รวมข้อมูลวัสดุศาสตร์ และรูปแบบประตูบานเลื่อนแต่ละประเภท (Sliding Doors)

รวมข้อมูลวัสดุศาสตร์ และรูปแบบประตูบานเลื่อนแต่ละประเภท (Sliding Doors) 

Type: Decorative Material (วัสดุตกแต่ง)

Category: Sliding Doors (ประตูบานเลื่อน)

Element: องค์ประกอบของประตูบานเลื่อน 

 • กรอบประตู โดยวัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำคือ อะลูมิเนียม ยูพีวิซี เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ไม้จริงซึ่งจะเน้นไปในงานดีไซน์โชว์หน้าบานเป็นหลักและส่วนใหญ่และมักเป็นสไตล์ลอฟท์
 • ลูกฟัก สามารถเป็นวัสดุอะไรก็ได้แล้วแต่คอนเซปต์การออกแบบ ซึ่งนิยมใช้เป็นกระจกธรรมดา กระจกเทมเปอร์ ไม้ปาร์ติเคิล หรือแม้แต่ ไวท์บอร์ดหรือแมกเนติกบอร์ดก็สามารถทำได้ 
 • กระจกบานเปลือย คือบานกระจกทั้งบานเป็นแผ่นกระจกไม่ได้แยกส่วนประกอบเป็น กรอบประตูและลูกฟักเหมือนบานประตูที่ผลิตจากวัสดุชนิดอื่น มักใช้เป็นกระจกเทมเปอร์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 • มือจับ และ ฟิตติ้งหรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
 • ซิลิโคน ซีล สักหลาด

 

Trend: แนวโน้มการนำประตูบานเลื่อนไปใช้งาน

 • ปัจจุบัน Trend การออกแบบเน้นไปที่เรื่องของ User centric ซึ่งคือการคำนึงถึงผู้ใช้งานมากขึ้น ตอบโจทย์ Universal Design โดยมีการออกแบบที่เอื้อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุมากขึ้น เนื่องจากประตูบานเลื่อนนั้นใช้แรงในการเปิดน้อยกว่าประตูบานเปิดหรือประตูลักษณะอื่นมาก ทั้งยังอุปกรณ์มือจับที่ใช้กับบานเลื่อนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะมือจับดึงหรือมือจับก้านยาว ซึ่งสะดวกในการเิด-ปิดมากกว่าลูกบิด หรือมือจับก้านโยก
 • ปัจจุบันสภาพความเป็นเมืองของสังคมนั้นขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้พื้นที่ถูกใช้งานอย่างรัดกุมและถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็น Multi Function มากขึ้น ซึ่งประตูบานเลื่อนสามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างดี เช่น คอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด นิยมใช้ประตูบานเลื่อนกั้นระหว่างห้องครัวและห้องนั่งเล่น สามารถปิดประตูเมื่อใช้งานเพื่อป้องกันควันหรือกลิ่นอาหาร และเปิดประตูเพื่อเชื่อมต่อห้องนั่งเล่นและห้องครัวเพื่อให้มีพื้นที่ที่กว้างขึ้นได้

 

Forewarning: ข้อควรระวังในการใช้งาน

 • แบบก่อสร้างต้องแสดงแบบของประตูเพื่อบอกจุดประสงค์และขนาดไว้อย่างชัดเจน
 • ผู้รับเหมาต้องเสนอแบบและแสดงรายละเอียดประกอบการติดตั้งเพื่อให้แบบมีความสัมพันธ์กับหน้างานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้แบบสุดท้ายตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบ สิ่งที่ต้องแสดงไว้ในแบบได้แก่ รูปแบบการติดตั้ง การยึดติดกับโครงสร้างต่างๆ และตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง แนวรอยต่อและการกันน้ำ รวมไปถึงต้องระบุชนิดวัสดุและรูปแบบของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น มือจับ บานพับ หรือกลอนประตู
 • ​หน้าตัดหรือโปรไฟล์และความหนา ของวัสดุที่ใช้ทำรางและบานประตู ต้องมีขนาดที่เหมาะสม สามารถรับน้ำหนักและใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 • รางแขวน (Track), อุปกรณ์เปิด-ปิด (Hardware) และระบบล็อค (Lock set)  ที่จะติดตั้ง ต้องตรงกับแบบที่กำหนดไว้และเหมาะสมกับชนิดของประตู ที่สำคัญต้องแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
 • รอยต่อต่างๆ จะต้องมีความแข็งแรง สามารถเปิด-ปิด หรือเลื่อนได้คล่องตัว การประกอบติดตั้งจะต้องได้ดิ่ง ได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน และจะต้องได้ฉากทุกมุมยกเว้นจะระบุให้ทำเป็นอย่างอื่น
 • การป้องกันผิววัสดุในระหว่างการก่อสร้างจะต้องป้องกันผิวบานประตูและอุปกรณ์ต่างๆ จากน้ำปูน หรือสิ่งอื่นใดอันอาจจะทำความเสียหายกับวงกบประตูอะลูมิเนียมได้ โดยอผิวบานประตูและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องไม่มีรอยขูดขีด สีสม่ำเสมอไม่มีรอยถลอก 

 

ประตูบานเลื่อนนั้นสามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามวัสดุบานประตู แบ่งตามประเภทของราง แต่ในบทความนี้จะแบ่งตามลักษณะการเปิด-ปิดบาน ซึ่งจะสัมพันธ์กับขั้นตอนการออกแบบ และการแก้ปัญหาการใช้งานของประตูบานเลื่อน เพื่อเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ 

1. ประตูบานเลื่อนเดี่ยวซ่อนผนัง มักใช้กับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดเช่น ห้องเก็บเสื้อผ้าที่อยู่ในห้องนอน หรือใช้กั้นห้องในกรณี ที่ผนังของทั้งสองห้องต้องมีการใช้งานอบ่างอื่น เช่น วางของ หรือมีตู้สำเร็จรูปวางอยู่ ทำให้ไม่สามารถเลื่อนประตูได้ 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ติดตั้งตัวบัคับรางหรือตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูไม้จริง ประตูไม้เทียม หรือประตูพลาสวูด ให้เซาะร่องที่สันของประตูด้านล่างเพื่อเป็นแนวให้ประตูเลื่อนไปตามแนวได้
 • ควรติดตั้งตัวหยุดบานในระยะที่เหมาะสม โดยกำหนดจุดให้พอเหมาะไม่ให้มือจับชนกับผนัง 
 • ควรเก็บสีของผนังด้านในทั้งสองข้างที่ใช้เก็บประตูบานเลื่อน เพราะจะสามารถมองเห็นได้
 • โดยปกติไม่นิยมล็อคบาน หากต้องการล็อคก็สามารถลอ็คที่พื้นได้ แต่ในการติดตั้งตัวล็อคกับผนังจะทำได้ไม่สะดวก

2. ประตูบานเลื่อนคู่ซ่อนผนัง ใช้งานเช่นเดียวกันกับประตูบานเลื่อนเดี่ยวซ่อนผนัง 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ติดตั้งตัวบัคับรางหรือตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูไม้จริง ประตูไม้เทียม หรือประตูพลาสวูด ให้เซาะร่องที่สันของประตูด้านล่างเพื่อเป็นแนวให้ประตูเลื่อนไปตามแนวได้
 • ควรติดตั้งตัวหยุดบานในระยะที่เหมาะสม โดยกำหนดจุดให้พอเหมาะไม่ให้มือจับชนกับผนัง 
 • ควรเก็บสีของผนังด้านในทั้งสองข้างที่ใช้เก็บประตูบานเลื่อน เพราะจะสามารถมองเห็นได้
 • หากต้องการล็อคบานก็สามารถทำได้ โดยติดตั้ง Lock set ที่กลางบานหรือที่พื้น

3. ประตูบานเลื่อนเดี่ยวโชว์ราง (รางเหล็ก) ปัจจุบันการตกแต่งสไตล์ลอฟท์นั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก ประตูบานเลื่อนกับรางเหล็กเองก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สะท้อนถึงความ ดิบ เท่ ได้เป็นอย่างดี โดยรางเหล็กนั้นปัจจุบันมีหลายรูปแบบ หลายดีไซน์ แต่การใช้งานนั้นไม่ต่างกัน นิยมใช้คู่กับประตูไม้จริง ประตูไม้เทียม และประตูพลาสวูด ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ควรเผื่อขนาดของประตูให้กว้างกว่าช่องเปิดประมาณข้างละ 5 ซม. เพื่อเป็นการปิดบังสายตา เพราะหากประตูมีขนาดพอดีกับช่อง จะทำให้สามารถมองลอดออกไปอีกด้านได้
 • ติดตั้งตัวบังคับรางหรือไกด์บานที่พื้นโดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูไม้จริง ประตูไม้เทียม หรือประตูพลาสวูด ให้เซาะร่องที่สันของประตูด้านล่างเพื่อเป็นแนวให้ประตูเลื่อนไปตามแนวได้

4. ประตูบานเลื่อนคู่โชว์ราง (รางเหล็ก) การใช้งานคล้ายคลึงกันกับประตูบานเลื่อนเดี่ยว รางเหล็กเนื่องจากไม่มีรางล่างทำให้พื้นที่ใช้งานนั้นมีความต่อเนื่อง

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ควรเผื่อขนาดของประตูให้กว้างกว่าช่องเปิดประมาณข้างละ 5 ซม. เพื่อเป็นการปิดบังสายตา เพราะหากประตูมีขนาดพอดีกับช่อง จะทำให้สามารถมองลอดออกไปอีกด้านได้
 • ติดตั้งตัวบังคับรางหรือตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูไม้จริง ประตูไม้เทียม หรือประตูพลาสวูด ให้เซาะร่องที่สันของประตูด้านล่างเพื่อเป็นแนวให้ประตูเลื่อนไปตามแนวได้
 • หากใช้เป็นประตูหน้าบ้านให้ คำนึงถึงเรื่องของช่องว่างระหว่างประตูกับผนัง ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของแอร์ หรือมีสัตว์เล็กเข้ามาในบ้านได้ 

5. ประตูบานเลื่อนเดี่ยวโชว์ราง (รางอะลูมิเนียม) เนื่องจากรางอะลูมิเนียมนั้นไม่เป็นสนิมจึงนิยมใช้ในห้องน้ำ โดยใช้คู่กับประตูกระจกบายเปลือย (Tempered Glass) 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • หากบานประตูนั้นเป็นกระจกบายเปลือย (ไม่มีกรอบบาน) จะต้องกำหนดจุดที่ต้องการเจาะ รวมทั้งขนาดของบานประตูตั้งแต่ต้นก่อนสั่งผลิต เนื่องจากกระจกบานเปลือยไม่สามารถเจาะหรือตัดหน้างานได้ (กระจกบานเปลือยเกือบทั้งหมดผลิตจากกระจกเทมเปอร์) 
 • ติดตั้งตัวตัวบังคับรางหรือไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูกระจกควรใช้รางตัวยู (U) โดยรางตัวยูนั้นมีหลายแบบ สำหรับแบบที่นิยมใช้ในห้องน้ำคือรางตัวยูที่ผลิตจากไนลอน  
 • ควรมีการติดตั้งยางกันกระแทกที่ขอบของประตูบานเปิด เพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระแทกของขอบบานประตูกระจก ทั้งนี้ควรมีการเว้นระยะที่เหมาะสมไม่ให้บานบานกระจกชิดกับกระจกบานติดตาย หรือผนังจนเกินไป 

6. ประตูบานเลื่อนคู่โชว์ราง (รางอะลูมิเนียม) รางอะลูมิเนียมนั้นมักใช้คู่กับประตูกระจกบานเปลือย (Tempered Glass) 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • หากบานประตูนั้นเป็นกระจกบายเปลือย (ไม่มีกรอบบาน) จะต้องกำหนดจุดที่ต้องการเจาะ รวมทั้งขนาดของบานประตูตั้งแต่ต้นก่อนสั่งผลิต เนื่องจากกระจกบานเปลือยไม่สามารถเจาะหรือตัดหน้างานได้ (กระจกบานเปลือยเกือบทั้งหมดผลิตจากกระจกเทมเปอร์) 
 • ติดตั้งตัวบังคับรางหรือตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูกระจกควรใช้รางตัวยู (U) โดยรางตัวยูนั้นมีหลายแบบ สำหรับแบบที่นิยมใช้ในห้องน้ำคือรางตัวยูที่ผลิตจากไนลอน  
 • ควรมีการติดตั้งยางกันกระแทกและสักกะหลาดที่ขอบของประตูบานเปิดแต่ละบานในด้านที่ปิดชนกัน เพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของแอร์ หรือกันฝุ่นเข้ามาในห้อง และควรมีระยะที่ห่างกันระหว่างบานประตูประมาณ 0.5-1 ซม.

7. ประตูบานเลื่อนเดี่ยวรางแขวน ซ่อนราง ประตูบานเลื่อนแบบรางแขวนแบบซ่อนรางนั้นนิยมใช้ทั้งกับที่อยู่อาศัยเช่นเป็นประตูห้องเก็บเสื้อผ้า หรือใช้ตามอาคารสาธารณะทั่วไป เช่นห้องตรวจแพทย์ เนื่องจากประตูบานเลื่อนนั้นช่วยลดพื้นที่การใช้งานในขณะเปิดประตูได้ แต่มีข้อเสียเรื่องการซ่อมแซมที่ยุ่งยากเนื่องจากต้องเปิดแผ่นที่ปิดรางออมาก่อนจึงจะดำเนินการได้

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ควรเผื่อขนาดของประตูให้กว้างกว่าช่องเปิดประมาณข้างละ 5 ซม. เพื่อเป็นการปิดบังสายตา เพราะหากประตูมีขนาดพอดีกับช่อง จะทำให้สามารถมองลอดออกไปอีกด้านได้
 • ติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูไม้จริง ประตูไม้เทียม หรือประตูพลาสวูด ให้เซาะร่องที่สันของประตูด้านล่างเพื่อเป็นแนวให้ประตูเลื่อนไปตามแนวได้
 • หากใช้เป็นประตูหน้าบ้านให้คำนึงถึงเรื่องของช่องว่างระหว่างประตูกับผนัง ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของแอร์ หรือมีสัตว์เล็กเข้ามาในบ้านได้ 
 • ระยะที่จะติดตั้งมือจับของประตู ให้เว้นระยะห่างจากผนังพอสมควรเพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
 • หากต้องการติดตั้งตัวชะลอบานซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ประตูปิดกลับอัตโนมัติเองแบบช้าๆ สามารถทำได้โดยซ่อนไว้ในแผ่นปิดราง นิยมใช้กับห้องตรวจของแพทย์

8. ประตูบานเลื่อนคู่รางแขวน ซ่อนราง นิยมใช้เป็นทางเข้าอาคาร และเป็นบานเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์รางเลื่อนอัตโนมัตินั้นมีขนาดที่แตกต่างกันไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย วัสดุที่นำมาปิดรางนั้นอาจเป็นชุดสำเร็จรูปจากผู้ผลิต หรือมีการออกแบบใหม่โดยดีไซน์เนอร์เพื่อให้เข้ากับภาพรวมของการตกแต่งอาคารก็สามารถทำได้

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูอะลูมเนียม ที่สันของประตูด้านล่างจะมีร่องเพื่อเป็นแนวให้ประตูเลื่อนไปตามแนวและไม่แกว่ง
 • ที่สันด้านข้างของประตูทั้ง 2 บานที่มาปิดชนกัน ต้องมีสักหลาดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของแอร์ และป้องกันฝุ่นละอองที่เข้ามาในอาคาร 
 • สำหรับรางอัตโนมัตินั้นควรคำนึงเรื่องของสายไฟที่ต่อเข้ามาที่ราง ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงดีเทลบริเวณนี้ด้วย
 • อุปกรณ์ล็อคประตูมีทั้งแบบล็อคด้านข้างและล็อคที่พื้น ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสม  

9. ประตูบานเลื่อนเดี่ยว (แบ่ง 2) สำหรับผู้ออกแบบแล้วคำว่าประตูบานเลื่อนเดี่ยวนั้น จะหมายถึงประตูที่สามารถเลื่อนได้ทางเดียว และมีบานเดียวที่สามารถเลื่อนได้ แต่หรับผู้ผลิตหรือช่างผู้รับเหมานั้นมักเรียกว่าประตูบานเลื่อนแบ่ง 2 คือแบ่งช่องประตูออกเป็น 2 ช่องนั้นเอง และหากเป็นประตูบานเลื่อนแบ่ง 4 มักจะหมายถึงประตูบานเลื่อนคู่ที่เปิดออกไปด้านข้างและมีประตูติดตายติดอยู่ทั้งสองข้าง

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในควรเลือกรู่นที่มีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • ควรเลือกใช้รางบนรูปแบบที่เหมาะสม เช่นรางแบบที่มีดีเทลกันน้ำฝนไหลย้อน ควรใช้ในกรณีที่เป็นประตูสำหรับกั้นระหว่างภายใน และภายนอก
 • ชนิดกระจกนั้นมีผลต่อโปรไฟล์ของอะลูมิเนียม หากต้องการใช้กระจกลามิเนตควรปรึกษาผู้ผลิตก่อน

10. ประตูบานเลื่อนเดี่ยว (แบ่ง 3) ​นอกเหนือจากประตูบานเลื่อนแบบแขวนแล้ว ประตูบานเลื่อนแบบรางก็นิยมใช้ไม่แพ้กัน เนื่องจากมีระบบรางบนรางล่างจึงทำให้สามารถปิดประตูได้มิดชิดกว่าประตูบานเลื่อนแบบแขวน   

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง 
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในมีมีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • ควรเลือกใช้รางบนรูปแบบที่เหมาะสม เช่นรางแบบที่มีดีเทลกันน้ำฝนไหลย้อน ควรใช้ในกรณีที่เป็นประตูสำหรับกั้นระหว่างภายใน และภายนอก
 • การติดตั้งประตูบานเลื่อนในประเทศไทยนั้น นิยมให้ประตูบานที่เลื่อนได้อยู่ด้านนอกเนื่องจาก กรณีที่ฝนตกนำ้ฝนจะได้ไหลออกไปด้านนอกไม่เข้ามาเลอะเทอะด้านใน แต่หากเป็นประเทศเขตหนาวนั้นจะให้ประตูบานที่เลื่อนได้อยู่ด้านใน ในกรณีที่เกิดหิมะตกหนักและทับถมสูงมาก หากให้ประตูบานที่เลื่อนได้อยู่ด้านนอกจะทำให้ไม่สามารถเปิดประตูได้ 

11. ประตูบานเลื่อนเดี่ยว (แบ่ง 2) กับบานกระจกติดตายด้านข้าง เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยปัญหาด้วยการออกแบบ ซึ่งในกรณีนี้เป็นอาคารประเภทบ้านพักอาศัย ดังนั้นการเชื่อมต่อพื้นที่ภายในกับภายนอกสามารถทำได้ด้วยการใช้กระจกติดตายมาเสริมกับประตูบานเลื่อนแบ่ง 2 แทนการใช้ประตูบานเลื่อนแบ่ง 4 ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้และยังได้ความรู้สึกของการเชื่อมต่อพื้นที่ได้เหมือนกัน 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในมีมีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • ควรเลือกใช้รางบนรูปแบบที่เหมาะสม เช่นรางแบบที่มีดีเทลกันน้ำฝนไหลย้อน ควรใช้ในกรณีที่เป็นประตูสำหรับกั้นระหว่างภายใน และภายนอก หรือดีไซน์ดีเทลสำหรับกันน้ำฝนขึ้นมาใหม่โดยใช้โครงสร้างหรือวัสดุปิดผิวอาคารก็ได้
 • บริเวณผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ใช้ติดตั้งประตูบานเลื่อนนั้นต้องเป็นเสาเอ็น หรือหากเป็นวัสดุอื่นก็ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับแรงกระแทกของการเปิด-ปิดประตูได้

12. ประตูบานเลื่อนทางเดียวสองบาน (แบ่ง 3) คือประตูสองบานสามารถเลื่อนไปทางเดียวกันและเลื่อนไปเก็บไว้กับบานติดตายด้านข้างได้ ประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมสามารถทำสีได้หลาบแบบ และหลายสี และสามารถดัดแปลงรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่น รางสำหรับกั้นห้องภายในมีมีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • ควรเลือกใช้รางบนรูปแบบที่เหมาะสม เช่นรางแบบที่มีดีเทลกันน้ำฝนไหลย้อน ควรใช้ในกรณีที่เป็นประตูสำหรับกั้นระหว่างภายใน และภายนอก
 • หากต้องการติดตั้งมุ้งลวดควรปรึกษาผู้ผลิตตั้งแต่ต้นเพื่อให้ผลิตรางสำหรับบานมุ้งลวดไว้ด้วย เพราะหากมาต่อเติมภายหลังจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณมากกว่าติดตั้งในครั้งแรก และการต่อเติมงานในลักษณะนี้มีกมีปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น รอยต่อที่ไม่ลงตัว ฝีมือช่างที่ไม่เรียบร้อย หรือการเลือกใช้มือจับิดประเภท เช่น ใช้แบบก้านยาวแทนแบบเพลทฝังบานก็จะทำให้ปิดประตูไม่ได้ หรือมีความยุ่งยากภายหลังได้

13. ประตูบานเลื่อนทางเดียวสามบาน (แบ่ง 4) คือประตูสามารถเลื่อนได้สามบานและมีบานติดตายอีกหนึ่งบานด้านข้าง หากใช้เป็นระบบบานแขวนและตัวบานเป็นกระจกเปลือยนั้น จะทำให้ไม่ต้องมีรางที่พื้น 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • การเซาะร่องที่พื้นเพื่อเป็นรางล่างนั้นสามารถทำได้แต่ไม่นิยมในประเทศไทย เนื่องจากมีฝุ่นเยอะ และพนักงานทำความสะอาดมักใช้ไม้ถูพื้นที่มีน้ำหมาดๆ ในการทำความสะอาด ซึ่งจะทำให้สิ่งสกปรกและน้ำลงไปขังในร่องได้

14. ประตูบานเลื่อนทางเดียว ห้าบาน (แบ่ง 6) คือประตูสามารถเลื่อนได้ห้าบานและมีบานติดตายอีกหนึ่งบานด้านข้าง ปัจจุบันมีผู้ผลิตบางรายมีการออกแบบสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นโดยเป็นรางที่มีขอบลาดไม่สะดุด สามารถเข็น Wheel Chair ผ่านได้โดยสะดวก ซึ่งเป็นการออกแบบที่เรียกได้ว่า Friendly Design หรือการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานทุกคน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง
 • รางของประตูจะมีขนาดกว้างและยาวมาก และต้องมีการสั่งผลิตเป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้มีราคาสูง
 • การติดตั้งและการซ่อมแซมต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์ 

15. ประตูบานเลื่อนคู่ หมายถึงประตูบานเลื่อนที่เปิดออกได้สองบานและเปิดไปคนละด้านกัน โดยมีบานตายรับด้านข้างทั้งสองข้าง หากต้องการใช้บานเลื่อนที่ขนาดกว้าง หรือสูงกว่ามาตรฐานจะส่งผลให้ราคาสูงขึ้นแบบกระโดด เนื่องจากผู้ผลิตต้องปรับโปรไฟล์ของรางอะลูมิเนียมให้แข็งแรงขึ้นและอีกส่วนที่สำคัญคือลูกฟักกระจก เนื่องจากขนาดมาตรฐานของแผ่นกระจกคือ 1.2 x 2.4 เมตร หากต้องการใช้ขนาดที่ใหญ่กว่ามาตรฐานราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาก

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง 
 • หากต้องการรูปแบบประตูบานเลื่อนที่ สูง หรือกว้าง กว่า ขนาดมาตรฐาน ควรปรึกษาผู้ผลิตตั้งแต่เริ่มออกแบบ เพราะจะช่วยให้มีการปรับแบบให้เหมาะสมหรือช่วยลดราคาก่อสร้างที่ไม่จำเป็นลงไปได้ 
 • การเลือกใช้ประตูบานเลื่อนแบบที่มีช่วงเสาค่อนข้างกว้าง นอกจากเรื่องของชุดประตูแล้ว ควรต้องมีการคำนวณโครงสร้างจากวิศวกรด้วย โดยเฉพาะเสาเอ็นและทับหลัง
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในมีมีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร

16. ประตูบานเลื่อนคู่ กับกระจกติดตายเข้ามุม หมายถึงประตูบานเลื่อนที่เปิดออกได้สองบานและเปิดไปคนละด้านกัน โดยมีบานตายรับด้านข้างทั้งสองข้าง และบานติดตายนั้นต่อเนื่องเข้ามุมไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน  

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง 
 • การเลือกใช้ประตูบานเลื่อนแบบที่มีการออกแบบพิเศษ นอกเหนือจากแบบมาตรฐานนั้น นอกจากเรื่องของชุดประตูแล้ว ควรต้องมีการคำนวณโครงสร้างจากวิศวกรด้วยโดยเฉพาะเสาเอ็นและทับหลัง ในกรณีนี้ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งเสาให้สามารถโชว์กระจกติดตายเข้ามุมได้
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในมีมีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • ควรเลือกใช้รางบนรูปแบบที่เหมาะสม เช่นรางแบบที่มีดีเทลกันน้ำฝนไหลย้อน ควรใช้ในกรณีที่เป็นประตูสำหรับกั้นระหว่างภายใน และภายนอก หรือดีไซน์ดีเทลสำหรับกันน้ำฝนขึ้นมาใหม่โดยใช้โครงสร้างหรือวัสดุปิดผิวอาคารก็ได้

17. ประตูบานเลื่อนคู่ กับกระจกติดตายเข้ามุม และช่องแสงด้านบาน เป็นการแก้ปัญหาด้วยการแบ่งแพทเทิร์นให้เหมาะสม ในกรณีที่เราต้องการให้มีชุดกระจกที่เปิดโล่งทั้งผนังนอกจากจะเพิ่มชุดกระจกติดตายด้านข้างแล้ว ยังสามารถเพิ่มความสูงด้วยการใช้เป็ฯกระจกติดตายด้านบานแทนได้ แต่ไม่ต้องการให้บานเปิดมีขนาดใหญ่เกินไปเพราะข้อกำจัดหลายประการตามที่ได้กล่าวไปยังข้อก่อนๆแล้ว 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง 
 • การเลือกใช้ประตูบานเลื่อนแบบที่มีการออกแบบพิเศษ นอกเหนือจากแบบมาตรฐานนั้น นอกจากเรื่องของชุดประตูแล้ว ควรต้องมีการคำนวณโครงสร้างจากวิศวกรด้วยโดยเฉพาะเสาเอ็นและทับหลัง ในกรณีนี้ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งเสาให้สามารถโชว์กระจกติดตายเข้ามุมได้
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในมีมีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร

18. ประตูบานเลื่อนเดี่ยวเข้ามุม การใช้ประตูบานเลื่อนเดี่ยวเข้าไปชนกับผนังหรือกระจกในแนวที่ตั้งฉากกันนั้นสามารถทำได้ แต่การล็อคบานนั้นจะสามารถทำได้โดยการล็อคบานที่พื้น

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • หากบานประตูนั้นเป็นกระจกบายเปลือย (ไม่มีกรอบบาน) จะต้องกำหนดจุดที่ต้องการเจาะ รวมทั้งขนาดของบานประตูตั้งแต่ต้นก่อนสั่งผลิต เนื่องจากกระจกบานเปลือยไม่สามารถเจาะหรือตัดหน้างานได้ (กระจกบานเปลือยเกือบทั้งหมดผลิตจากกระจกเทมเปอร์) 
 • ติดตั้งตัวบังคับรางหรือตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูกระจกควรใช้รางตัวยู (U) โดยรางตัวยูนั้นมีหลายแบบ สำหรับแบบที่นิยมใช้ในห้องน้ำคือรางตัวยูที่ผลิตจากไนลอน  
 • ควรมีการติดตั้งยางกันกระแทกและสักกะหลาดที่ขอบของประตูบานเปิดแต่ละบานในด้านที่ปิดชนกัน เพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของแอร์ หรือกันฝุ่นเข้ามาในห้อง และควรมีระยะที่ห่างกันระหว่างบานประตูประมาณ 0.5-1 ซม.

19. ประตูบานเลื่อนคู่เข้ามุม ประตูลักษณะนี้นิยมใช้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ห้องน้ำ เป็นส่วนใหญ่

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • หากบานประตูนั้นเป็นกระจกบายเปลือย (ไม่มีกรอบบาน)  จะต้องกำหนดจุดที่ต้องการเจาะ รวมทั้งขนาดของบานประตูตั้งแต่ต้นก่อนสั่งผลิต เนื่องจากกระจกบานเปลือยไม่สามารถเจาะหรือตัดหน้างานได้ (กระจกบานเปลือยเกือบทั้งหมดผลิตจากกระจกเทมเปอร์) 
 • ติดตั้งตัวบังคับรางหรือตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูกระจกควรใช้รางตัวยู (U) โดยรางตัวยูนั้นมีหลายแบบ สำหรับแบบที่นิยมใช้ในห้องน้ำคือรางตัวยูที่ผลิตจากไนลอน  
 • ควรมีการติดตั้งยางกันกระแทกและสักกะหลาดที่ขอบของประตูบานเปิดแต่ละบานในด้านที่ปิดชนกัน เพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของแอร์ หรือกันฝุ่นเข้ามาในห้อง และควรมีระยะที่ห่างกันระหว่างบานประตูประมาณ 0.5-1 ซม.

20. ชุดประตูบานเลื่อนเข้ามุม ประตูลักษณะนี้นิยมใช้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด เช่น บริเวณระหว่างห้องครัวและห้องทานอาหาร ที่ในเวลาส่วนใหญ่ต้องการเปิดโล่งเชื่อมต่อกัน แต่ต้องการปิดส่วนครัวเวลาทำอาหารไม่ให้กลิ่นออกมารบกวนด้านนอก การเลือกใช้รางแบบแขวนและซ่อนในฝ้านั้น ควรมีการเขียนดีเทลเพื่อให้ผู้รับเหมาทำงานได้ตรงกับความต้องการของผู้ออกแบบ และอาจจะเผื่อช่องเซอร์วิสสำเร็จรูปไว้บริเวณนั้น เพื่อให้มีความสะดวกในการซ่อมบำรุง 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • การเลือกใช้ประตูบานเลื่อนแบบที่มีการออกแบบพิเศษ นอกเหนือจากแบบมาตรฐานนั้น นอกจากเรื่องของชุดประตูแล้ว ควรต้องมีการคำนวณโครงสร้างจากวิศวกรด้วยโดยเฉพาะเสาเอ็นและทับหลัง ในกรณีนี้ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งเสาให้สามารถโชว์กระจกติดตายเข้ามุมได้
 • ควรมีการติดตั้งยางกันกระแทกและสักกะหลาดที่ขอบของประตูบานเปิดแต่ละบานในด้านที่ปิดชนกัน เพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของแอร์ หรือกันฝุ่นเข้ามาในห้อง และควรมีระยะที่ห่างกันระหว่างบานประตูประมาณ 0.5-1 ซม.

21. ชุดประตูบานเลื่อนเข้ามุม (ด้านใน) ประตูลักษณะนี้นิยมใช้ในบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด สิ่งที่ผู้ออกแบบต้องระวังคือการเลือกใช้มือจับ ควรใช้แบบฝังบานหรือแบบปีกที่ติดมากับตัวกรอบบาน ไม่ควรใช้มือจับแบบก้านยาวเพราะจะทำให้มีปัญหาเวลาใช้งาน 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • การเลือกใช้ประตูบานเลื่อนแบบที่มีการออกแบบพิเศษ นอกเหนือจากแบบมาตรฐานนั้น นอกจากเรื่องของชุดประตูแล้ว ควรต้องมีการคำนวณโครงสร้างจากวิศวกรด้วยโดยเฉพาะเสาเอ็นและทับหลัง ในกรณีนี้ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งเสาให้สามารถติดตั้งชุดกระจกบานเลื่อนเข้ามุมได้
 • ควรมีดีเทลบริเวณที่บานเลื่อนชนกันว่าบานด้านใดที่เป็นตัวรับ และด้านใดที่เป็นตัวที่เลื่อนมาชน

22. ชุดประตูบานเลื่อนเข้ามุม (ด้านนอก) ขนาดของรางและความกว้างของประตูที่ใหญ่กว่าขนาดมาตรฐาน ทำให้มีผลต่อความหนาของโปรไฟล์อะลูมิเนียมที่เพื่มขึ้น ณ เวลานี้ผู้ผลิตในประเทศไทยสามารถทำได้กว้างมากที่สุดคือซ้อนกันสี่บาน 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • การเลือกใช้ประตูบานเลื่อนแบบที่มีการออกแบบพิเศษ นอกเหนือจากแบบมาตรฐานนั้น นอกจากเรื่องของชุดประตูแล้ว ควรต้องมีการคำนวณโครงสร้างจากวิศวกรด้วยโดยเฉพาะเสาเอ็นและทับหลัง ในกรณีนี้ต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งเสาให้สามารถติดตั้งชุดกระจกบานเลื่อนเข้ามุมได้
 • ควรมีดีเทลบริเวณที่บานเลื่อนชนกันว่าบานด้านใดที่เป็นตัวรับ และด้านใดที่เป็นตัวที่เลื่อนมาชน

23. ชุดประตูบานเลื่อนเข้ามุม (ด้านนอก) ประตูลักษณะนี้นิยมใช้เป็นประตูทางเข้าอาคาร เช่น สำนักงาน สถานที่ราชการ หรือห้างสรรพสินค้า และนิยมติดตั้งกับอปกรณ์เปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยติดตั้งเป็นแนวระนาบเดียวกัน หรือเพิ่มลูกเล่นเป็นมุมทแยงก็ได้ ส่วนใหญ่ใช้ 135 องศา หรือ 90 องศา

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • หากบานประตูนั้นเป็นกระจกบายเปลือย (ไม่มีกรอบบาน)  จะต้องกำหนดจุดที่ต้องการเจาะ รวมทั้งขนาดของบานประตูตั้งแต่ต้นก่อนสั่งผลิต เนื่องจากกระจกบานเปลือยไม่สามารถเจาะหรือตัดหน้างานได้ (กระจกบานเปลือยเกือบทั้งหมดผลิตจากกระจกเทมเปอร์) 
 • ติดตั้งตัวบังคับรางหรือตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูกระจกควรใช้รางตัวยู (U) โดยรางตัวยูนั้นมีหลายแบบ สำหรับแบบที่นิยมใช้ในห้องน้ำคือรางตัวยูที่ผลิตจากไนลอน  
 • ควรมีการติดตั้งยางกันกระแทกและสักกะหลาดที่ขอบของประตูบานเปิดแต่ละบานในด้านที่ปิดชนกัน เพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของแอร์ หรือกันฝุ่นเข้ามาในห้อง และควรมีระยะที่ห่างกันระหว่างบานประตูประมาณ 0.5-1 ซม.
 • ประตูลักษณะนี้มักไม่ติดตั้งมือจับเนื่องจากเป็นประตูอัตโนมัติอยู่แล้ว 
 • ตัวล็อคบานใช้แบบล็อคที่พื้น

24. ประตูบานเลื่อนสลับ เมื่อมองเผินแล้วอาจจะดูเหมือนประตูบานเลื่อนเดี่ยว แต่ประตูบานเลื่อนสลับนั้นคือบานประตูทั้งสองข้างสามารถเลื่อนสลับไป-มาได้ นอกจากความแตกต่างในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงคือ มือจับและการล็อคบาน จะต้องมีการติดตั้งทั้งมือจับและอุปกรณ์ล็อคบานที่ประตูทั้งสองข้าง

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในควรเลือกรู่นที่มีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • ควรเลือกใช้รางบนรูปแบบที่เหมาะสม เช่นรางแบบที่มีดีเทลกันน้ำฝนไหลย้อน ควรใช้ในกรณีที่เป็นประตูสำหรับกั้นระหว่างภายใน และภายนอก
 • ชนิดกระจกนั้นมีผลต่อโปรไฟล์ของอะลูมิเนียม หากต้องการใช้กระจกลามิเนตควรปรึกษาผู้ผลิตก่อน

25. ชุดประตูบานเลื่อนสลับ อีกพื้นที่ที่นิยมใช้ประตูบานเลื่อนสลับคือ ตู้เสื้อผ้า หรือห้องเก็บเสื้อผ้า และปรับเปลี่ยนลูกฟักจากกระจกโฟลตเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น กระจกลายผ้า แผ่นโพลีคาร์บอเนต ทั้งนี้เพื่อช่วยพลางสายตาให้บรรยากาศในห้องดูเรียบร้อยขึ้น

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ชนิดกระจกหรือวัสดุอื่นๆที่นำมาใช้เป็นลูกฟักนั้นมีผลต่อโปรไฟล์ของอะลูมิเนียม หากต้องการใช้กระจกหรือวัสดุชนิดอื่นๆนอกเหนือจากมาตรฐานควรปรึกษาผู้ผลิตก่อน

26. ชุดประตูบานเลื่อนสลับ (แบ่ง 4) ตามที่กล่าวไปแล้วคือประตูบานเลื่อนสลับนั้นคือบานประตูทั้งสองข้างสามารถเลื่อนสลับไป-มาได้ สิ่งที่ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงคือ มือจับและการล็อคบาน จะต้องมีการติดตั้งทั้งมือจับและอุปกรณ์ล็อคบานที่ประตูทั้งสองข้าง และมือจับควรเป็นแบบฝังบานหากใช้แบบมือจับก้านยาวจะทำให้เปิดสลับไป-มาไม่ได้

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในควรเลือกรู่นที่มีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • ควรเลือกใช้รางบนรูปแบบที่เหมาะสม เช่นรางแบบที่มีดีเทลกันน้ำฝนไหลย้อน ควรใช้ในกรณีที่เป็นประตูสำหรับกั้นระหว่างภายใน และภายนอก
 • ชนิดกระจกนั้นมีผลต่อโปรไฟล์ของอะลูมิเนียม หากต้องการใช้กระจกลามิเนตควรปรึกษาผู้ผลิตก่อน

27. ชุดประตูบานเลื่อนกระจกโค้ง อัตโนมัติ สิ่งที่ต้องระวังคือทั้งตัวบานและรางเลื่อนต้องมีองศาที่ตรงกัน และเลื่อนเปิด-ปิดได้ สำหรับตัวบานนั้นสามารถใช้ได้ทั้งกระจกดัดโค้งหรือแผ่นอะคลิลิคดัดโค้ง  

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางและตัวบาน จากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน เพราะประตูบานเลื่อนอะลูมิเนียมจะจำหน่ายเป็นชุด ต่างจากประตูบานเลื่อนแบบโชว์รางที่เน้นขายเฉพาะรางและให้ผู้ใช้งานติดตั้งเอง
 • การเลือกใช้ประตูบานเลื่อนแบบที่มีการออกแบบพิเศษ นอกเหนือจากแบบมาตรฐานนั้น นอกจากเรื่องของชุดประตูแล้ว ควรต้องมีการคำนวณโครงสร้างจากวิศวกรด้วยโดยเฉพาะเสาเอ็นและทับหลัง 
 • ควรมีการติดตั้งยางกันกระแทกและสักกะหลาดที่ขอบของประตูบานเปิดแต่ละบานในด้านที่ปิดชนกัน เพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของแอร์ หรือกันฝุ่นเข้ามาในห้อง และควรมีระยะที่ห่างกันระหว่างบานประตูประมาณ 0.5-1 ซม.
 • ควรเลือกใช้งานผู้ผลิตที่มีบริการหลังการขาย เนื่องจากประตูบานเลื่อนแบบพิเศษนั้นจำเป็นต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซม

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงไอเดียการใช้งานบางส่วนของประตูบานเลื่อน รูปแบบของประตูบานเลื่อนนั้นยังมีอีกหลายแบบ ซึ่งทางเรา Wazzadu.com หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการจุดประกายไอเดียการออกแบบ และช่วยแก้ปัญหาฟังก์ชั้นที่อาจยังไม่ลงตัว เพื่อให้งานสถาปัตยกรรมนั้นมีความสมบูรณ์มากที่สุดครับ

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
water ladder

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ