“Craft Trend 2017” นวัตกรรมในงานศิลปะหัตถกรรม ภูมิปัญญาที่รังสรรค์จากช่างไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2557 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ ศ.ศ.ป. ได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอันทรงคุณค่า (LUX by SACICT)” เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานหัตถกรรมไทยไปสู่งานหัตถกรรมร่วมสมัยที่มีดีไซน์และนำไปสู่โอกาสทางการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้และของแต่งบ้าน ทั้งนี้ คำว่า “LUX by SACICT” หมายถึง ความล้ำค่าด้านภูมิปัญญาของงานหัตถกรรมที่รังสรรค์จากช่างไทย ด้วยองค์ความรู้และทักษะฝีมือช่างจากรุ่นสู่รุ่น จนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนางานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าที่มีความร่วมสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นไทย

ในปี 2559 ศ.ศ.ป. ดำเนินงานโครงการ LUX by SACICT 2016 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนักออกแบบ และ ผู้ผลิต ร่วมกับชุมชนหัตถกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยยังคงเน้นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด Touch of Nature : Wild & Monsoon หรือ สัมผัสแห่งธรรมชาติ: ป่าเขา และ มรสุมซึ่งสะท้อนสีสันและความรู้สึกลงบนผลิตภัณฑ์

มาดูกันครับว่า“Craft Trend 2017” นวัตกรรมในงานศิลปะหัตถกรรม ภูมิปัญญาที่รังสรรค์จากช่างไทย จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง 

#Wazzadu #DecorativeSocialPlatform #WazzaduTALK #SACICT #ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง ประเทศ(องค์การมหาชน)

เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีชื่อย่อว่า SACICT (อ่านพ้องเสียงกับคำว่า "ศักดิ์สิทธิ์" ในภาษาไทย) เราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มคุณค่าหัตถศิลป์ไทย ให้ร่วมสมัยกับชีวิตและความต้องการปัจจุบัน ...
...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ