กำแพงกันดินสำเร็จรูป สำหรับงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นศิลปะและวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบวางแผน การอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคาร รวมทั้งพื้นที่บางส่วนภายในหรือบนดาดฟ้าอาคาร ซึ่งภูมิสถาปัตย์จะเน้นการออกแบบพื้นที่ภายนอก อย่างเช่น การออกแบบสวนสาธารณะของที่พักอาศัย การออกแบบภูมิทัศน์สำหรับพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแขนงของศาสตร์ด้านการออกแบบที่มีมาอย่างยาวนาน ดังนั้น งานออกแบบภูมิทัศน์ จึงเหมือนกับอยู่รายรอบตัวเรา เป็นการออกแบบที่ทำให้เกิดสุนทรียะให้กับมนุษย์ และเติมเต็มงานออกแบบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ลักษณะโดยรวม

ขอบเขตของงานภูมิสถาปนิก มีความกว้างขวางและหลากหลาย อาจครอบคลุมได้ตั้งแต่การสร้างสรรค์สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และถนนอุทยาน ไปจนถึงการวางผังบริเวณกลุ่มอาคารสำนักงาน การออกแบบที่พักอาศัยไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและการจัดการพื้นที่ธรรมชาติขนาดใหญ่ หรือการฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่เสียหาย เช่น เหมืองแร่เก่า บริเวณฝังกลบขยะ ภูมิสถาปัตยกรรมทับซ้อนกับการจัดสวนก็จริง แต่จะเป็นงานวิชาชีพที่มีปัจจัยพิจารณาในการออกแบบและมีขอบเขตกว้างขวางมากเลยทีเดียว

 • ภูมิสถาปนิกทำงานในพื้นที่ภายนอกอาคารเกือบทุกชนิดและพื้นบางส่วนภายในหรือบนดาดฟ้าอาคาร ทั้งใหญ่และเล็ก ในเมืองและชนบท ทั้งด้วยวัสดุ “แข็ง” (hardscape) / “นุ่ม” (softscape) ภูมิสถาปนิกทำงานครอบคลุม:
 • รูปทรง ขนาดส่วนและการวางผังโครงการใหม่
 • งานที่พักอาศัยส่วนบุคคล ตามกฎหมายประเทศไทยสามารถออกแบบที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 3 ชั้น
 • งานสาธารณะ
 • การออกแบบผังบริเวณโรงเรียน มหาวิทยาลัยและโรงแรม
 • สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ สวนสนุกและสนามเล่นกีฬาต่างๆ
 • บริเวณโครงการเคหะ นิคมอุตสาหกรรมและโครงการเชิงการค้า
 • ทางหลวง โครงสร้างทางการขนส่ง สะพานและทางผ่าน
 • ลานเมืองและลานชุมชนและระบบทางเดินเท้า
 • โครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองขนาดเล็กและใหญ่
 • ป่า แหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ และการประเมินทางภูมิทัศน์หรือการศึกษาด้านการอนุรักษ์
 • ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape)
 • อ่างเก็บน้ำ เขื่อน สถานีไฟฟ้า บ่อขุดวัสดุทางอุตสาหกรรมหรือโครงการทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณบริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
 • การประเมินสภาพแวดล้อม การให้คำปรึกษางานวางแผนภูมิทัศน์และการทำข้อเสนอในการจัดการผืนแผ่นดิน
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งและเกาะ

กำแพงกันดินคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฐานแผ่

กำแพงกันดินคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมฐานแผ่ สามารถใช้ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปลูกสร้างอาคาร และใช้เป็นร้้วสำเร็จรูปในตัวสำหรับงานออกแบบภูมิทัศน์ได้เช่นเดียวกัน

คุณสมบัติหรือจุดเด่น

 • ขนส่งและเคลื่อนย้ายสะดวก เพราะมีลักษณะเป็นยูนิต 
 • ติดตั้งได้ง่ายเพียง ขุดเคลียร์หน้าดิน เทลีน วางกำแพง จากนั้นก็ปรับระดับดินตามที่ต้องการก็เป็นอันเสร็จสิ้น 
 • เป็นกำแพงกันดินที่มีฐานแผ่ และรูระบายน้ำในตัว
 • สามารถใช้เป็นรั้วสำเร็จรูปในตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำ Dowel (เส้นเหล็กเดือย) เพื่อต่อกำแพง ด้านบนกำแพงกันดินให้สูงขึ้นได้
 • มีความทนทานสูงตามหลักทางด้านวิศวกรรม
 • มีขนาดให้เลือกหลากหลาย เช่น ขนาดเล็ก 60x50x100 หนา 10 cm ,ขนาดกลาง 210x180x200 หนา 17.5 cm และขนาดใหญ่ 420x360x100 หนา 30 cm

ขั้นตอนการติดตั้ง 

1. ขุดดินเพื่อปรับพื้นที่สำหรับการเทลีน และการวาง Retaining Wall L Series “กำแพงกันดินรูปตัว L” แบบสำเร็จรูป

2. เทลีน เป็นการเทคอนกรีตเพื่อปรับพื้นผิวของหน้าดิน เพื่อการวางโครงสร้างให้แข็งแรงมากขึ้น

3. วางกำแพงสำเร็จรูป Retaining Wall L Series กำแพงกันดินรูปตัว L ตามจุดต่างๆ ที่ต้องการ

4. ปรับระดับพื้นดินโดยรอบเพื่อการจบงานให้เรียบร้อย

 

บล็อกกำแพงกันดินคอนกรีตขนาดเล็ก (ผิวหน้าลอนคลื่น)

บล็อกกำแพงกันดินคอนกรีตขนาดเล็กผิวหน้าลอนคลื่น ป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับพื้นที่ให้สูงขึ้น สามารถนำไปใช้ในการป้องกันดินสไลด์สำหรับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม โดยสามารถปลูกพืช และต้นไม้เพื่อเสริมสร้างทัศยนียภาพได้

คุณสมบัติหรือจุดเด่น

 • ลักษณะผิวหน้าแบบลอนคลื่น นอกจากจะให้ความสวยงามแล้ว ยังช่วยป้องกันการกัดเซาะได้ดีอีกด้วย
 • มีข้อดีเรื่องการขนส่งง่ายเช่นกัน 
 • ติดตั้งได้ง่าย โดยใช้วิธีการเคลียร์หน้าดิน เทลีน วางบล็อกกำแพงกันดิน จากนั้นก็ปรับระดับดินตามที่ต้องการ
 • แต่ละยูนิตมีเดือย Lock ทั้งแนวระนาบรับแรงกด และแรงเฉือน ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการรับแรงดันมากขึ้น
 • สามารถใช้ร่วมกับเสาเข็ม และ Geogrid หรือ ตาข่ายเสริมกำลังดินได้
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ความทนทานสูงตามหลักทางด้านวิศวกรรม
 • สามารถก่อได้ในแนวตั้ง 90 องศา ทำให้ใช้ประโยนช์เนื้อที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • มีช่องสำหรับใส่ดิน หรือ ร้อยเหล็ก เทปูน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แนวกำแพงอีกชั้นหนึ่ง
 • ขนาดในท้องตลาด 50 x 48.5 x 25 cm. นำ้หนัก 70 กิโลกรัม

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ขั้นตอนการติดตั้ง  บล็อกกำแพงกันดิน (Retaining Wall Block)
 2. ขุดดินจากระดับดินเดิมลงไป 30-50 ซม.
 3. เข้าแบบผูกเหล็กเสริมและเทคอนกรีตฐาน
 4. ยกติดตั้งบล็อกกำแพงกันดินจากก้อนล่างสุด
 5. กลบดินหลังบล็อกให้ปรับดินบดอัดแน่นเป็นชั้นๆ ทุกๆ ความสูง 0.50 ม.
 6. เข้าแบบผูกเหล็กเสริมและเทคอนกรีตพื้น บนหลังกำแพง
 7. ขุดปรับดินบดอัดแน่น และ วางรางน้ำ คสล. สำเร็จรูป CCP
 8. กลบดินหลังบล็อก
 9. บดอัดทุกชั้นเพื่อความแข็งแรงของกำแพง
 10. การติดตั้งกำแพงกันดิน CPS สูงไม่เกิน 2 เมตร สามารถติดตั้งบนดินทั่วไปได้เลย แต่ถ้าดินไม่แน่น หรือใกล้ตลิ่งต้องมีการปรับปรุงการรับน้ำหนักของดินเพิ่ม

 

บล็อกกำแพงกันดินคอนกรีตขนาดใหญ่ (ผิวหน้าโค้ง)

บล็อกกำแพงกันดินคอนกรีตขนาดใหญ่ (ผิวหน้าโค้ง) เป็นกำแพงกันดินที่มีผิวหน้าโค้ง ช่วยให้แนวกำแพงกันดินมีมีติที่ดูสวยงาม ใช้กั้นบริเวณทางลาดโดยใช้บล็อกกำแพงกันดิน ทำเป็นแนวกั้นขนาดเล็ก และปลูกต้นไม้เสริมในช่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช้เป็นแนวกำแพงหรือจัดให้เป็นสวนแนวตั้ง แบ่งขอบเขต สร้าง Step ให้งานออกแบบภูมิทัศน์น่าสนใจ

คุณสมบัติหรือจุดเด่น

 • เป็นกำแพงกันดินที่มีผิวหน้าโค้ง ช่วยให้แนวกำแพงกันดินมีมีติที่ดูสวยงาม
 • มีลักษณะเป็นยูนิต จึงทำให้ง่ายต่อการขนส่งและเคลื่อนย้าย
 • ติดตั้งได้ง่ายเพียงขุดเคลียร์หน้าดิน เทลีน วางกำแพงกันดิน จากนั้นก็ปรับระดับดินตามที่ต้องการ
 • แต่ละยูนิตจะมีเดือย Lock ทั้งแนวระนาบรับแรงกด และแรงเฉือน จึงทำให้แนวกำแพงกันดินมีความแข็งแรง และให้ประสิทธิภาพในการรับแรงดันมากขึ้น
 • สามารถก่อได้ในแนวตั้ง 90 องศา และแนวตั้งแบบขั้นบันได
 • สามารถใช้ร่วมกับเสาเข็ม และ Geogrid หรือ ตาข่ายเสริมกำลังดินได้
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ให้ความทนทานสูงตามหลักทางด้านวิศวกรรม
 • มีช่องสำหรับใส่ดิน หรือ ร้อยเหล็ก เทปูน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แนวกำแพงอีกชั้นหนึ่ง
 • ขนาดในท้องตลาด 100x75x50 cm. น้ำหนัก 450 กิโลกรัม

ขั้นตอนการติดตั้ง

 • ขั้นตอนการติดตั้ง  บล็อกกำแพงกันดิน (Retaining Wall Block)
 • ขุดดินจากระดับดินเดิมลงไป 30-50 ซม.
 • เข้าแบบผูกเหล็กเสริมและเทคอนกรีตฐาน
 • ยกติดตั้งบล็อกกำแพงกันดินจากก้อนล่างสุด
 • กลบดินหลังบล็อกให้ปรับดินบดอัดแน่นเป็นชั้นๆ ทุกๆ ความสูง 0.50 ม.
 • เข้าแบบผูกเหล็กเสริมและเทคอนกรีตพื้น บนหลังกำแพง
 • ขุดปรับดินบดอัดแน่น และ วางรางน้ำ คสล. สำเร็จรูป CCP
 • กลบดินหลังบล็อก
 • บดอัดทุกชั้นเพื่อความแข็งแรงของกำแพง
 • การติดตั้งกำแพงกันดิน CPS สูงไม่เกิน 2 เมตร สามารถติดตั้งบนดินทั่วไปได้เลย แต่ถ้าดินไม่แน่น หรือใกล้ตลิ่งต้องมีการปรับปรุงการรับน้ำหนักของดินเพิ่ม

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์กำแพงกันดินแต่ละแบบ

 • Retaining Wall Block - Small บล็อกกำแพงกันดิน (ขนาดเล็ก)

  สวน และภายนอกอาคาร บล็อกกำแพงกันดิน

  245 บาท/ก้อน

  Online
 • Retaining Wall Block - Large บล็อกกำแพงกันดิน (ขนาดใหญ่)

  สวน และภายนอกอาคาร บล็อกกำแพงกันดิน

  1,065 บาท/ก้อน

  Online
 • Retaining Wall L Series

  โครงสร้าง คอนกรีต

  2,475 บาท/ชิ้น

  Online

ข้อมูลวัสดุศาสตร์ และหลักการออกแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เขียน และเรียบเรียงโดย Wazzadu Encyclopedia

ข้อมูลอ้างอิงจาก

 • แบรนด์ CPS - CCP Pavingstone
 • wikipedia

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
ระแนงตกแต่งบ้านพรีเมียม

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ