ความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ อนันดา ร่วมกับ TCDC เปิดตัวห้องสุมดเฉพาะด้านการออกแบบสื่อสาร“TCDC COMMONS”

ด้วยความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ ระหว่างบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ร่วมจัดตั้งห้องสุมดเฉพาะด้านการออกแบบสื่อสาร (Communication Design Library) ภายใต้ชื่อ “TCDC COMMONS” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งพบปะของผู้สนใจด้านการออกแบบการสื่อสาร Community Design รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาไอเดีย ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ทางธุรกิจในอนาคต ณ บริเวณชั้น 3 ของโครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ คิว จุฬาฯ-สามย่าน โดยได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วในวันที่ 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำการพัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า สร้างความน่าสนใจแก่วงการอสังหาฯอีกครั้ง โดยร่วมมือกับ TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ) จัดตั้งห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design Library) นับเป็นองค์กรเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสรรค์งานต่างๆ พร้อมทุ่มงบกว่า 50 ลบ. รังสรรค์ห้องสมุดสุดทันสมัย ภายใต้ชื่อ “TCDC COMMONS” ขนาดพื้นที่กว่า 351 ตร.ม. บนชั้น 3 ของโครงการ “ไอดีโอ คิว จุฬา - สามย่าน” ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งพบปะของผู้สนใจด้านการออกแบบการสื่อสาร Community Design รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาไอเดีย ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ทางธุรกิจในอนาคต

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า อนันดาฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับ TCDC ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย ในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการจัดต้องห้องสุมดเฉพาะด้านการออกแบบสื่อสาร (Communication Design Library) ภายใต้ชื่อ “TCDC COMMONS” ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 3 ของโครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ คิว จุฬาฯ-สามย่าน ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่มีความโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์สวยงามทันสมัยและตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพถ.พระราม 4ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีสามย่านเพียง 270 เมตร

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ทาง อนันดาฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนเล็งเห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านการออกแบบการสื่อสารของไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานของนักออกแบบในสาขานี้สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง อนันดาฯ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงผลักดันและกระตุ้นให้กลุ่มนักออกแบบไทยได้เกิดแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อันจะนำไปสู่กระบวนการสร้างนักคิด นักออกแบบ ตลอดจนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่นำ “ทุน” มาบวกกับ “ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และบริการ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยผลักดันให้วงการอุตสาหกรรมด้านการออกแบบการสื่อสารไทยมีความแข็งแกร่งสามารถเติบโตในเวทีโลกได้มากยิ่งขึ้น

“การดำเนินธุรกิจของอนันดา ฯ ไม่เพียงแต่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเท่านั้น ยังคงคำนึงถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นในการเป็น Urban Living Solutions สำหรับลูกค้า และสังคมโดยรวม สิ่งสำคัญที่ยึดถือคือการใช้ชีวิตของคนเมืองแบบ Live / Work & Play ซึ่งการพัฒนาโครงการตลอดที่ผ่านมาเพื่อตอบโจทย์ และเป็นทางเลือกสำหรับคนเมืองยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารเวลาในการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนในครั้งนี้ และสิ่งที่อนันดาฯ พยายามสร้าง คือECO System ให้เกิดรอบๆ TCDC COMMONS แห่งนี้ เพื่อสร้างสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม โดยหวังให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณโดยรอบแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์ เป็นที่มาของแหล่งความคิดสร้างสรรค์ และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะสร้างให้เกิด Social Impact ซึ่งผู้คนที่อยู่ในรัศมี 5 กม. สามารถมาใช้ประโยชน์ทั้งการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง การชมนิทรรศการที่น่าสนใจซึ่งจะมีการจัดแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถมาปฏิสัมพันธ์กับที่นี่เพื่อเสริมให้คุณภาพชีวิตในอีกด้านดียิ่งขึ้น”

นายอภิสิทธิ์  ไล่สัตรูไกล  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center - TCDC)

เปิดเผยว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการออกแบบ สำหรับผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ และงานออกแบบ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถแข่งขัน และเจริญเติบโตในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง โดย TCDC ที่นอกจากจะมุ่งเน้นสร้างสรรค์ และรวบรวมองค์ความรู้จากทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อมาถ่ายทอดสู่สมาชิกและผู้ใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ตั้งแต่การเลือกที่ตั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก รวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการไปสู่ภูมิภาค ตลอดจนตอบสนองความต้องการแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และพบว่าสาขาการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีสถิติการใช้งานสูงในปัจจุบัน

 

“การเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของประเทศ ต้องอาศัยเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ใช่การลงทุนภาครัฐอย่างเดียว หรือในด้านเอกชนก็ไม่ใช่การลงทุนเพื่อมุ่งเน้นผลกำไรทางธุรกิจ แต่มองในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในจุดนี้การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม หรือที่จำแนกลงไปอีกว่า Socially Responsible Investment จึงเป็นโมเดลใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ผู้ที่ได้ริเริ่มและผลักดัน Creative Economy  เป็นคนแรกๆ ในประเทศไทย เมื่อครั้งที่ท่านเป็นประธานของ TCDC จากผลผลิตทางความคิดของท่านจึงออกมาเป็นรูปธรรมบนการทำงานหนักของพวกเรา โครงการ TCDC COMMONS แห่งแรกจึงเกิดขึ้นบนการหลอมรวมทางแนวคิดที่หนักแน่นนี้ จากบทบาทของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คือ การลงทุนเพื่อสังคม  และบทบาทของ TCDC คือ การลงทุนเพื่อความคิดสร้างสรรค์” 

 

ด้วยแนวคิดดังกล่าว TCDC จึงได้จัดตั้งโครงการ TCDC COMMONS เพื่อเป็นช่องทางความร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือ พื้นที่จัดแสดงผลงาน หรือ พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของสังคมและชุมชนโดยรอบว่าต้องการสนับสนุนกิจกรรม และการบริการในรูปแบบใด 

 

สำหรับ TCDC COMMONS แห่งแรกนี้ ตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนไอเดียและทำงานร่วมกัน (co-working space) รวมถึงเป็นแหล่งชุมนุมของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการสื่อสาร ครอบคลุม 21 สาขาด้านการออกแบบการสื่อสาร อาทิ สาขา Advertising  สาขา Ambient media สาขา Animation สาขา Art direction สาขา Web design ฯลฯ  รวมถึงผู้ที่สนใจให้สามารถมาทำงานและแลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ 

 

#WAZZADU #TCDCCOMMONS #TCDC #ThailandCreativeDesignCenter #ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ #AnandaDevelopment #บริษัทอนันดาดีเวลลอปเม้นท์จำกัด(มหาชน) #IdeoQจุฬาสามย่าน

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ