รวมข้อมูลวัสดุศาสตร์ การใช้งานและรูปแบบของประตูบานเลื่อน (Sliding Doors) ตอนที่ 1/2

รวมข้อมูลวัสดุศาสตร์ รูปแบบและการใช้งานของประตูบานเลื่อน (Sliding Doors)

Type: Decorative Material (วัสดุตกแต่ง)

Category: Sliding Doors (ประตูบานเลื่อน)

Element: องค์ประกอบของประตูบานเลื่อน 

 • กรอบประตู โดยวัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำคือ อะลูมิเนียม ยูพีวิซี เนื่องจากมีน้ำหนักเบา นอกจากนี้ยังมีไม้ ซึ่งจะเน้นไปในงานดีไซน์โชว์หน้าบานเป็นหลักและส่วนใหญ่และมักเป็นสไตล์ลอฟท์นอกจากนี้ยังมีกระจกบานเปลือยซึ่งมักใช้เป็นกระจกเทมเปอร์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 • ลูกฟัก สามารถเป็นวัสดุอะไรก็ได้แล้วแต่คอนเซปต์การออกแบบ ซึ่งนิยมใช้เป็นกระจกธรรมดา กระจกเทมเปอร์ ไม้ปาร์ติเคิล หรือแม้แต่ ไวท์บอร์ดหรือแมกเนติกบอร์ดก็สามารถทำได้
 • ฟิตติ้ง และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
 • ซิลิโคน ซีล สักหลาด

 

Trend: แนวโน้มการนำประตูบานเลื่อนไปใช้งาน

 • ปัจจุบัน Trend การออกแบบเน้นไปที่เรื่องของ User centric ซึ่งคือการคำนึงถึงผู้ใช้งานมากขึ้น ตอบโจทย์ Universal Design โดยมีการคำนึงถึงผู้พิการและผู้สูงอายุมากขึ้น เนื่องจากประตูบานเลื่อนนั้นใช้แรงในการเปิดน้อยกว่าประตูบานเปิดหรือประตูลักษณะอื่นมาก ทั้งยังอุปกรณ์มือจับที่ใช้กับบานเลื่อนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะมือจับดึงหรือมือจับก้านยาว ซึ่งสะดวกในการเิด-ปิดมากกว่าลูกบิด หรือมือจับก้านโยก
 • ปัจจุบันสภาพความเป็นเมืองของสังคมนั้นขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้พื้นที่ถูกใช้งานอย่างรัดกุมและถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็น Multi Function มากขึ้น ซึ่งประตูบานเลื่อนสามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างดี เช่น คอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด นิยมใช้ประตูบานเลื่อนกั้นห้องครัวเมื่อใช้งานเพื่อป้องกันควันหรือกลิ่นอาหาร และสามารถเชื่อมต่อพื้นที่นั่งเล่นและห้องครัวเพื่อให้มีพื้นที่ที่กว้างขึ้นได้

 

Forewarning: ข้อควรระวังในการใช้งาน

 • โดยปกติแล้วในแบบก่อสร้างได้แสดงแบบของประตูเพื่อบอกจุดประสงค์และขนาดไว้เป็นแนวทาง แต่ในขั้นตอนการก่อสร้างผู้รับเหมาต้องเสนอแบบและแสดงรายละเอียดประกอบการติดตั้งเพื่อให้แบบมีความสัมพันธ์กับหน้างานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้แบบสุดท้ายตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบ สิ่งที่ต้องแสดงไว้ในแบบได้แก่ รูปแบบการติดตั้ง การยึดติดกับโครงสร้างต่างๆ และตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง แนวรอยต่อและการกันน้ำ รวมไปถึงต้องระบุชนิดวัสดุและรูปแบบของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น มือจับ บานพับ หรือกลอนประตู
 • ​หน้าตัดหรือโปรไฟล์และความหนาของอลูมิเนียมที่ใช้ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับชนิดของ อุปกรณ์ประกอบ และ อุปกรณ์เปิด-ปิด และระบบล็อค (Hardware) ที่จะติดตั้ง
 • รอยต่อต่างๆ จะต้องมีความแข็งแรง สามารถเปิด-ปิด หรือเลื่อนได้คล่องตัว การประกอบติดตั้งจะต้องได้ดิ่ง ได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน และจะต้องได้ฉากทุกมุมยกเว้นจะระบุให้ทำเป็นอย่างอื่น
 • ในระหว่างการก่อสร้างจะต้องป้องกันผิวอะลูมิเนียมจากน้ำปูน หรือสิ่งอื่นใดอันอาจจะทำความเสียหายกับวงกบประตูอะลูมิเนียมได้ โดยอลูมิเนียมจะต้องไม่มีรอยขูดขีด และสีของอลูมิเนียมเป็นสีเดียวกันตลอด

 

ประตูบานเลื่อนนั้นสามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบ เช่น แบ่งตามวัสดุบานประตู แบ่งตามประเภทของราง แต่ในที่นี้จะแบ่งตามลักษณะการเปิด-ปิดบาน ซึ่งจะสัมพันธ์กับขั้นตอนการการออกแบบ และการแก้ปัญหาการใช้งานของประตูบานเลื่อน เพื่อเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ 

1. ประตูบานเลื่อนเดี่ยวโชว์ราง (รางเหล็ก) ปัจจุบันการตกแต่งสไตล์ลอฟท์นั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก ประตูบานเลื่อนกับรางเหล็กเองก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สะท้อนถึงความ ดิบ เท่ ได้เป็นอย่างดี โดยรางเหล็กนั้นปัจจุบันมีหลายรูปแบบ หลายดีไซน์ แต่การใช้งานนั้นไม่ต่างกัน รางเหล็กนั้นนิยมใช้คู่กับประตูไม้จริง ประตูไม้เทียม และประตูพลาสวูด ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงดังนี้

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ควรเผื่อขนาดของประตูให้กว้างกว่าช่องเปิดประมาณข้างละ 5 ซม. เพื่อเป็นการปิดบังสายตา เพราะหากประตูมีขนาดพอดีกับช่อง จะทำให้สามารถมองลอดออกไปอีกด้านได้
 • ติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูไม้จริง ประตูไม้เทียม หรือประตูพลาสวูด ให้เซาะร่องที่สันของประตูด้านล่างเพื่อเป็นแนวให้ประตูเลื่อนไปตามแนวได้

2. ประตูบานเลื่อนคู่โชว์ราง (รางเหล็ก) การใช้งานคล้ายคลึงกันกับประตูบานเลื่อนเดี่ยว รางเหล็กเนื่องจากไม่มีรางล่างทำให้พื้นที่ใช้งานนั้นมีความต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ผลิตบางรายมีการออกแบบสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นโดยเป็นรางที่มีขอบลาดไม่สะดุด สามารถเข็น Wheel Chair ผ่านได้โดยสะดวก ซึ่งเป็นการออกแบบที่เรียกได้ว่า Friendly Design หรือการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานทุกคน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ควรเผื่อขนาดของประตูให้กว้างกว่าช่องเปิดประมาณข้างละ 5 ซม. เพื่อเป็นการปิดบังสายตา เพราะหากประตูมีขนาดพอดีกับช่อง จะทำให้สามารถมองลอดออกไปอีกด้านได้
 • ติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูไม้จริง ประตูไม้เทียม หรือประตูพลาสวูด ให้เซาะร่องที่สันของประตูด้านล่างเพื่อเป็นแนวให้ประตูเลื่อนไปตามแนวได้
 • หากใช้เป็นประตูหน้าบ้านให้ คำนึงถึงเรื่องของช่องว่างระหว่างประตูกับผนัง ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของแอร์ หรือมีสัตว์เล็กเข้ามาในบ้านได้ 

3. ประตูบานเลื่อนเดี่ยวโชว์ราง (รางอะลูมิเนียม) เนื่องจากรางอลูมิเนียมนั้นไม่เป็นสนิมจึงนิยมใช้ในห้องน้ำ โดยใช้คู่กับประตูกระจกบายเปลือย (Tempered Glass) 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • หากบานประตูนั้นเป็นกระจกบายเปลือย ซึ่งกระจกบานเปลือยนั้นส่วนใหญ่ผลิตจากกระจกเทมเปอร์ ซึ่งกระจกเทมเปอร์นั้นไม่สามารถเจาะหรือตัดหน้างานได้ จะต้องกำหนดจุดที่ต้องการเจาะ รวมทั้งขนาดของบานประตูตั้งแต่ต้นก่อนสั่งผลิต 
 • ติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูกระจกควรใช้รางตัวยู (U) โดยรางตัวยูนั้นมีหลายแบบ สำหรับแบบที่นิยมใช้ในห้องน้ำคือรางตัวยูที่ผลิตจากไนลอน  
 • ควรมีการติดตั้งยางกันกระแทกที่ขอบของประตูบานเปิด เพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากการกระแทกของขอบบานประตูกระจก ทั้งนี้ควรมีการเว้นระยะที่เหมาะสมไม่ให้บานบานกระจกชิดกับกระจกบานติดตาย หรือผนังจนเกินไป 

4. ประตูบานเลื่อนคู่โชว์ราง (รางอะลูมิเนียม) รางอะลูมิเนียมนั้นมักใช้คู่กับประตูกระจกบายเปลือย (Tempered Glass) 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • หากบานประตูนั้นเป็นกระจกบายเปลือย ซึ่งกระจกบานเปลือยนั้นส่วนใหญ่ผลิตจากกระจกเทมเปอร์ ซึ่งกระจกเทมเปอร์นั้นไม่สามารถเจาะหรือตัดหน้างานได้ จะต้องกำหนดจุดที่ต้องการเจาะ รวมทั้งขนาดของบานประตูตั้งแต่ต้นก่อนสั่งผลิต 
 • ติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูกระจกควรใช้รางตัวยู (U) โดยรางตัวยูนั้นมีหลายแบบ สำหรับแบบที่นิยมใช้ในห้องน้ำคือรางตัวยูที่ผลิตจากไนลอน  
 • ควรมีการติดตั้งยางกันกระแทกและสักกะหลาดที่ขอบของประตูบานเปิดแต่ละบานในด้านที่ปิดชนกัน เพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของแอร์ หรือกันฝุ่นเข้ามาในห้อง และควรมีระยะที่ห่างกันระหว่างบานประตูประมาณ 0.5-1 ซม.

5. ประตูบานเลื่อนเดี่ยวรางแขวน ซ่อนราง ประตูบานเลื่อนแบบรางแขวนแบบซ่อนรางนั้นนิยมใช้ทั้งกับที่อยู่อาศัยเช่นเป็นประตูห้องเก็บเสื้อผ้า หรือใช้ตามอาคารสาธารณะทั่วไป เช่นห้องตรวจแพทย์ เนื่องจากประตูบานเลื่อนนั้นช่วยลดพื้นที่การใช้งานในขณะเปิดประตูได้ แต่มีข้อเสียเรื่องการซ่อมแซมที่ยุ่งยากเนื่องจากต้องเปิดแผ่นที่ปิดรางออมาก่อนจึงจะดำเนินการได้

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ควรเผื่อขนาดของประตูให้กว้างกว่าช่องเปิดประมาณข้างละ 5 ซม. เพื่อเป็นการปิดบังสายตา เพราะหากประตูมีขนาดพอดีกับช่อง จะทำให้สามารถมองลอดออกไปอีกด้านได้
 • ติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูไม้จริง ประตูไม้เทียม หรือประตูพลาสวูด ให้เซาะร่องที่สันของประตูด้านล่างเพื่อเป็นแนวให้ประตูเลื่อนไปตามแนวได้
 • หากใช้เป็นประตูหน้าบ้านให้ คำนึงถึงเรื่องของช่องว่างระหว่างประตูกับผนัง ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของแอร์ หรือมีสัตว์เล็กเข้ามาในบ้านได้ 
 • สามารถติดตั้ง ตัวชะลอบานบานซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ประตูปิดกลับอัตโนมัติเองได้แบบช้าๆ 

6. ประตูบานเลื่อนคู่ รางแขวน ซ่อนราง นิยมใช้ใช้เป็นทางเข้าอาคาร และเป็นบานเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์รางเลื่อนอัตโนมัตินั้นมีขนาดที่แตกต่างกันไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตแต่ละราย โดยวัสดุที่นำมาปิดรางส่วนใหญ่นั้นมักมีการออกแบบโดยดีไซน์เนอร์เพื่อให้เข้ากับภาพรวมของการตกแต่งอาคาร

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น โดยเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับประตู หากใช้ประตูอะลูมเนียม ที่สันของประตูด้านล่างจะมีร่องเพื่อเป็นแนวให้ประตูเลื่อนไปตามแนวและไม่แกว่ง
 • ที่สันด้านข้างของประตูทั้ง 2 บานต้องมีสักหลาดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของแอร์ และป้องกันฝุ่นละอองที่เข้ามาในอาคาร 
 • สำหรับรางอัตโนมัตินั้นควรคำนึงเรื่องของสายไฟที่ต่อเข้ามาที่ราง ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงดีเทลบริเวณนี้ด้วย
 • อุปกรณ์ล็อคประตูมีทั้งแบบล็อคด้านข้างและล็อคที่พื้น ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสม  

7. ประตูบานเลื่อนเดี่ยว แบ่ง 2 สำหรับผู้ออกแบบแล้วคำว่าประตูบานเลื่อนเดี่ยวนั้น จะหมายถึงประตูที่สามารถเลื่อนได้ทางเดียว และมีบานเดียวที่สามารถเลื่อนได้ แต่หรับผู้ผลิตหรือช่างผู้รับเหมานั้นมักเรียกว่าประตูบานเลื่อนแบ่ง 2 คือแบ่งช่องประตูออกเป็น 2 ช่องนั้นเอง และหากเป็นประตูบานเลื่อนแบ่ง 4 มักจะหมายถึงประตูบานเลื่อนคู่ที่เปิดออกไปด้านข้างและมีประตูติดตายติดอยู่ทั้งสองข้าง

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในมีมีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • ชนิดกระจกนั้นมีผลต่อโปรไฟล์ของอะลูมิเนียม หากต้องการใช้กระจกลามิเนตควรปรึกษาผู้ผลิตก่อน

8. ประตูบานเลื่อนเดี่ยว แบ่ง 3 ​นอกเหนือจากประตูบานเลื่อนแบบแขวนแล้ว ประตูบานเลื่อนแบบรางก็นิยมใช้ไม่แพ้กัน เนื่องจากมีระบบรางบนรางล่างจึงทำให้สามารถปิดประตูได้มิชิดกว่า ประตูบานเลื่อนแบบแขวน ประตูบานเลื่อนแบบมีรางล่างที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือประตูอะลูมเนียม เนื่องจากวัสดุมีความทนทาน ทำสีได้หลากหลาย ใช้คู่กับลูกฟักกระจกได้   

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในมีมีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • การติดตั้งประตูบานเลื่อนในประเทศไทยนั้น นิยมให้ประตูบานที่เลื่อนได้อยู่ด้านนอกเนื่องจาก กรณีที่ฝนตกนำ้ฝนจะได้ไหลออกไปด้านนอกไม่เข้ามาเลอะเทอะด้านใน แต่หากเป็นประเทศเขตหนาวนั้นจะให้ประตูบานที่เลื่อนได้อยู่ด้านใน เนื่องจากหากเกิดหิมะตกหนักและทับถมสูงมาก หากให้ประตูบานที่เลื่อนได้อยู่ด้านนอกจะส่งผลให้ไม่สามารถเปิดประตูได้ เช่นเดียวกันกับการติดตั้งประตูบานเปิด ที่แตกต่างกันระหว่างการเปิดเข้ากับเปิดออกนั่นเอง 

9. ประตูบานเลื่อนเดี่ยว แบ่ง 2 กับบานกระจกติดตายด้านข้าง เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยปัญหาด้วยการออกแบบ ซึ่งในกรณีนี้เป็นอาคารประเภทบ้านพักอาศัย ดังนั้นการเชื่อมต่อพื้นที่ภายในกับภายนอกสามารถทำได้ด้วยการใช้กระจกติดตายมาเสรมกับประตูบานเลื่อนแบ่ง 2 แทนการใช้ประตูบานเลื่อนแบ่ง 4 ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้และยังได้ความรู้สึกของการเชื่อมต่อพื้นที่ได้เหมือนกัน เนื่องจากการเปิดให้พื้นที่เชื่อมต่อกันนั้นอาจจะไม่จำเป็นมากนัก เพราะการสัญจรเข้าออกคนในบ้านนั้นมีจำนวนน้อยต่างกับอาคารสาธารณะ 

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในมีมีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • บริเวณผนังก่ออิฐฉาบปูนที่ใช้ติดตั้งประตูบานเลื่อนนั้นต้องเป็นเสาเอ็น หรือหากเป็นวัสดุอื่นก็ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับแรงกระแทกของการเปิด-ปิดประตูได้

10. ประตูบานเลื่อนทางเดียวสองบาน แบ่ง 3 คือประตูสามารถเลื่อนได้สองบานและมีบานติดตายอีกหนึ่งบานด้านข้าง

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • ไม่ต้องติดตั้งตัวไกด์บานที่พื้น เนื่องจากมีรางล่างอยู่แล้ว
 • ควรเลือกใช้รางล่างที่เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน เช่นรางสำหรับกั้นห้องภายในมีมีความเรียบสมูท แต่รางสำหรับกั้นระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกนั้นจะมีระดับที่ต่างกันและมีดีเทลสำหรับกันน้ำฝนไหลเข้ามาภายในอาคาร
 • หากต้องการติดตั้งมุ้งลวดควรปรึกษาผู้ผลิตตั้งแต่ต้นเพื่อให้ผลิตรางสำหรับบานมุ้งลวดไว้ด้วย เพราะหากมาต่อเติมภายหลังจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณกว่าติดตั้งในครั้งแรก และการต่อเตมงานในลักษณะนี้มีกมีปัญหาอื่นๆตามมา เช่นรอยต่อที่ไม่ลงตัว ฝีมือช่างที่ไม่เรียบร้อย หรือการเลือกใช้มือจับแบบก้านยาวแทนแบบเพลทฝังบาน ก็จะทำให้มีความยุ่งยากภายหลังได้

11. ประตูบานเลื่อนทางเดียวสามบาน แบ่ง 4 คือประตูสามารถเลื่อนได้สองบานและมีบานติดตายอีกหนึ่งบานด้านข้าง

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • การเซาะร่องที่พื้นเพื่อเป็นรางล่างนั้นสามารถทำได้แต่ไม่นิยมในประเทศไทย เนื่องจากมีฝุ่นเยอะ และพนักงานทำความสะอาดมักใช้ไม้ถูพื้นที่มีน้ำหมาดๆในการทำความสะอาด ซึ่งจะทำให้สิ่งสกปรกและน้ำ ลงไปขังในร่องได้

12. ประตูบานเลื่อนทางเดียว ห้าบาน แบ่ง 6 คือประตูสามารถเลื่อนได้ห้าบานและมีบานติดตายอีกหนึ่งบานด้านข้าง

 • ควรตรวจสอบมาตรฐานของรางจากผู้ผลิตรวมทั้งการรับประกันการใช้งาน 
 • น้ำหนักของประตูต้องไม่เกินกว่าที่ผู้ผลิตรางกำหนดไว้
 • รางของประตูจะมีขนาดกว้างมาก และต้องมีการสั่งผลิตเป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้มีราคาสูง
 • การติดตั้งและการซ่อมแซมต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์ 

สำหรับดีเทลแบบขยายนั้นเป็นเพียงภาพกราฟิกเพื่อให้เข้าใจถึงคอนเซปต์ของการออกแบบ ซึ่งในการใช้งานหรือติดตั้งจริงตามขั้นตอนการก่อสร้างนั้น ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำ Shop drawing เพื่อนำเสนอผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการอีกครั้ง เนื่องจาก Supplier แต่ละรายมีดีเทลของสินค้าที่แตกต่างกัน หากต้องการทราบดีเทลที่สำคัญของประตูบานเลื่อนสามารถดูได้ที่ : https://www.wazzadu.com/article/3324

 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงไอเดียการใช้งานบางส่วนของประตูบานเลื่อน โดยรูปแบบของประตูบานเลื่อนนั้นยังมีอีกหลายแบบ เช่นบานเลื่อนแบบสองทาง หรือบานเลื่อนสลับ ซึ่งทางเรา Wazzadu.com จะนำมาเสนอในครั้งต่อไปครับ

 

Wazzadu.com verified

ไอเดียมาใหม่

บทความ

ภาพประกอบ Pinterest ลวดลายบนผิวกระจก Selective Satin สามารถรองรับไฟล์ภาพกราฟิกความละเอียดสูงทั้งแบบ Vector Graphic และไฟล์ PDF หรือ AI(รองรับไฟล์ภาพสีเดียว)ความละเอียด 200 dpi เพื่อความคมชัด เหมาะที่จะนำไปใช้สำหรับงานตกแต่งหลายประเภทอย่างเช่น ฉากกั้นหร...

บทความ

มีปัญหาต้องการลามิเนตที่ตัดแต่งได้ แต่จะหาบริการนี้จากที่ไหน? หรือต้องสั่งสต็อกภายในไม่กี่วันแล้ว ใครสามารถช่วยได้บ้าง?! ใจเย็นๆ แล้วมาปรึกษากับ Greenlam Laminates ก่อนนะครับ เพราะเรามีสินค้าพร้อมบริการและเครื่องจักรที่ตกแต่งได้หลายแบบ ทีนี้มาดูกันว่าม...

บทความ

หากพูดถึงเรื่องบ้าน มักจะเจอปัญหาหนึ่งของคนที่ชอบความเป็นส่วนตัว ชอบความเป็นสัดส่วน คงหนีไม่พ้นการแบ่งพื้นที่ชัดเจน การกั้นห้องจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่สำหรับคนที่มีปัญหาพื้นที่ภายในบ้านที่จำกัด แต่อยากกั้นห้องก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะอึดอ...

บทความที่เกี่ยวข้อง

...