณที่ใช้พลังงานต่ำทำให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเป็นสัญญาณรูปแบบ Always-On ทำให้ไม่เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลการใช้งาน

เมื่อเราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Smart Home ภายในที่พักอาศัยร่วมกับ Smartphone ของเราได้แล้ว สิ่งที่เราจะได้รับจากระบบ Smart Home คือสามารถควบคุม ตรวจสอบ ตั้งการแจ้งเตือน ทุกอย่างภายในบ้านของคุณได้ผ่าน Smartphone จาก ทุกที่ ทุกเวลา ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถคอยตรวจสอบว่ามีแสงสว่างดวงไหนภายในที่พักอาศัยของคุณทำงานอยู่บ้างหรือตรวจสอบด้านความปลอดภัยว่ามีประตูหรือหน้าต่างไหนที่เปิดอยู่และยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานต่างๆ เกิดขึ้น นอกจากนั้นด้วยอุปกรณ์ ที่คุณสามารถตั้งการทำงานอัตโนมัติหรือการตั้งเวลาการทำงานของอุปกรณ์ได้ทำให้เกิดเป็นระบบการทำงานอัตโนมัติ เช่น คุณสามารถตั้งเวลาการเปิด-ปิดของแสงสว่างได้อัตโนมัติ ตั้งเวลาการรดน้ำต้นไม้ได้ตามวันและเวลาที่คุณต้องการ เป็นต้น

ระบบ Smart Home มาเพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับคุณ

“ระบบ Smart Home” เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมาสร้างประโยชน์ให้คุณได้อย่างมากมาย 3 สิ่งสำคัญที่ระบบ Smart Home สามารถสร้างให้กับคุณได้อย่างชัดเจน คือ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และ การประหยัดพลังงาน ที่จะมาสร้างประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่างจากเดิมให้คุณเป็นอย่างมาก

"ความสะดวกสบาย"

เมื่อคุณสามารถควบคุมและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่พักอาศัยของคุณได้ทั้งหมด คุณก็สามารถสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านได้ผ่าน Smartphone จากทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นการทำงานแบบ Real-Time ทำให้คุณสามารถ เปิด-ปิด แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ได้ตามต้องการและยังสามารถสั่งงานให้หลายอุปกรณ์ทำงานได้พร้อมกันด้วยการกดปุ่มเพียงแค่ปุ่มเดียว เป็นการสร้าง Scene ยกตัวอย่างเช่น คุณต้องการเปิดโหมดดูหนังก็สามารถตั้งให้แสงสว่างเปิดเพียงเล็กน้อยและให้โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศทำงานโดยทันที เพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการดูหนังของคุณ นอกจากนั้นยังสามารถตั้งการทำงานอัตโนมัติของระบบได้อีกด้วย เช่น การขึ้น-ลงบันไดและให้แสงสว่างเปิดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่คุณตั้งการใช้งานไว้ ซึ่งระบบ Smart Home ยังสามารถตั้งค่าการทำงานอื่นๆ ได้อีกมากมายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้งาน

"ความปลอดภัย"

เมื่อระบบ Smart Home สามารถตรวจสอบการทำงานและตั้งการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลาทำให้วันที่คุณไม่อยู่ที่พักอาศัยก็สามารถตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ภายในที่พักอาศัยได้ 24 ชั่วโมง และระบบการแจ้งเตือนจะทำให้คุณสามารถทราบสถานะการทำงานที่เปลี่ยนไปของอุปกรณ์ได้แบบ Real-Time ซึ่งอุปกรณ์ Smart Home ถูกออกแบบมาเพื่อการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น Door/Window Sensor ที่คอยตรวจสอบสถานะการทำงานของประตูหรือหน้าต่าง หรือ Motion Sensor อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว คุณสามารถนำอุปกรณ์เหล่านี้มาทำงานเป็นระบบรักษาความปลอดภัยในวันที่คุณไม่อยู่ที่พักอาศัยได้ เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามา ระบบจะแจ้งเตือนมาที่ Smartphone ของคุณโดยทันทีและทำงานร่วมกับ Smart Siren เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนอัตโนมัติ นอกจากการรักษาความปลอดภัยจากบุคคลภายนอกแล้ว ระบบ Smart Home ยังออกแบบมาเพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้อาศัยอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Smoke Sensor หรือ CO Sensor เป็นต้น

"การประหยัดพลังงาน"

ในเชิงทฤษฎี อุปกรณ์ Smart Home เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานแบบ Always-On เพื่อรับและส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ทำให้อาจมีค่าไฟที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 บาท ต่อเดือนต่อจุด แต่ในเชิงปฏิบัติแล้วอุปกรณ์ Smart Home สามารถตั้งเวลาในการ เปิด–ปิดแสงสว่างได้อัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถจัดการเวลาการ เปิด–ปิด ได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญการที่คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานได้แบบ Real-Time ทำให้ตัดปัญหาเรื่องการลืมปิดไฟไปได้เลย และการตั้งการทำงานอัตโนมัติของระบบจึงทำให้คุณสามารถตั้งการ เปิด-ปิด แสงสว่างได้เมื่อใช้งานเท่านั้นเป็นการใช้พลังงานเมื่อจำเป็นและลดค่าใช้จ่ายของการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นได้เป็นอย่างดี

ระบบ Smart Home พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

เพราะ “ระบบ Smart Home” ถูกออกแบบมาพร้อมการใช้งานที่หลากหลายมากๆ และสามารถตั้งค่าการทำงานได้อย่างละเอียดและมีความยืดหยุ่นต่อผู้ใช้งานสูง ทำให้คุณสามารถออกแบบระบบได้ตามความต้องการของคุณที่สุดเพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว เรียกได้ว่า คุณสามารถออกแบบระบบ Smart Home ในแบบเฉพาะของคุณเองและระบบยังถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานเหมาะสมสำหรับทุกวัยอีกด้วย

“ระบบ Smart Home” จะกลายเป็นอนาคตของที่พักอาศัยที่อยู่ไม่ไกลตัวคุณอีกต่อไป มาเริ่มต้นการสร้างประสบการณ์ที่พักอาศัยที่แตกต่างไปจากเดิมที่พร้อมมาสร้างความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานที่เหนือกว่าให้กับคุณ มาเริ่มต้นกับ “บริษัท Home Automation” ที่พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ และตรวจสอบหน้างานเพื่อระบบที่ดีที่สุดเพื่อคุณกับบริการ ระบบ Smart Home ที่ครบวงจรที่สุดเพื่อคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการด้านสมาร์ทโฮม (Smart Home) และโฮมออโตเมชั่น (Home Automation) ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
"Phuket Renovation 2023"

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ