หลักการออกแบบอัฒจันทร์แต่ละรูปแบบ (Type of Grandstand detail design)

อัฒจันทร์ (Grandstand) ถือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีบทบาทต่อการรับชมกิจกรรมของผู้ชมในพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการรับชมกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor) เช่น กีฬากลางแจ้งประเภทต่างๆ คอนเสิร์ต และการแสดง เป็นต้น รวมไปถึงการรับชมกิจกรรมในร่ม (Indoor) เช่น การแข่งขันกีฬาในร่มประเภทต่างๆ กิจกรรมนันทนาการ คอนเสิร์ต การแสดง และการละเล่นต่าง ๆ เป็นต้น

การรับชมกิจกรรมอย่างได้อรรถรสนั้น จำเป็นต้องมีพื้นที่อัฒจันทร์เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมกิจกรรมต่างๆได้อย่างทั่วถึง มีความสะดวกสบาย ให้มุมมองในการรับชมที่ดี และมีความปลอดภัย

ซึ่งการออกแบบอัฒจันทร์แต่ละรูปแบบ (Type of Grandstand design) จะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนั้น ติดตามชมได้เลยครับ

ตัวอย่างหลักการออกแบบอัฒจันทร์ในรูปแบบต่างๆ (Type of Grandstand detail design) 

1.อัฒจันทร์โครงสร้างเหล็กเอชบีม รับแผ่นพื้นเหล็ก (Grandstand H-beam Structure)

 • ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กเอชบีม (H-beam) 
 • ปูพื้นด้วยแผ่นเหล็กกันลื่น (Checkered Plates)
 • ใช้เฟรมเหล็กตัวซีในการรองรับแผ่นพื้น (Ligth Lip channel steel frame) 
 • ตัวเก้าอี้นั่งสามารถเลือกวัสดุ และรูปแบบได้หลากหลาย
 • สามารถกำหนดจำนวนที่นั่งได้ตามความต้องการ

ดีเทลอัฒจันทร์โครงสร้างเหล็กเอชบีมรับแผ่นพื้นเหล็ก

ดีเทลอัฒจันทร์โครงสร้างเหล็กเอชบีมและเฟรมเหล็กตัวซีรับแผ่นพื้นเหล็ก

2.อัฒจันทร์โครงสร้างเหล็กเอชบีม รับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (Grandstand H-beam Structure Precast Concrete Seating Plats)

 • ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กเอชบีม (H-beam) 
 • ใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Seating Plats)
 • ติดตั้งพื้นอัฒจันทร์ด้วยแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Seating Plats)
 • ตัวเก้าอี้นั่งสามารถเลือกวัสดุ และรูปแบบได้หลากหลาย
 • สามารถกำหนดจำนวนแถว และจำนวนที่นั่งได้ตามความต้องการ

ดีเทลอัฒจันทร์โครงสร้างเหล็กเอชบีมรับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป_A

ดีเทลอัฒจันทร์โครงสร้างเหล็กเอชบีมรับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป_B

3.อัฒจันทร์โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป รับแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Grandstand Precast Concrete Structure)

 • ก่อสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast concrete beam) 
 • ใช้แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast concrete seating plats)
 • ใช้ยางแผ่นในการรองรับแผ่นพื้น (Elastomeric bearing strip)
 • ตัวเก้าอี้นั่งสามารถเลือกวัสดุ และรูปแบบได้หลากหลาย
 • สามารถกำหนดจำนวนที่นั่งได้ตามความต้องการ

ดีเทลอัฒจันทร์โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปรับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป_A

อัฒจันทร์โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปรับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป_B

4.อัฒจันทร์โครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ (Grandstand Reinforced Concrete Structure)

 • เสา คาน และพื้น ก่อสร้างด้วยโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ (Reinforced concrete structure)
 • สำหรับพื้นอัฒจันทร์มี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบที่ 1 พื้นคอนกรีตหล่อในที่ (Reinforced concrete) และแบบที่ 2 แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast concrete seating plats)
 • ใช้ยางแผ่นในการรองรับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (Elastomeric bearing strip)
 • ตัวเก้าอี้นั่งสามารถเลือกวัสดุ และรูปแบบได้หลากหลาย
 • สามารถกำหนดจำนวนที่นั่งได้ตามความต้องการ

ดีเทลอัฒจันทร์คอนกรีตหล่อในที่

ดีเทลอัฒจันทร์คอนกรีตหล่อในที่รับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป

5.อัฒจันทร์โครงสร้างเหล็กชั่วคราวแบบถอดประกอบ และเลื่อนพับเก็บได้ (Retractable Seating Grandstand System)

 • โครงสร้างหลักที่ใช้รับแรงโหลด และแรงเฉือน ทั้งเสา และคาน นิยมทำจากเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipes) เช่น เหล็กตัวซี เหล็กท่อกลม และเหล็กกล่องแบนขนาดใหญ่ (Light Lip channel steel frame, Carbon Steel Pipe, Rectangular Steel Tube)
 • เฟรมเหล็กรองรองรับแผ่นพื้นนิยมทำมาจากเหล็กตัวซี เหล็กกล่องแบนขนาดเล็ก และขนาดกลาง (Light Lip channel steel frame, Rectangular Steel Tube)
 • แผ่นพื้นนิยมทำมาจากแผ่นเหล็กกันลื่น (Checker plate) และอลูมิเนียมพื้นผิวลายกันลื่น (Aluminium Checker plate) หรือ อาจใช้แผ่นกันลื่นติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย
 • ใช้ระบบสลักเกลียว ในการยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
 • อัฒจันทร์ชั่วคราวแบบเลื่อน และพับเก็บได้ จะมีการติดตั้งกลไกอุปกรณ์ล้อเลื่อน และกลไกระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเลื่อนพับเก็บ และเคลื่อนย้ายตำแหน่งอัฒจันทร์แบบอัตโนมัติ
 • ตัวเก้าอี้นั่งสามารถเลือกวัสดุ และรูปแบบได้หลากหลาย
 • สามารถกำหนดจำนวนที่นั่ง และแถวที่นั่งชมได้ตามความต้องการ

หมายเหตุ : การเลือกใช้ประเภทเหล็กของคานขึ้นอยู่กับลักษณะความยาว ช่วงพาดของอัฒจันทร์

ดีเทลอัฒจันทร์โครงสร้างเหล็กชั่วคราวแบบถอดประกอบได้

ดีเทลอัฒจันทร์โครงสร้างเหล็กชั่วคราวแบบเลื่อนและพับเก็บได้

6.อัฒจันทร์โครงสร้างไม้ (Grandstand Solid Wood structure)

 • โครงสร้างหลักที่ใช้รับแรงโหลด และแรงเฉือน ทั้งเสา และคาน ทำจากไม้เนื้อแข็ง (Grandstand Solid Wood Structure)
 • แผ่นพื้นทางเดิน หรือ แผ่นรองนั่งในกรณีไม่ติดเก้าอี้ นิยมทำมาจากแผ่นไม้เนื้อแข็ง (Solid Wood Bleacher)
 • ใช้ระบบสลักเกลียว และการเข้ารอยต่อไม้ในการขบยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
 • ตัวเก้าอี้นั่งสามารถเลือกวัสดุ และรูปแบบได้หลากหลาย
 • สามารถกำหนดจำนวนที่นั่ง และแถวที่นั่งชมได้ตามความต้องการ

ดีเทลอัฒจันทร์โครงสร้างไม้

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทต่างๆ

เขียน และเรียบเรียงโดย Wazzadu Encyclopedia

อ้างอิงข้อมูลจาก

Architects' data book by Ernst Neufert

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line@ : @wazzadu.com

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ