PolyU anti-COVID 3D material นักวิจัยฮ่องกง พัฒนาวัสดุเรซิน (Resin) ให้สามารถป้องกัน และฆ่าโควิด-19 บนพื้นผิวได้

การระบาดของ COVID-19 เป็นการระบาดทั่วโลกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2019 และดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความสูญเสียมากมาย และไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ในปัจจุบันมีโครงการ และงานวิจัยมากมายที่สนับสนุนการป้องกัน และฆ่าเชื้อ COVID-19 เช่นเดียวกับฮ่องกง เมื่อ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron มาถึง ฮ่องกงได้มีการเพิ่มมาตราการป้องกันมากยิ่งขึ้น และมีการนำเรซินฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 และแบคทีเรียไปใช้ยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา สถานพยาบาล และระบบขนส่งสาธารณะ 

ตัวอย่างการทดสอบนำไปใช้เป็นที่จับประตู

ภาพประกอบจาก

www.globaltimes.cn/

ทีมวิจัยสหวิทยาการจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง (PolyU) ได้พัฒนาวัสดุเรซิน (Resin) พิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 บนพื้นผิว รวมถึงเชื้อโรค และแบคทีเรียอื่นๆ ประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปใช้งานจริงได้

Lo Kwan-Yu รองศาสตราจารย์ของสถาบัน PolyU ซึ่งเป็นผู้นำทีมวิจัย กล่าวว่า "ร้อยละ 70 ของ coronavirus สามารถกำจัดได้ภายในสองนาทีตามการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์สามารถถูกกำจัดภายใน 10 นาที ไวรัส และแบคทีเรียชนิดอื่น ๆ บนพื้นผิวสามารถกำจัดได้ภายใน 20 นาที" 
 

ตัวอย่างการทดสอบนำไปใช้เป็นปุ่มลิฟต์

ภาพประกอบจาก

www.globaltimes.cn/

วัสดุนี้เป็นวัสดุเรซินที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสสูง โดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ สามารถผลิตได้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความยืดหยุ่นสูง และสามารถนำมาใช้ในที่สาธารณะได้อย่างกว้างขวางเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดแก่ชุมชน ทีมงานจดสิทธิบัตรของเทคโนโลยี และแอปพลิเคชันนี้แล้ว และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในอนาคต จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกทั้งหมดได้

ทีมวิจัยได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ในการผลิตชุดเครื่องมือ และอุปกรณ์รวมทั้งที่จับถังรีไซเคิล ฝาปิดลูกบิดประตูห้องน้ำ และปุ่มกดต่าง ๆ เช่น ปุ่มลิฟต์ ปุ่มกดกริ่ง และปุ่มเปิดประตูอัตโนมัติ เป็นต้น เพื่อดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพ และความทนทานของวัสดุในการฆ่าเชื้อไวรัส

ทีมวิจัยสหวิทยาการจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง (PolyU)

ภาพประกอบจาก

www.globaltimes.cn/

จากผลทดสอบหลังจากใช้งานเรซินป้องกัน และฆ่าเชื้อ COVID-19 มาเป็นเวลา 1 ปี ไม่พบไวรัส COVID-19 บนพื้นผิวของที่จับถังขยะรีไซเคิล ฝาปิดลูกบิดประตูห้องน้ำ และปุ่มกด ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับไวรัส และแบคทีเรีย เนื่องจากส่วนประกอบในการฆ่าเชื้อของวัสดุฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์แทนที่จะเคลือบบนพื้นผิว และประสิทธิภาพของวัสดุจะค่อยๆ ลดลงหลังจากใช้งานไปสามปี

สำหรับการทำความสะอาดสามารถใช้น้ำ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อเช่น สารฟอกขาวได้ เนื่องจากน้ำ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ไม่ได้ลดทอนประสิทธิภาพการป้องกันไวรัสของเรซินป้องกัน และฆ่าเชื้อ COVID-19 ลง

 

สรุปประเด็นที่น่าสนใจของ PolyU นักวิจัยฮ่องกง พัฒนาวัสดุเรซิน (Resin) ให้สามารถป้องกัน และฆ่าโควิด-19 บนพื้นผิวได้

  1. ทีมวิจัยสหวิทยาการจากมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกง (PolyU) ได้พัฒนาวัสดุพิมพ์ 3 มิติ หรือเรซิ่น (Resin) ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ประสบความสำเร็จ โดยร้อยละ 70 ของ coronavirus สามารถกำจัดได้ภายในสองนาทีตามการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์สามารถถูกฆ่าตายภายใน 10 นาที ไวรัส และแบคทีเรียทั้งหมดบนพื้นผิวสามารถกำจัดได้ภายใน 20 นาที

  2. โครงการพัฒนาเรซิน ที่สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 นี้ ทำให้เห็นถึงความพยายามในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับไวรัสชนิดนี้ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยในปัจจุบันมีโครงการ และงานวิจัยมากมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเราให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ในอนาคต

อ้างอิงข้อมูลจาก

  1. www.globaltimes.cn/page/202201/1245929
  2. www.polyu.edu.hk/en/media/

เรียบเรียงโดย Wazzadu Encyclopedia ซึ่งเป็นทีมวิจัย และพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบ และวัสดุศาสตร์ทางด้านสถาปัตย์ฯ

อ่านเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Wazzadu Material and Design Innovation ได้ที่

แพลตฟอร์ม และเครื่องมือสำหรับการออกแบบตกแต่งบ้าน และงานสถาปัตยกรรม
โดยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ตั้งแต่ สถาปนิก แบรนด์สินค้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ...

ไอเดียมาใหม่

โพสต์เมื่อ

โพสต์เมื่อ

แนะนำสินค้า และบริการ
สถาปนิก บูรพา 2566

โพสต์เมื่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

...

โพลสำรวจ

ถาม-ตอบ

Wazzadu.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ