ฉนวนกันความร้อน มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติในการใช้งานอย่างไร (Insulation sheet for Architectural)

ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนคืออะไร คือวัสดุที่สามารถสกัดความร้อนไม่ให้ส่งผ่านไปยังส่วนอื่น ๆ โดยมีลักษณะเบา ประกอบด้วยฟองอากาศเล็ก ๆ จำนวนมากซึ่งมีคุณสมบัติสกัดกั้นความร้อนให้อยู่ในฟองอากาศ จึงไม่นำพาความร้อนไปยังส่วนอื่น ๆ ซึ่งในด้านการตกแต่งบ้าน นิยมนำมาใช้ติดตั้งไว้บนโครงหลังคาบ้าน เพื่อลดความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่งผ่านเข้ามาในบ้าน จนทำให้บ้านเกิดความร้อน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ติดตั้งบริเวณฝ้าเพดานได้เช่นกัน

ฉนวนแต่ละชนิด จะมีการต้านทานความร้อนที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งฉนวนที่ดีจะต้องต้านทานความร้อนที่ผ่านจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งให้ลด ลงเหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ ถ้า ค่าสัมประสิทธิ์ของการนำความร้อน ( ค่า K) ยิ่งน้อย แสดงว่าเป็นฉนวนที่สามารถต้านทานความร้อนได้ดีกว่า

ฉนวนกันความร้อนมีกี่ชนิด

ฉนวนอะลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium Foil)

มีลักษณะเป็นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์  2 หน้า พื้นผิวมีความบางเรียบ และมีความเหนียว จึงทำให้ค่อนข้างคงทน ไม่ฉีกขาดง่าย หน้าที่ในการสะท้อนความร้อน ซึ่งหากเลือกใช้อลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ทั้ง 2 ด้าน จะสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 95-97% ฉนวนอะลูมิเนียมฟอยล์ช่วยสะท้อนความร้อน แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันความร้อนที่เข้าสู่ภายในบ้านมากนัก จึงมักจะติดตั้งในส่วนบริเวณของโครงหลังคาและควรใช้งานร่วมกับฉนวนประเภทอื่นๆ แต่ฉนวนประเภทนี้ เป็นฉนวนกันความร้อนที่หาซื้อง่าย ราคาไม่สูงมากนัก อีกทั้งยังไม่มีสารระคายเคืองหรือเป็นพิษอีกด้วย

ข้อดี/คุณสมบัติ

 • มีค่าการแผ่รังสีความร้อน (Emissivity) ของผิวอลูมิเนียมต่ำ
 • ประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนสูงสุด 97%
 • มีความทนทานต่อแรงดึง จึงทำให้ไม่ฉีกขาดง่าย
 • เป็นฉนวนกันความร้อนที่ไม่มีสารระคายเคือง หรือเป็นพิษต่อมนุษย์
 • ราคาประหยัดและหาซื้อได้ง่าย
 • ทนต่อความชื้นได้ค่อนข้างดี

ข้อเสีย/ข้อจำกัด

 • เป็นฉนวนที่ไม่มีคุณสมบัติเรื่องการกันเสียง
 • ถึงแม้จะมีค่าสะท้อนความร้อน แต่ไม่กันความร้อนเข้าตัวบ้าน จึงควรติดตั้งในบริเวณโครงหลังคา และติดตั้งฉนวนประเภทอื่นๆ เพื่อเสริมคุณสมบัติกันความร้อน

ราคาโดยประมาณ : ราคาเริ่มต้น ม้วนละ 1,000 บาท 

ฉนวนใยเซลลูโลส (Cellulose)

ฉนวนป้องกันความร้อนใยเซลลูโลส เป็นฉนวนที่มาจากกระบวนการรีไซเคิล ด้วยการนำเยื่อไม้หรือเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วมาย่อยจนละเอียด และประสานเข้าด้วยกันด้วยบอแร็กซ์ ฉนวนประเภทนี้มีให้เลือกด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ ในลักษณะแบบเส้นใยอัดเป็นแผ่น แบบคลุม และแบบฉีดพ่น ซึ่งในปัจจุบันบางยี่ห้อมีการประยุกต์ให้สามารถป้องกันการลามไฟได้ โดยการใส่สารช่วยกันลามไฟลงในเยื่อกระดาษ เพื่อให้สามารถป้องกันไฟได้ระดับหนึ่ง หรือเมื่อโดนไฟไหม้จะมีควันและดับไปเอง แต่ในกรณีนี้ต้องผ่านการผสมด้วยองค์ประกอบที่ถูกต้อง ฉนวนใยเซลลูโลสจึงเหมาะกับการประยุกต์ใช้งานผนังห้องหรือ ผนังของอาคาร รวมถึงใต้หลังคาของอาคาร

ข้อดี/คุณสมบัติ

 • ฉนวนใยเซลลูโลสบางแบรนด์ มีคุณสมบัติกันความร้อนได้สูงสุด 90%
 • ฉนวนใยเซลลูโลสบางแบรนด์ สามารถลดเสียงก้องเสียงสะท้อนได้ถึง 75%
 • ตัววัสดุมีความเสี่ยงต่อการระคายเคืองของผิวหนังต่ำ
 • มีรูปแบบให้เลือก ทั้งแบบเส้นใยอัดเป็นแผ่น แบบคลุม และแบบฉีดพ่น
 • เป็นวัสดุรีไซเคิล

ข้อเสีย/ข้อจำกัด

 • ฉนวนรูปแบบพ่น การควบคุมความหนาแน่นอาจไม่ได้มาตรฐานตามกำหนด มีโอกาสทำให้ฉนวนยุบตัวลงทีละน้อย
 •  เป็นเส้นใยธรรมชาติ ติดไฟได้ จึงมักมีการใส่สารไม่ลามไฟ
 • มีโอกาสหลุดล่อนได้
 • ไม่ทนน้ำและความชื้นมากนัก

ฉนวนโพลียูริเทน (Polyurethane)

ฉนวนโพลียูริเทม หรือ ฉนวน PU Foam เป็นเทคโนโลยีการฉีดโฟมเพื่อป้องกันความร้อน มีเนื้อที่ละเอียด โครงสร้างเป็นเซลล์ปิด( Closed Cell)  มีช่องอากาศเป็นโพรง เรียกว่า Air  Gap เป็นจำนวนมาก จึงสามารถแนบไปกับแผ่นใต้หลังคาได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเรื่องระบายความร้อน ฉนวนโพลียูริเทนมีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบสำเร็จรูปที่มาพร้อมกับแผ่นหลังคา กับแบบโฟมสำหรับฉีดพ่น

ข้อดี/คุณสมบัติ

 • กันความร้อนได้ดีมากที่สุดเมื่อเทียบกับฉนวนประเภทอื่นๆ
 • สามารถลดการแผ่รังสีจากแสงแดดซึ่งผ่านทางหลังคาได้มากกว่า 90%
 • สามารถป้องกันเสียงรบกวนได้ดี
 • ป้องกันการรั่วซึมกันความชื้น และกันสนิมได้เป็นอย่างดี
 • ใช้ได้ดีกับหลังคาทุกประเภท เช่นกระเบื้อง สังกะสี อลูมิเนียม คอนกรีต เหล็ก
 • มีเนื้อที่ละเอียด สามารถแนบไปกับแผ่นใต้หลังคาได้เป็นอย่างดี
 • ฉนวนโพลียูริเทนแบบโฟมสำหรับฉีดพ่น สามารถนำไปฉีดพ่นไว้บริเวณใต้หลังคาเก่าได้
 • สามารถหุ้มผนังห้องเย็นได้ทุกด้าน

ข้อเสีย/ข้อจำกัด

 • กรณีไฟไหม้ขึ้นจะสามารถติดไฟได้ ณ บริเวณจุดนั้น แต่ไม่เกิดการลุกลามไฟ
 • เมื่อเกิดเหตุไปไหม้ มีโอกาสเกิดควันพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพในการสูดดม
 • มีจุดหลอมเหลวต่ำ หากโดนอุณหภูมิร้อนจัดอาจทำให้เปลี่ยนสภาพ
 • การฉีดพ่นหากช่างขาดความเชี่ยวชาญ อาจทำให้ฉนวนฟุ้งกระจายได้

ราคาเริ่มต้น ประมาณ 300 บาท/ตารางเมตร

ฉนวนแคลเซี่ยมซิลิเกต (Calcium Silicate)

ฉนวนแคลเซี่ยมซิลิเกต คือ ฉนวนที่มีลักษณะพรุน ส่วนผสมประกอบไปด้วย ทราย ซิลิเซียส น้ำปูนขาว ตามด้วยเส้นใยเพื่อเพิ่มการเสริมแรง มักจะไม่ผสม Asbestos จึงทำให้ไม่มีสารพิษ ฉนวนแคลเซี่ยมซิลิเกต มีทั้งแบบเป็นใยแร่ และเส้นใยสังเคราะห์ เป็นฉนวนที่มีความสามารถในการปรับตั้งค่าในแต่ละอุณหภูมิได้รวดเร็วตามสภาพงาน สามารถตัดต่อเหมือนแผ่นยิบซั่ม แต่มีคุณสมบัติในการต้านทานความร้อน ทาสีทับได้ และค่อนข้างทนไฟ นิยมนำไปใช้ในการหุ้มท่อและภาชนะในกระบวนการทางอุตสาหกรรม

ข้อดี/คุณสมบัติ

 • มีคุณสมบัติในการต้านทานความร้อน
 • ไม่มีส่วนผสมของใยหิน  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • มีคุณสมบัติดูดซับเสียงได้ดี
 • มีความหนาแน่นสูง รับแรงกระแทกได้ดี
 • สามารถตัดต่อ หรือทาสีทับได้
 • ต้านไฟไหม้ได้ดี โอกาสติดไฟหรือลามไฟต่ำ

ข้อเสีย/ข้อจำกัด

 • ไอน้ำแทรกซึมได้ง่าย
 • การดูดซึมน้ำสูง

ราคาโดยประมาณ : 150-2,000 บาท/แผ่น

 

ฉนวนใยแก้ว (Microfiber)

ฉนวนใยแก้ว เส้นใยไฟเบอร์เล็กๆ โครงสร้างของเส้นใยที่ไม่ทึบ คล้ายกับรูพรุน จึงสามารถช่วยลดปริมาณความร้อนที่จะผ่านเข้าสู่ตัวอาคารได้มาก นอกจากนี้ ตัวแผ่นฟอยล์ด้านล่างยังช่วยกั้นไม่ให้ความร้อนบริเวณด้านในฉนวนออกมา อีกทั้งยังมีคุณสมบัติด้านการกันเสียงที่ดี น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เมื่อถูกกดทับจะสามารถคืนตัวได้เร็ว 

ข้อดี/คุณสมบัติ

 • มีคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำ
 • ช่วยลดปริมาณความร้อนที่จะผ่านเข้าสู่ตัวอาคาร
 • ป้องกันเสียงรบกวนได้ดี
 • มีความยืดหยุ่นได้ดี เมื่อถูกกดทับจะสามารถคืนตัวได้เร็ว
 • มีน้ำหนักเบา ทนทาน ไม่เสื่อมสภาพ
 • ป้องกันแมลงหรือเชื้อราได้ดี

ข้อเสีย/ข้อจำกัด

 • ไม่มีคุณสมบัติกันลามไฟ
 • เส้นใยอาจก่อให้เกิดการระคายเคือง
 • มีโอกาสเกิดระอองขนาดเล็กๆ เมื่อเสื่อมสภาพ
 • ไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่เปิดโล่ง
 • ตัวประสาน (binder) อาจลุกไหม้ได้เมื่อติดไฟ
 • อัตราการแทรกซึมของไอน้ำสูง จึงควรมีวัสดุหุ้มกันไอน้ำ

ราคาโดยประมาณ : ม้วนละ 1,500 บาทขึ้นไป

ข้อมูลวัสดุศาสตร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก

 • https://th.wikipedia.org/
 • https://www.onestockhome.com/
 • https://www.bitbkk.com/
 • http://www.ebuild.co.th/
 • rockwoolth.wordpress.com/
 • www.rjinternational.co
 • home.kapook.com

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
สถาปนิก บูรพา 2566

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ