CELOUR สีดักจับ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ภาพประกอบจาก

https://www.bongbong.work/work/celour

ในปัจจุบันโลกมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศลดลงบ้างแล้ว แต่กลับมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมสูงขึ้น และแตะระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ทุกวงการหันมาให้ความสนใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากยิ่งขึ้น รวมถึงวงการสถาปัตยกรรมที่มีการคิดค้นนวัตกรรมการก่อสร้าง และวัสดุเพื่อช่วยลดโลกร้อน กักเก็บ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ภาพประกอบจาก

https://www.dezeen.com/2021/08/06/carbon-capturing-celour

บัณฑิตด้านการออกแบบ Kukbong Kim ได้ทำการพัฒนาสี Celour มาจากผงคอนกรีต และเศษเหลือจากการรีไซเคิลคอนกรีต โดยปกติเศษคอนกรีตจะถูกนำไปฝังกลบ ซึ่งจะทำให้ดินเป็นด่าง และส่งผลเสียต่อระบบนิเวศในบริเวณนั้น โดยปกติคอนกรีตที่ถูกรื้อถอนจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ร้อยละ 20 ของน้ำหนัก และสี Celour ที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถกักคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 27 กรัมต่อสีที่ใช้ทุก ๆ 135 กรัม

ภาพประกอบจาก

https://www.dezeen.com/2021/08/06/carbon-capturing-celour

กลไกในการทำงานของสี Celour จะผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า Mineral Carbonation ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสีทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศรอบ ๆ สี Celour จึงสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการผลิตซีเมนต์ได้ตั้งแต่แรก

Kim กล่าวว่า “เป้าหมายของฉันคือการทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เพราะมีอยู่ในอากาศที่ระดับสูงแล้ว และเราต้องมีส่วนร่วมในการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ ในชีวิตประจำวันของเราด้วย”

ภาพประกอบจาก

https://www.dezeen.com/2021/08/06/carbon-capturing-celour

ปูนซีเมนต์มีส่วนผสมของคาร์บอนมากที่สุด และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 8 ของการปล่อยก๊าซสู่โลก แต่เมื่อคอนกรีตถูกนำกลับมาใช้ใหม่จะนำเพียงมวลหลักมาใช้เท่านั้น ขณะที่สารยึดเกาะซีเมนต์จะถูกบดให้เป็นผง และส่งไปยังหลุมฝังกลบทำให้เกิดการรบกวนดินบริเวณรอบ ๆ เนื่องจากมีแคลเซียมออกไซด์สูงเมื่อผสมกับน้ำใต้ดิน หรือน้ำในดินจะกลายเป็นแคมเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นด่างอย่างรุนแรง

ภาพประกอบจาก

https://www.bongbong.work/work/celour

จากการศึกษาของ Kukbong Kim พบว่าซีเมนต์สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณร้อยละ 43 ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตผ่านกระบวนการแร่คาร์บอเนต

Celour สามารถปรับปรุงความสามารถในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการนำเศษคอนกรีตมาบด ผสมกับสารยึดเกาะ น้ำ และเม็ดสี นอกจากนี้ ผงหยาบถูกกรองเพิ่มเติม และเป็นผงให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นผิวในขณะที่สารยึดเกาะโพลีไวนิงแอลกอฮอล์ (PVA) จะสร้างช่องว่าง ๆ เพื่อให้มีอากาศเข้าไปได้

ภาพประกอบจาก

https://www.dezeen.com/2021/08/06/carbon-capturing-celour

ระยะเวลาที่สีสามารถเก็บกักคาร์บอนได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสีหลังจากที่ไม่ต้องการใช้แล้ว แต่คิมบอกว่ามันอาจถูกล็อกไว้ได้เป็นพันๆ ปี เว้นแต่จะได้รับความร้อนจัดซึ่งจะทำให้โครงสร้างทางเคมีของคาร์บอเนตเปลี่ยนแปลงไป

สรุปประเด็นที่น่าสนใจของ Celour สีดัก และกับเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

  1. Celour คือสีที่นำเศษคอนกรีตจากการรีไซเคิลซีเมนต์ มาบดเป็นผงละเอียดผสมกับสารยึดเกาะ น้ำ และเม็ดสี เป็นสีที่ทาได้ทั้งในร่มแ และนอกอาคารสามารถดูดซึม และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ Celour ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยลดโลกร้อน เป็นการนำเศษเหลือของการรีไซเคิลซีเมนต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์  และทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  2. Celour ถือเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ทุกคนหันมาสนใจการคิดค้น และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่ป้องกันจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ยังช่วย กักเก็บ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อลดโลกร้อน และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืน 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

  1. https://www.dezeen.com/2021/08/06/carbon-capturing-celour-paint-allows-anyone-to-participate-in-co2-removal-in-their-daily-lives/
  2. https://www.bongbong.work/work/celour

เรียบเรียงโดย Wazzadu Encyclopedia ซึ่งเป็นทีมวิจัย และพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ และวัสดุศาสตร์ทางด้านสถาปัตย์ฯ

อ่านเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ Wazzadu Material and Design Innovation ได้ที่

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ