เสาโรมันหรือเสาคลาสสิกแต่ละแบบ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร (Types of Classical Order)

เสาแบบคลาสสิก (Classical Order) เป็นลักษณะเสาของสถาปัตยกรรมแบบกรีกและโรมันโบราณ ที่มีการออกแบบคิดค้นและถูกใช้ในงานสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา เสาแต่ละแบบจะจำแนกแยกจากกันได้โดยรูปทรง ลักษณะสัดส่วน และรายละเอียดลักษณะของเสาที่ใช้ ซึ่งแบ่งออกได้ 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  เสาแบบทัสกัน, เสาแบบดอริก, เสาแบบไอออนิก, เสาแบบคอรินเทียน และเสาแบบคอมโพซิต ซึ่งเสาแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะของเสาที่แตกต่างกันที่ประกอบด้วยหน้ากระดานทับหลัง (architrave), แถบตกแต่ง (frieze) และบัวคอร์นิซ

แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงเพียง 3 ประเภทหลักๆ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ประกอบด้วย เสาแบบดอริก, เสาแบบไอออนิก และเสาแบบคอรินเทียน 

(ซ้ายมือของภาพ) เสาแบบดอริก

(ตรงกลางของภาพ) เสาแบบไอออนิก

(ขวามือของภาพ) เสาแบบคอรินเทียน 

รูปภาพประกอบจาก : www.worldhistory.org

เสาแบบดอริก -  Doric Order (ซ้ายมือของภาพ)

มีลักษณะโคนเสาใหญ่และเรียวขึ้นไปจนถึงยอด ตามลำเสาเป็นร่องเว้าตามแนวตั้งยี่สิบร่องรอบเสา ตอนบนเป็นหัวเสาเรียบที่บานออกไปจากคอลัมน์ไปบรรจบกับแผ่นสี่เหลี่ยมที่ขวางกับคานแนวนอนที่วางเหนือเสา

เสาแบบไอออนิก -  Ionic Order (ตรงกลางของภาพ)

เสาแบบไอออนิกมีลักษณะเสาเรียวสง่า แผ่นหินบนเสาเป็นรูปโค้งย้อยม้วนลงมาทั้งสองข้าง เหนือขึ้นไปเป็นรูปฐาน 3 ชั้น บริเวณเสา (shaft) ถูกรองรับด้วยฐานใต้เสา (stylobate) ซึ่งเป็นคนละชิ้นแยกจากกัน บริเวณยอดหรือหัวเสา (capital) มักจะตกแต่งด้วยลายประดับรูปไข่ (egg-and-dart)

เสาแบบคอรินเทียน -  Corinthian Order (ขวามือของภาพ)

ชื่อคอรินเทียนมาจากเมืองกรีกโบราณ "โครินธ์" เป็นการพัฒนาขั้นสุดท้ายของเสาแบบคลาสสิก 3 ประเภทหลัก (ดอริก ไอออนิก และคอรินเทียน) ของสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เมื่อสถาปัตยกรรมคลาสสิกถูกฟื้นขึ้นมาใหม่ในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ได้มีการเพิ่มสถาปัตยกรรมเสาอีก 2 ประเภท ได้แก่ เสาแบบทัสกัน และเสาแบบคอมโพซิต

เสาคอรินเทียนก็เป็นหนึ่งในประเภทที่ถูกแยกออกมา โดยถือเป็นประเภทเสาที่มีความหรูหรามากที่สุด รูปแบบสถาปัตยกรรมนี้โดดเด่นด้วยร่องเสาที่เรียวยาวและหัวเสาบรรจงตกแต่งด้วยลายใบอะแคนทัสและปลายโค้งงอ โดยสามารถพบได้ในหลายรูปแบบ

อ้างอิงโดย

www.worldhistory.org

Julien David LeRoy, Les ruines plus beaux des monuments de la Grèce

A. Rosengarten, A Handbook of Architectural Styles, NY, 1898

h.wikipedia.org/wiki

องค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ