รวมข้อมูลวัสดุศาสตร์ หลักการพิจารณาเลือกใช้ ประตูอลูมิเนียม (Aluminium Doors)

รวมข้อมูลวัสดุศาสตร์ สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกใช้ ประตูอลูมิเนียม (Aluminium Doors)

Type: Decorative Material (วัสดุตกแต่ง)

 

Category: Aluminium Doors (ประตูอลูมิเนียม)

 

Summary Product Data​: ข้อมูลที่น่าสนใจของประตูอะลูมิเนียม 

ประตูอลูมิเนียมในปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งทนทาน ผุพังและเกิดสนิมได้ยาก น้ำหนักเบา เป็นวัสดุที่ทนความร้อนได้สูงแต่แผ่ความร้อนต่ำ นอกจากนี้ยังมีระบบเคลือบสีให้เลือกหลากหลายและทนทานต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ดีอีกด้วย

 

Application: ประเภทของบานประตูอลูมิเนียมและการนำไปใช้งาน

ประตูอลูมิเนียมสามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ประตูบานเปิด, ประตูบานเลื่อน, ประตูบานเฟี้ยม, ประตูบานหมุน ซึ่งสามารถแยกย่อยออกลงไปได้อีกเช่นประตูบานเปิดเดี่ยว, ประตูบานเปิดคู่ หรือประตูบานเลื่อนก็สามารถทำเป็นบานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนสลับ หรือบานเลื่อนซ้อนสามบานก็ได้เช่นกัน

 

Forewarning: ข้อควรระวังในการใช้งาน

 • โดยปกติแล้วในแบบก่อสร้างได้แสดงแบบของประตูเพื่อบอกจุดประสงค์และขนาดไว้เป็นแนวทาง แต่ในขั้นตอนการก่อสร้างผู้รับเหมาต้องเสนอแบบและแสดงรายละเอียดประกอบการติดตั้งเพื่อให้แบบมีความสัมพันธ์กับหน้างานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้แบบสุดท้ายตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบ สิ่งที่ต้องแสดงไว้ในแบบได้แก่ รูปแบบการติดตั้ง การยึดติดกับโครงสร้างต่างๆ และตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง แนวรอยต่อและการกันน้ำ รวมไปถึงต้องระบุชนิดวัสดุและรูปแบบของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น มือจับ บานพับ หรือกลอนประตู
 • ​หน้าตัดหรือโปรไฟล์และความหนาของอลูมิเนียมที่ใช้ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับชนิดของ อุปกรณ์ประกอบ และ อุปกรณ์เปิด-ปิด และระบบล็อค (Hardware) ที่จะติดตั้ง
 • รอยต่อต่างๆ จะต้องมีความแข็งแรง สามารถเปิด-ปิด หรือเลื่อนได้คล่องตัว การประกอบติดตั้งจะต้องได้ดิ่ง ได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน และจะต้องได้ฉากทุกมุมยกเว้นจะระบุให้ทำเป็นอย่างอื่น
 • ในระหว่างการก่อสร้างจะต้องป้องกันผิวอะลูมิเนียมจากน้ำปูน หรือสิ่งอื่นใดอันอาจจะทำความเสียหายกับวงกบประตูอะลูมิเนียมได้ โดยอลูมิเนียมจะต้องไม่มีรอยขูดขีด และสีของอลูมิเนียมเป็นสีเดียวกันตลอด

Specific Data: ข้อมูลจำเพาะของประตูอลูมิเนียม

ประตูอลูมิเนียมนั้นนอกจากจะมีความหลากหลายของฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น บานเปิด บานเลื่อน และอื่นๆ แล้ว การเลือกใช้ประตูอลูมิเนียมยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกที่ต้องพิจารณาและคำนึงถึง ซึ่งเราได้รวบรวมประเด็นสำคัญที่จะช่วยแนะนำแนวทางในการเลือก และการใช้ประตูอลูมิเนียมมาดังนี้ครับ

1. คุณสมบัติของอลูมิเนียมที่ใช้ทำประตู (Properties of Aluminium) 

 

1.1 ชนิดของอลูมิเนียม

อลูมิเนียมที่ใช้ทำประตูนั้น เนื้ออลูมิเนียมจะต้องเป็น ALLOY 6063 T5 หรือ 50S T5 ขึ้นรูป ชนิดที่มีคุณภาพและความแข็งแรงเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม ความแข็งสูง และทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม สามารถขัดเงาได้ดีและชุบอโนไดซ์สีได้ผิวสวยงาม หรือเลือกใช้งานผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน มอก. 218-2520

1.2 ความหนาของอลูมิเนียม

ความหนาของหน้าตัดอลูมิเนียม (ความหนาโปรไฟล์) หากยิ่งหนาก็จะยิ่งทนทาน ซึ่งในท้องตลาดจะมีความหนาให้เลือกคือ 1.0, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 2.0 และ 2.5 mm. ซึ่งความหนาของหน้าตัดอลูมิเนียมจะเป็นเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังนี้

 • ขนาดของประตูนับว่ามีส่วนสำคัญที่สุดในการกำหนดความหนาของอลูมิเนียม หากประตูบานใหญ่หรือสูงมากก็ย่อมต้องใช้อลูมิเนียมที่มีความหนามากขึ้นเพื่อความแข็งแรง 
 • รูปแบบการใช้งานของประตูก็เป็นส่วนที่สำคัญ เช่น ประตูอลูมิเนียมบานติดตายหรือบานเลื่อนสามารถใช้อลูมิเนียมที่มีความหนาน้อยกว่าประตูอลูมิเนียมบานเปิดได้ เนื่องจากลักษณะการใช้งานที่มีการกระแทกน้อยกว่า
 • หากใช้งานภายในอาจจะเลือกประตูอลูมิเนียมที่มีความหนาน้อยกว่าบานประตูที่ใช้ภายนอกได้
 • ถ้าเป็นประตูอลูมิเนียมที่ใช้ในพื้นที่สูงก็ควรมีความหนาและแข็งแรงทนทานกว่าเพราะต้องรับแรงลมที่มากระทำมากกว่าชั้นล่างๆ

2. การเคลือบสีของประตูอลูมิเนียม (Color Coatings of Aluminium Doors)

กรรมวิธีการทำสีเคลือบเนื้ออลูมิเนียมในปัจจุบัน สามารถทำได้หลายแบบซึ่งผู้ใช้งานควรตรวจสอบหนังสือรับรองความหนาและระบบการชุบเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงงานผู้ผลิต

 • การชุบสี (Anodize) เป็นการทำสีที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากันระหว่างเคมี กระแสไฟฟ้าและโลหะอลูมิเนียม ซึ่งต้องมีการควบคุมทุกปัจจัยให้คงที่ ทั้งปริมาณเคมี ปริมาณกระแสไฟฟ้าและเวลาในการชุบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่แข็งแรง มีพื้นผิวที่สวยงามและสม่ำเสมอทุกรอบการผลิต ปัจจุบันมีให้เลือกหลากเฉดสี แต่จะให้เนื้อสีที่ค่อนข้างบาง รอยขูดขีดเล็กน้อยก็อาจทะลุถึงเนื้อในได้ 
 • การพ่นฝุ่นอบสี (Powder Coatings) กรรมวิธีนี้จะมีการควบคุมคุณภาพทุกเม็ดสีและควบคุมการพ่นให้เรียนเนียนเท่ากันหมดตลอดขั้นตอนการพ่นสี ผิวที่ได้จึงมีสีสันที่สวยงาม สดใส มีเนื้อสีที่ค่อนข้างหนา มีให้เลือกหลากเฉดสี เช่น สีลายไม้ สำน้ำตาล สีเงิน สีดำ สีขาว สีชา ฯลฯ
 • การพ่นฝุ่นอบสีแบบผิวทราย (Powder Coatings Texture Sahara) กรรมวิธีนี้จะให้พื้นผิวที่มีความหยาบ สาก โทนสีที่ได้รับความนิยม คือ สีดำ สีเงิน สีชา สีเทา ฯลฯ

3. อุปกรณ์ประกอบประตูอลูมิเนียม (Accessories of Aluminium Doors)

 • สำหรับสกรูที่ใช้ยึดตัววงกบกับ กำแพง ค.ส.ล. เสา ค.ส.ล. หรือผนังก่ออิฐฉาบปูน ให้ใช้ตะปูควงหรือสกรูที่ขัน และต้องใช้ร่วมกับพุก Plastic ที่ทำด้วย Nylon
 • ส่วนที่เป็นบานเปิดชนกับวงกบ หรือชนกับบานเปิดอื่น ให้ใส่สักหลาดโดยเลือกใช้ขนาดและแบบให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันอากาศไหลผ่าน ป้องกันน้ำ ความชื้น และฝุ่นละออง สำหรับประตูอลูมิเนียมที่ติดกับภายนอกจะต้องใช้เส้นสักหลาดประเภทที่เสริมแผ่น Polyurethane ตรงกลาง
 • ประตูอะลูมิเนียมบานเลื่อนให้ติดลูกล้อสำหรับบานเลื่อนทุกบาน ลูกล้อจะต้องเป็นไนล่อนชนิดที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ โดยใช้รุ่นที่เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักของบานเลื่อน ประตูอะลูมิเนียมบานเลื่อนทุกบานจะต้องมีระบบป้องกันไม่ให้บานประตูหลุดจากราง และจะต้องตกแต่งให้เรียบร้อยทั้งภายนอกและภายใน

ผู้สนับสนุน

4. วัสดุอุดและยาแนวประตูอลูมิเนียม (Sealant for Aluminium Doors)

ปัญหาน้ำรั่วส่วนใหญ่แล้วมาจากการที่วัสดุยาแนวเสื่อมหรือมีรูรั่วนั่นเอง ทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบจุดรอยต่อนี้ตั้งแต่ตอนติดตั้ง แต่หากเกิดปัญหาแล้วจะแก้ไขตามวิธีนี้ก็สามารถทำได้เช่นกัน ในขั้นแรกคือต้องทำความสะอาดรอยต่อของวงกบอลูมิเนียมที่ติดแนบกับปูน คอนกรีต ไม้ หรือวัสดุอื่นๆ เสียก่อนแล้วอุดด้วยยาแนวหรือวัสดุอุดรอยต่อ ซึ่งมีหลายประเภทให้เลือกใช้งานดังนี้

 • ยาแนวซิลิโคน (Silicone Sealant) โดยให้เลือกสีที่มีความใกล้เคียงกับสีของอลูมิเนียมหรือสีของผนังสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน แต่มีข้อเสียคือไม่สามารถทาสีทับได้
 • ยาแนวโพลียูริเทน (Polyurethane Sealant) สามารถทาสีทับได้ แต่ต้องใช้สำหรับประตูที่อยู่ภายในเท่านั้นเนื่องจากโพลียูริเทนจะไม่ทนต่อแสงยูวี
 • ยาแนวอะคริลิค (Acrylic Sealant) เป็นการรวมคุณสมบัติของซิลิโคนและโพลียูริเทนเข้าด้วยกัน คือสามารถใช้ภายนอกได้และสามารถทาสีทับได้

5. หน้าตัดของประตูอลูมิเนียม (Section of Aluminum Doors)

นอกเหนือจากรูปแบบของบานประตูแล้ว การเลือกหน้าตัดของรางบนและรางล่างรวมถึงวงกบอะลูมิเนียมนั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะปัญหาหลายๆอย่างนั้นไม่สามารถแก้ได้ได้เพียงบานประตูแต่ต้องอาศัยการทำงานของทั้งระบบ เช่น การต้านทานแรงลม การป้องกันน้ำรั่ว การป้องกันอากาศรั่วไหล และการป้องกันเสียงรบกวน โดยคำนึงถึงตำแหน่งที่ติดตั้งเป็นหลัก

 • หากเป็นพื้นที่ภายใน ควรเลือกใช้เป็นบานแขวนเพราะบานแขวนจะไม่มีรางด้านล่าง หรือเลือกใช้รางล่างรุ่นที่ออกแบบมาให้ไม่มีเหลี่ยมด้านข้างเพื่อให้เข็น  Wheel chair ผ่านได้โดยไม่สะดุด ไม่เกะกะ และทำความสะอาดได้ง่าย
 • หากเป็นพื้นที่ภายนอก ควรใช้รางบนที่มีดีเทลกันน้ำฝนไหลย้อนได้ และควรใช้รางล่างที่มีดีเทลกันน้ำได้ สังเกตง่ายๆ คือ หน้าตัดของด้านที่ติดตั้งถายในจะสูงกว่าอีกด้าน
 • หากต้องการติดตั้งมุ้งลวดควรเลือกหน้าตัดที่มีรางสำหรับมุ้งลวดเผื่อไว้ด้วยเลย และต้องเผื่อระยะของผนังบริเวณที่ติดตั้งวงกบให้มีความกว้างมากพอสำหรับประตูอลูมิเนียมทั้งชุด เพื่อความแข็งแรงทนทานและเรียบร้อยสวยงาม
 • หากต้องการติดม่าน หรือมู่ลี่ ควรเผื่อระยะสำหรับการติดตั้งไว้ด้วย ในปัจจุบันมีระบบมู่ลี่สำเร็จรูปคือเป็นมูลี่ที่อยู่ในกระจก 2 ชั้น โดยมีให้เลือกทั้งบานประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ใช้งานง่ายสะดวก ทั้งยังกันเสียงและกันน้ำได้ดีอีกด้วย

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นหลักการเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกใช้บานประตูอลูมิเนียมได้เข้าใจและสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการได้ นอกจากนี้การเลือกใช้บานประตูอลูมิเนียมนั้นยังมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องอีก นั่นก็คือ ชนิดของกระจก และ อุปกรณ์เปิด-ปิด และอุปกรณ์ล็อคบานประตู (Hardware) ซึ่งเราจะนำมาย่อยให้อ่านกันในโอกาสต่อไปครับ

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

บทความอื่นๆ จากผู้เขียน

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
เก้าอี้สำนักงานสำหรับออฟฟิศ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
ศาลาม่านน้ำสมัยใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่