ปลอดกังวลเชื้อโรค ปลอดสารพิษด้วยเส้นใยธรรมชาติ Magic Liquid Wall

ปัจจุบันนี้มีงานวิจัยที่ให้ความสนใจกับประเด็นด้านสุขภาวะที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากแนวคิดเรื่องอาคารเขียวและสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนได้ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมคุณภาพการอยู่อาศัยภายในที่ดีเพิ่มเติมจากประเด็นเรื่องการมีประสิทธิภาพที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ปี 2014 สภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council) ร่วมมือกับ International Well Building Institute ในการออกเกณฑ์การประเมินอาคารที่เน้นสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร ที่เรียกว่า WELL Building Standard Version 1 ซึ่งเกณฑ์ WELL ระบุไว้ในหลักการอย่างชัดเจนในการมุ่งเน้นประเมินด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้อาคาร

ต่อมาในปี 2016 สถาบัน Building Research Establishment (BRE) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกณฑ์ BREEAM ในประเทศอังกฤษได้ออกเกณฑ์ประเมิน Home Quality Mark (HQM) ซึ่งมุ่งประเด็นไปที่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารแบบองค์รวมสำหรับอาคารประเภทที่พักอาศัย โดยให้ค่าน้ำหนักกับปัจจัยด้านสุขภาวะมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและความตระหนักต่อความสำคัญของสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

สำหรับประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปีพ.ศ.2568 ผู้คนหันมาใส่ใจต่อวิถีชีวิตและแนวทางการป้องกันปัญหาทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

ในวงการสถาปัตยกรรม ผู้ใช้อาคาร สถาปนิก มัณฑนากร ตลอดจนนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นด้านสุขภาวะในการออกแบบอาคาร และมีความพยายามในการออกแบบให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานเกณฑ์อาคารเขียวในระดับสากลมากขึ้น

อย่างไรก็ดี การนำเกณฑ์การออกแบบอาคารของต่างประเทศมาใช้กับการออกแบบอาคารในบริบทแวดล้อมของประเทศไทยอาจนำมาใช้ได้ไม่สมบูรณ์ จึงต้องพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมต่อบริบทแวดล้อมของที่พักอาศัยในประเทศไทยต่อไป

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังอาคารภายในที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญในการตกแต่งผนังภายใน บริษัท เมจิกลิควิดวอลล์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังภายใน หรือวอลเปเปอร์ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบหลักจากเส้นใยธรรมชาติ ชื่อแบรนด์ ‘Magic Liquid Wall’ ซึ่งผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ ใยไหม ใยไผ่ และฝ้าย มีคุณสมบัติกันชื้น ไม่ขึ้นรา ดูดซับเสียง และที่สำคัญคือไม่มีสาร VOCs (Volatile Organic Compounds) และฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร

วอลเปเปอร์เส้นใยธรรมชาติ Magic Liquid Wall ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ภายใต้การผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มความมั่นใจว่าปลอดเชื้อโรค ปลอดสารพิษและดีต่อสุขภาพแน่นอน

ตัวอย่างสินค้าเทียบเคียง

 • กลุ่มสินค้า SM

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,180 - 2,290 บาท/ถุง

  Online
 • กลุ่มสินค้า SM

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,180 - 2,290 บาท/ถุง

  Online
 • กลุ่มสินค้า SM

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,180 - 2,290 บาท/ถุง

  Online
 • กลุ่มสินค้า SM

  วัสดุปิดผิวผนัง วอลเปเปอร์

  2,180 - 2,290 บาท/ถุง

  Online

สอบถามข้อมูลวอลเปเปอร์ แบรนด์ Magic Liquid Wall 

การตกแต่งผนังแนวใหม่ที่ให้มากกว่าความสวยงาม

ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานสากล

 

ติดต่อได้ที่ แบรนด์ Magic Liquid Wall

https://www.wazzadu.com/page/magicliquidwall

 

#Wazzadu #MagicLiquidWall​ #LiquidWallpaper​ #Repair #Renovate #Wallpaper

บริษัท เมจิกลิควิดวอลล์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตกแต่งผนังภายในที่ผลิตด้วยวัตถุดิบหลักจากเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า “MAGIC LIQUID WALL”

ผลิตภันฑ์ “MAGIC LIQUID WALL” มีส่วนประกอบหลักจากเส้นใยพืชธรรมชาติ เช่น เยื่อไผ่ Cotton ใยไหม เป็นต้น

โดยไม่มีสาร VOCs (Volatile Organic Compounds) และฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) หรือสารเคมีที่เป็นอันตรายใดใดต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้

...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
ระแนงตกแต่งบ้านพรีเมียม

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ